intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm đầu tư quốc tế

Xem 1-20 trên 177 kết quả Khái niệm đầu tư quốc tế
 • Chương 2 Tổng quan về đầu tư quốc tế và các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 5 mục chính, mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

  pdf59p luongmylm 25-03-2014 112 19   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam" có nội dung trình bày khái niệm chuyển giá, các dấu hiệu nhận biết hiện tượng chuyển giá, các phương thức chuyển giá phổ biến, động cơ khiến các TNCs thực hiện chuyển giá, tác động của chuyển giá, giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam.

  doc15p xuantriu1 26-08-2014 130 52   Download

 • Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 1: Đầu tư gián tiếp nước ngoài trình bày về khái niệm về đầu tư gián tiếp ngoài, đặc điểm của FPI, những ưu điểm của đầu tư gián tiếp ngoài, những hạn chế của đầu tư gián tiếp ngoài, hình thức FII cụ thể tại Việt Nam, phân biệt FDI và FPI.

  pdf6p thin_12 23-07-2014 497 49   Download

 • Nội dung đề tài Đầu tư quốc tế gián tiếp - Thực trạng và giải pháp Việt Nam trình bày lý luận chung về nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI, khái niệm đầu tư gián tiếp FPI, đặc trưng của FPI, tính chất của FPI. Các quy chế đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, quyền mua cổ phiếu các doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. Thực trạng hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam.

  pdf103p wave_12 05-04-2014 196 47   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 Hợp đồng đầu tư quốc tế nhằm trình bày về khái niệm đầu tư, đặc điểm của đầu tư. Đầu tư quốc tế, đặc điểm của đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế.

  pdf7p navy_12 21-05-2014 189 30   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành phần đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf12p thin_12 23-07-2014 255 29   Download

 • Chương 1 của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày những vấn đề tổng quan về đầu tư quốc tế. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau: khái niệm về đầu tư quốc tế và vốn đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế trên thế giới, xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p tangtuy02 11-03-2016 176 27   Download

 • Bài giảng Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ chương 1 trình bày các nội dung tổng quan về đầu tư quốc tế như: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế, phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p namthangtinhlang_01 31-10-2015 63 15   Download

 • Chương 5 Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA International Investment Agreements) thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 5 mục chính sau: Mục 1 Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 2 Phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 3 Xu hướng ký Hiệp định đầu tư quốc tế, mục 5 Nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế.

  pdf41p luongmylm 25-03-2014 102 13   Download

 • Chương 1 của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày tổng quan về đầu tư quốc tế như: Các khái niệm về đầu tư, đầu tư quốc tế; khái quát về các hình thức đầu tư và cách phân loại đầu tư quốc tế; các lý thuyết cơ bản về đầu tư quốc tế.

  pdf34p nganga_04 27-09-2015 76 13   Download

 • Chương 2 của bài giảng trình bày về các hình thức đầu tư quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu rõ khái niệm, đặc điểm của các hình thức FDI, FPI, tín dụng tư nhân quốc tế, ODA, OA; phân tích tác động của mỗi hình thức đối với chủ đầu tư và bên tiếp nhận đầu tư;... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf69p nganga_04 27-09-2015 82 13   Download

 • Chương 7 Các TNC trong hoạt động đầu tư quốc tế thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 4 mục: Mục 1 Khái niệm TNC, mục 2 Chiến lược hoạt động của các TNC, mục 3 Vai trò của các TNC trong kinh tế toàn cầu và đầu tư quốc tế, mục 4 Tác động của TNC đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển.

  pdf25p luongmylm 25-03-2014 104 11   Download

 • Chương 8 Mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế, có cấu trúc nội dung cần tìm hiệu được chia làm 5 mục: Mục 1 Khái niệm M&A, mục 2 Phân loại M&A, mục 3 Các phương pháp tiến hành M&A, mục 4 Động cơ của M&A qua biên giới, mục 5 Những nhân tố của môi trường tác động đến M&A qua biên giới.

  pdf14p luongmylm 25-03-2014 87 9   Download

 • Mục tiêu trong chương 5 Liên kết kinh tế quốc tế và đầu tư quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung như sau: khái niệm, các loại hình liên kết kinh tế quốc tế, phân tích tác động của liên minh quốc tế, tác động chuyển hướng mậu dịch.

  pdf36p thin_12 22-07-2014 205 8   Download

 • Chương 6 của bài giảng Đầu tư quốc tế đề cập đến các TNC (Trans-national Corporation) trong hoạt động đầu tư quốc tế. Chương này gồm có các nội dung: Khái niệm về TNC và phân biệt các loại công ty con nước ngoài, các chiến lược đầu tư cơ bản của các TNC, vai trò của các TNC trong hoạt động thương mại,...

  pdf13p nganga_04 27-09-2015 48 8   Download

 • Bài giảng Chương 3-2: Đầu tư quốc tế được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm và nguyên nhân, đầu tư trực tiếp, các khu kinh tế liên quan đến đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, xu hướng đầu tư trên thế giới.

  pdf64p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 66 3   Download

 • Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư, khái niệm, đặc điểm và phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài, một số lý thuyết về đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p abcxyz123_06 11-03-2020 22 3   Download

 • Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 4: Môi trường đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về môi trường đầu tư và sự cần thiết nghiên cứu môi trường đầu tư, các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư của một quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p abcxyz123_06 11-03-2020 11 1   Download

 • Bài giảng "Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA – International investment agreements)" cung cáp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế; nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế, phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p abcxyz123_06 11-03-2020 9 1   Download

 • Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 8: Mua lại và sáp nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình mua lại và sáp nhập, xu hướng mua lại và sáp nhập trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p abcxyz123_06 11-03-2020 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm đầu tư quốc tế
p_strCode=khainiemdautuquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2