intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm nhượng quyền

Xem 1-20 trên 57 kết quả Khái niệm nhượng quyền
 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung làm rõ khái niệm thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; phân tích nhu cầu, lý do thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; đồng thời phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để thấy sự thuận lợi và bất cập trong các quy định này nhằm góp phần hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 7 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm nghiên cứu và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng ủy quyền như khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường; phân tích và đánh giá thực tiễn giao dịch nhà ở chung cư hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức ủy quyền khi giao dịch nhà ở chung cư trên thị trường.... Mòi các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 4 0   Download

 • Bài viết đánh giá các quy định của Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành về hoạt động nhượng quyền thương mại. Tác giả chủ yếu bình luận thực tiễn thi hành pháp luật về các vấn đề: Khái niệm thuật ngữ “nhượng quyền thương mại”, chủ thể của quan hệ nhượng quyền thương mại, nội dung chính của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Từ đó, tác giả đề xuất sửa đổi một số quy định Luật thương mại năm 2005 và văn bản pháp lý có liên quan.

  pdf11p vizhangyiming 14-12-2021 15 2   Download

 • Bài giảng Kinh doanh trên mạng điện tử - Nhượng quyền thương mại và mua bán sáp nhập cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và đặc điểm của nhượng quyền thương mại; Các hình thức nhượng quyền thương mại; Tổ chức hoạt động nhượng quyền thương mại.

  ppt28p vietlienhuong89 25-10-2021 16 0   Download

 • Luận văn hệ thống hóa kiến thức và các vấn đề lý luận của nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi cửa hàng F&B như khái niệm, đặc trưng, vai trò,… từ đó đưa ra các đánh giá và biện pháp nhằm hoàn thiện việc phát triển nhượng quyền thương mại các doanh nghiệp tại Việt Nam.

  pdf113p sonhalenh02 17-05-2021 10 3   Download

 • Nội dung Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu Chương 5 gồm các ý chính được trình bày như sau: Khái quát về nhượng quyền thương mại, khái niệm và lịch sử phát triển của nhượng quyền thương mại, lợi ích và hạn chế của nhượng quyền thương mại, phân loại nhượng quyền thương mại,...

  pdf38p lovebychance02 28-04-2021 17 1   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 giới thiệu tổng quan đánh giá trách nhiệm quản lý. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học có thể giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau, cách lập và phân tích báo cáo bộ phận và trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p kimngan29092009 16-10-2018 34 3   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề sau: Các khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng quyển, sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan Trái Đất. Các nhân tố hình thành, đặc tính của thổ nhưỡng quyển và sinh quyển. Cấu trúc thành phần và chức năng của sinh quyển. Các quy luật phân hóa và sự phân bố các kiểu thổ nhưỡng, các kiểu hệ sinh thái chính trên thế giới.

  pdf114p dongdong321 07-06-2018 220 30   Download

 • Thuyết trình nhóm "Thổ nhưỡng quyển" được thực hiện với các nội dung: Khái niệm về thổ nhưỡng, quá trình và các nhân tố hình thành đất. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt17p moon_ocdao 11-09-2016 122 6   Download

 • Bài giảng chương 5 đề cập đến vấn đề đánh giá trách nhiệm quản lý trong kế toán quản trị. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau, giải thích cách lập và phân tích báo cáo bộ phận, trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng nội bộ.

  pdf0p kiepnaybinhyen_03 10-12-2015 66 8   Download

 • Bài giảng Giao dịch quyền sử dụng đất được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm; phân biệt các giao dịch quyền sử dụng đất; điều kiện chung để thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất; chuyển đổi; chuyển nhượng; tặng cho; thừa kế; góp vốn; cho thuê, cho thuê lại; thế chấp, bảo lãnh đất đai.

  ppt40p cocacola_09 25-11-2015 198 28   Download

 • Bài giảng Bài 19: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trình bày về khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; vấn đề về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  ppt16p cocacola_06 02-11-2015 93 10   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu nhằm trình bày khái niệm chiết khấu, lợi ích của chiết khấu các giấy tờ có giá, sơ đồ phát sinh hối phiếu cho đến khi thanh toán. Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu các giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho ngân hàng để nhận một số tiền thấp hơn mệnh giá.

  ppt41p green_12 12-05-2014 209 49   Download

 • Đề tài Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt nam và phương hướng phát triển trong thời gian tới nhằm tìm hiểu những vấn đề chung nhất của nhượng quyền thương mại, làm rõ khái niệm về nhượng quyền thương maị, nhận định chung về tình hình nhượng quyền và một số thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng trên thế giới. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt nam, thực tiễn thực thi các văn bản pháp quy về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, kết quả bước đầu và những bất cập còn tồn tại.

  pdf116p next_12 17-04-2014 110 27   Download

 • Nội dung đề tài Phở 24 thành công đến từ việc lựa chọn địa điểm nêu Marketing 7P và khái niệm nhượng quyền thương hiệu. Thực trạng ngành ăn uống và kinh doanh phở tại nội thành Việt Nam và chiến lược kinh doanh của Phở 24. Thành công và hướng đi sắp tới.

  pdf23p vespa_12 15-04-2014 212 51   Download

 • Đề tài Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nhằm tìm hiểu những vấn đề chung nhất của nhượng quyền thương mại, làm rõ khái niệm về nhượng quyền thương maị, nhận định chung về tình hình nhượng quyền và một số thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng trên thế giới. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt nam, thực tiễn thực thi các văn bản pháp quy về nhượng quyền thương mại tại Việt nam, kết quả bước đầu và những bất cập còn tồn tại.

  pdf117p three_12 26-03-2014 402 94   Download

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm trình bày cơ sở lý luận về nhượng quyền thương mại, khái niệm về nhượng quyền thương mại. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại của các doanh nghiệp việt Nam.

  pdf139p three_12 26-03-2014 241 46   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng được thiết kế sinh động và chi tiết bài Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng dành cho các bạn đọc tham khảo. Thông qua bài giảng, giáo viên sẽ giúp học sinh trình bày được các khái niệm TN (đất), độ phì của đất, thổ nhưỡng quyển. Biết được các nhân tố hình thành đất, hiểu được vai trò của mỗi nhân tố trong sự hình thành đất. Rèn luyện kĩ năng đọc, hiểu, giải thích kênh hình, xác lập mối quan hệ giữa các nhân tố đối với sự hình thành đất.

  ppt34p hongvang_26 19-03-2014 459 61   Download

 • Tổng hợp các bài giảng Thổ nhưỡng quyển - Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng dành cho các thầy cô giáo và học sinh tham khảo nâng cao kĩ năng và kiến thức. Bài học cung cấp các kiến thức giúp học sinh nắm được khái niệm thổ nhưỡng( đất), thổ nhưỡng quyển. Trình bày được vai trò của các nhân tố hình thành đất. Thổ nhưỡng là một thành phần của môi trường, có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất và đời sống con người.

  doc5p hongvang_26 19-03-2014 470 21   Download

 • Làm rõ khái niệm về tài sản trí tuệ và khai thác tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tình trạng bảo hộ quyền sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ ở một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá thực trạng khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf97p one_12 10-01-2014 243 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm nhượng quyền
p_strCode=khainiemnhuongquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2