intTypePromotion=1

Khái niệm phản ứng oxi hóa khử

Xem 1-20 trên 37 kết quả Khái niệm phản ứng oxi hóa khử
 • Kiến thức:Học sinh nắm được sự khử , sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa,. Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa - khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân biệt được chất khử chất oxi hóa, sự khử , sự oxi hóa trong phản ứng oxi hóa cụ thể.

  pdf7p sonyt707 29-09-2010 712 287   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập giáo án Hóa học 10 bài Phản ứng oxi hóa - khử để nâng cao kĩ năng và kiến thức trong giảng dạy và học tập. Với các kiến thức trong bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu được phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hố học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố. Chất oxi hóa là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron.

  doc12p thevinh_52 15-04-2014 525 74   Download

 • Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết cách xác định chất oxi hóa, chất khử, qúa trình oxi hóa, qúa trình khử. Thế nào là phản ứng oxi hóa- khử. Muốn lập PTHH của phản ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron phải tiến hành qua mấy bước.

  ppt23p dungdoan_27 15-04-2014 189 39   Download

 • Bài giảng "Cân bằng oxi hóa - khử" trình bày khái niệm phản ứng oxi hóa khử, thế oxi hoá khử, phương trình Nernst, những yếu tố ảnh hưởng tới thế oxi hoá khử, hằng số cân bằng của phản ứng oxi hoá khử,....

  pdf17p tuan14111996 18-01-2016 49 8   Download

 • Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm phản ứng oxi hóa khử; chất oxi hóa, chất khử, phản ứng oxi hóa, phản ứng khử, phản ứng oxi hóa và phản ứng khử luôn luôn đi chung với nhau và tạo thành phản ứng oxi hóa - khử và một số kiến thức khác.

  doc13p nhung5tuyen10 28-07-2016 71 5   Download

 • Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử

  pdf12p ntgioi120401 23-10-2009 1751 202   Download

 • Bài Luyện tập phản ứng oxi hóa khử là tài liệu tham khảo giúp học sinh hiểu được các khái niệm sự khử, sự oxihóa, chất khử, chất oxihóa và phản ứng oxihóa-khử trên cơ sở kiến thức về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học và số oxihóa.

  doc10p thevinh_52 15-04-2014 269 56   Download

 • Tài liệu Phản ứng oxi hóa khử do Vũ Khắc Ngọc thực hiện nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về: khái niệm, cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử, một số dạng phản ứng oxi hóa khử đặc biệt, phân loại các phản ứng khóa học.

  pdf2p ky0tran 22-03-2015 233 49   Download

 • Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử giúp học sinh nắm được khái niệm về chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa dựa trên cơ sở sự nhường oxi và sự nhận oxi. Phân biệt được chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong các PTHH cụ thể.

  ppt19p nguyennam_21 10-03-2014 84 19   Download

 • Để thuận tiện cho việc thành lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử, người ta dùng khái niệm số oxi hoá. Số oxi hoá là diện tích của nguyên tử trong phân tử nếu giả định rằng các cặp

  doc2p trancongphuc 17-10-2010 374 142   Download

 • Bài thuyết trình Cơ sở công nghiệp môi trường: Quá trình oxy hóa – khử trình bày khái niệm oxi hóa khử, quá trình oxy hóa khử, các ứng dụng của phản ứng oxi hóa khử, quá trình khử trùng, khử cyanide, khử crom.

  ppt33p lululuc159 04-06-2014 100 17   Download

 • Học sinh nắm được sự khử , sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa,. - Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa - khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân biệt được chất khử chất oxi hóa, sự khử , sự oxi hóa trong phản ứng oxi hóa cụ thể.

  pdf5p paradise2 09-12-2011 47 3   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Chuyển hoá năng lượng nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm về phản ứng oxy hoá khử, sự phosphoryl hoá và sự khử phosphoryl, bản chất và quá trình chuyển biến của sự hô hấp tế bào, chu trình Krebs.

  ppt47p sangbanmai_0906 17-01-2018 63 8   Download

 • Để thuận tiện khi xem xét phản ứng oxi hoá - khử và tính chất của các nguyên tố, người ta đưa ra khái niệm số oxi hoá (còn gọi là mức oxi hoá hay điện tích hoá trị).

  pdf6p chocopielaorion 03-04-2011 63 10   Download

 • 1.Kiến thức: - Học sinh ôn lại những kiến thức cơ bản như tính chất vật lý của hidro, điều chế, ứng dụng. - Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa khử, khái niệm chát khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa. - Hiểu thêm về phản ứng thế. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH về tinhd chất hóa học của hidro,các phản ứng điều chế hidro - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng làm các bài tập tính theo PTHH. II.

  pdf13p sonyt707 29-09-2010 870 61   Download

 • CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG 1. Kiến thức * Hiểu được: - Các phản ứng hoá học được chia thành 2 loại: phản ứng oxi hoá - khử và không phải là phản ứng oxi hoá - khử. - Khái niệm phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Ý nghĩa của phương trình nhiệt hoá học.

  pdf9p phalinh11 26-07-2011 373 52   Download

 • I. Mục tiêu bài hoc: 1.Kiến thức: - Học sinh ôn lại những kiến thức cơ bản như tính chất vật lý của hidro, điều chế, ứng dụng. - Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa khử, khái niệm chát khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa. - Hiểu thêm về phản ứng thế. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH về tinhd chất hóa học của hidro,các phản ứng điều chế hidro - Tiếp tục rèn luyện kỹ năng làm các bài tập tính theo PTHH. II. Chuẩn bị của thầy và...

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 303 41   Download

 • Chương phản ứng hóa học được khai thác chủ yếu dựa trên nền tảng những kiến thức sẵn có của HS ♥ Mục tiêu của chương HS biết và hiểu : – Bản chất và dấu hiệu của chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, phản ứng oxi hoá – khử. – Phản ứng hoá học được chia thành hai loại : phản ứng oxi hoá – khử và không phải là phản ứng oxi hoá – khử. – Khái niệm phản ứng toả nhiệt và phản ứng thu nhiệt. ý nghĩa của phương trình nhiệt hoá học....

  pdf3p nkt_bibo42 05-02-2012 198 40   Download

 • 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁBài 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các hợp chất, ion sau:N : NH3 , NH4+, H2N-NH2 (hidrazin), NH2OH (hidroxylamin), NO2-, NO3-O : H2O, O2- (ion oxit), H2O2 , O22- (ion peoxit)P : H3P, H3PO3 , H3PO4, HPO42- , PO43-, P4O6 , P4O10 , POCl3 , H4P2O7

  pdf25p abcdef_50 16-11-2011 165 13   Download

 • Bài giảng chuyên đề Hóa hữu cơ - Chuyên đề 4: Hợp chất andehit-xeton-axit-amin. Những nội dung chính trong chương này gồm: Các khái niệm, điều chế các hợp chất, phản ứng cộng hợp ái nhân của hợp chất cacbonyl (AN), phản ứng oxi hóa andehit, phản ứng khử hợp chất cacbonyl, tính axit của axit cacboxylic, tính bazơ của các amin.

  ppt35p nhanmotchut_5 01-11-2016 53 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Khái niệm phản ứng oxi hóa khử
p_strCode=khainiemphanungoxihoakhu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản