intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khái niệm số phức

Xem 1-20 trên 923 kết quả Khái niệm số phức
 • Bài viết đưa ra cấu trúc đại số C3 gồm các số phức mở rộng với hai phép toán, là sự mở rộng của các trường R và C . Kết quả đạt được không chỉ là nêu và chứng minh các tính chất liên quan đến C3 và áp dụng, mà còn chỉ ra một lớp các trường nằm trong C3 mà trường C thuộc vào lớp đó.

  pdf7p gaupanda041 11-07-2024 1 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Thực trạng và giải pháp khai thác văn hóa ẩm thực Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch" nhằm trình bày một cách có hệ thống các quan niệm về ẩm thực và hệ thống ẩm thực Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Đánh giá thực trạng văn hóa ẩm thực ở Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác văn hóa ẩm thực Hải Phòng phục vụ cho hoạt động du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Cuốn Từ điển Toán học Anh -Việt và Việt-Anh do tác giả Cung Kim Tiến biên soạn gồm khoảng 22000 thuật ngữ phần Anh-Việt và 18000 thuật ngữ phần Việt-Anh thuộc các lĩnh vực, các ngành và bộ môn toán học cơ bản, toán học ứng dụng, máy tính, tin học và một số ngành có liên quan như giải tích, giải tích hàm, hàm số phức,... Sách gồm có 2 phần, phần 1 là phần Anh - Việt, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf373p zizaybay1103 05-06-2024 4 2   Download

 • Phần 2 cuốn "Từ điển Toán học Anh -Việt và Việt-Anh" gồm có 18000 thuật ngữ phần Việt - Anh thuộc các lĩnh vực, các ngành và bộ môn toán học cơ bản, toán học ứng dụng, máy tính, tin học và một số ngành có liên quan như giải tích, giải tích hàm, hàm số phức, hàm số thực, phương trình vi phân, phương trình toán lý, đại số cao cấp, đại số tuyến tính, logic toán, xác suất thống kê, lý thuyết số, lý thuyết trò chơi, cơ học, cơ sở hình học, hình học xạ ảnh, hình học vi phân, toán kinh tế, điều khiển học, phương pháp tính, phương pháp lập trình máy tính, thống kê và một số ngành kỹ thuật.

  pdf341p zizaybay1103 05-06-2024 5 2   Download

 • Ấn phẩm Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả hoạt động ngành xây dựng giai đoạn 2010-2020 được biên soạn nhằm phục vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, xây dựng chính sách, đề xuất giải pháp của các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, các nhà đầu tư và đông đảo đối tượng dùng tin trong và ngoài nước. Ấn phẩm được chia thành 3 phần: Phần I: Phạm vi, khái niệm, nội dung và giải thích chung. Phần II: Tổng quan hoạt động xây dựng Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Phần III: Số liệu ngành xây dựng Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

  pdf310p zizaybay1103 05-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ nhà hàng 2 (Ngành: Quản trị khách sạn - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm, vai trò, vị trí, đặc điểm kinh doanh, phân loại được các nhà hàng; cơ cấu tổ chức của bộ phận ẩm thực trong nhà hàng; tổ chức ca làm việc, một số vị trí chính thuộc bộ phận ẩm thực trong khách sạn, những yêu cầu cá nhân đối với nhân viên phục vụ ăn uống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p gaupanda035 03-06-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Ngành: Công nghệ thông tin - Cao đẳng liên thông)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các khái niệm cơ bản về giải thuật, đánh giá độ phức tạp của giải thuật; các kiểu cấu trúc dữ liệu thông dụng và một số giải thuật trên các kiểu cấu trúc dữ liệu đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p gaupanda035 27-05-2024 3 1   Download

 • Giáo trình "Thi công điện (Ngành: Kỹ thuật nội thất và điện nước công trình - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Khái niệm kỹ thuật lắp đặt điện; cách tổ chức công việc lắp đặt điện cho công trình dân dụng; một số loại sơ đồ phục vụ công tác lắp đặt điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p gaupanda035 27-05-2024 5 1   Download

 • Giáo trình "Chăm sóc khách hàng (Ngành: Nghiệp vụ bán hàng/ Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cách thức quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng để phục vụ cho nghiệp vụ chăm sóc khách hàng; nêu được khái niệm, lợi ích, những lưu ý, quy trình và kỹ năng chăm sóc khách hàng trực tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p gaupanda035 27-05-2024 12 2   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm và xây dựng lớp học hạnh phúc trong trường trung học cơ sở trình bày các nội dung: Khái niệm và các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả CTCN và xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường TH&THCS THSP Nghệ An.

  pdf3p vijaychest 16-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Luật tố tụng dân sự - Chương 4: Án phí, lệ phí trong tố tụng dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm, ý nghĩa và các loại án phí, lệ phí; Tiền tạm ứng án phí, lệ phí; Nghĩa vụ nộp án phí, lệ phí sơ thẩm và phúc thẩm; Chi phí tố tụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Luật tố tụng dân sự - Chương 4: Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm, ý nghĩa và các loại án phí, lệ phí; Mức án phí, lệ phí; Tiền tạm ứng án phí, lệ phí; Nghĩa vụ nộp án phí, lệ phí sơ thẩm và phúc thẩm; Chi phí uỷ thác tư pháp ra nước ngoài; Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ; Chi phí giám định; Chi phí định giá tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2550 10-05-2024 4 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng kiểm soát, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm chức năng kiểm soát; Các nguyên tắc kiểm soát; Các loại hình kiểm soát; Các vấn đề kiểm soát chính; Một số công cụ kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p khanhchi2550 10-05-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Hàm, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm hàm; Khai báo hàm; Đối số của hàm - đối số là tham trị; Kết quả trả về của hàm - lệnh RETURN; PROTOTYPE của một hàm; Hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p khanhchi2520 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Mảng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm; Khai báo mảng; Khởi động trị của mảng; Mảng là đối số của hàm, mảng là biến toàn cục; Các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p khanhchi2520 03-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 12: POINTER, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm; Thao tác trên POINTER; POINTER và mảng; Đối số của hàm là pointer - truyền đối số theo số dạng tham số biến; Hàm trả về pointer và mảng; Chuỗi ký tự; Pointer và việc định vị bộ nhớ động; Mảng các pointer. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p khanhchi2520 03-05-2024 3 2   Download

 • Cấu trúc của Luận án như sau chương 1 trình bày một số khái niệm liên quan đến bài toán SDC và SDS. Đồng thời chúng tôi tóm lược các kết quả đã đạt được cho đến nay của bài toán SDC, bao gồm bài toán SDC các ma trận đối xứng thực, đối xứng phức và Hermite. Chương 2 trình bày hai phương pháp giải bài toán SDC các ma trận Hermite và một phương pháp giải bài toán SDC các ma trận đối xứng thực.

  pdf29p khanhchi2510 23-04-2024 8 3   Download

 • Bài viết Nâng cao năng lực nghe hiểu cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trình bày các nội dung: Khái niệm nghe hiểu; Tổng quan về những khó khăn thường gặp trong quá trình học kỹ năng nghe; Một số khó khăn phổ biến của sinh viên không chuyên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khi học KNN hiểu; Đề xuất các pháp khắc phục nhằm nâng cao năng lực nghe hiểu cho SV không chuyên tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm Năng lực giảng dạy; Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực giảng dạy của giáo viên ở Trường Sĩ quan Công binh hiện nay. Việc nắm vững các yếu tố này là cơ sở khoa học quan trọng để đề ra biện pháp phù hợp nhằm phát huy mặt thuận lợi và khắc phục, loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành và phát triển NLGD của GV ở Nhà trường hiện nay.

  pdf3p visergey 02-04-2024 5 0   Download

 • Giáo trình "Cơ học cơ sở" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như các khái niệm về tiền đề của tĩnh học; hai bài toán cơ bản về tĩnh học; các bài toán đặc biệt của tĩnh học vật rắn; động học điểm - hai chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; chuyển động phức hợp của điểm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf142p khanhchi090625 04-04-2024 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2