intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái quát về hộp số tự động

Xem 1-20 trên 140 kết quả Khái quát về hộp số tự động
 • Bài viết này mang tính chất là nghiên cứu định tính, dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp phong phú từ các tập san chuyên ngành về phát triển và chuyển đổi nông nghiệp, du lịch nông nghiệp… và kết quả khảo sát thực địa tại một số địa phương ở ĐBSCL nhằm: Phân tích tổng hợp lý luận về chuyển đổi phát triển nông nghiệp đa chức năng; Khái quát thực trạng phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL và sự cần thiết phải chuyển đổi; Định hướng chuyển đổi nông nghiệp đa chức năng ở ĐBSCL thông qua hình thức du lịch nông nghiệp.

  pdf12p viellenkullman 17-05-2022 19 2   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế trong bối cảnh hiện nay; Quy định về thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo Công ước Viên năm 1980 - so sánh với pháp luật Việt Nam.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 7 0   Download

 • Luận văn phân tích, khái quát về việc Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự qua làm cơ sở thực tiễn của nghiên cứu đề tài; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện Bộ luật tố tụng dân sự trong ngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong chiến lược cải cách tư pháp; hệ thống những lý luận cơ bản về công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự trong ngành Kiểm sát.

  pdf111p badbuddy03 22-02-2022 9 1   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là giúp trẻ nắm vững kiến thức, kỹ năng về môn toán theo quy định của độ tuổi và được duy trì một cách bền vững. Hình thành và rèn luyện các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát góp phần cung cấp vốn từ về các biểu tượng Toán học cho trẻ. Rèn cho trẻ tính nhanh nhạy, tính tự tin. Giúp trẻ yêu thích, say mê, hứng thú với môn toán góp phần phát triển toàn diện về tư duy, nhận thức cho trẻ.

  doc7p caphesuadathemhanh 22-02-2022 33 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu vật quyền trong Luật La Mã, đồng thời xem xét một cách khái quát về chế định tương tự của pháp luật Việt Nam hiện hành, chỉ ra một số điểm chưa thực sự hợp lý trong luật Việt Nam. Trên cơ sở đó nêu ra một số kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện chế định vật quyền ở Việt Nam.

  pdf87p badbuddy04 11-02-2022 45 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu vật quyền trong Luật La Mã, đồng thời xem xét một cách khái quát về chế định tương tự của pháp luật Việt Nam hiện hành, chỉ ra một số điểm chưa thực sự hợp lý trong luật Việt Nam. Trên cơ sở đó nêu ra một số kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện chế định vật quyền ở Việt Nam.

  pdf87p badbuddy02 24-01-2022 3 0   Download

 • Bài viết khái quát về một số nhận định chung đối với tiền kỹ thuật số do Ngân hàng trung ương phát hành, đánh giá những quy định pháp luật liên quan hiện có tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp pháp lý về công nhận tính hợp pháp, phát hành và quản lý loại tiền kỹ thuật số này.

  pdf7p viwilliamleiding 10-12-2021 25 3   Download

 • Bài viết khái quát về quá trình hình thành của hai cộng đồng người Chăm này, từ đó đưa ra một số tương đồng và khác biệt giữa hai cộng đồng. Việc so sánh góp phần nhận dạng giá trị văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng người Chăm ở Việt Nam. Từ đây có thể bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng bền vững thông qua việc ứng dụng giá trị văn hóa tộc người vào phát triển sản phẩm du lịch địa phương.

  pdf7p viwilliamleiding 10-12-2021 13 2   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích - tổng hợp, diễn giải, quy nạp để phân tích thực trạng tăng vốn tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2019- 2021, từ đó đề xuất một số khuyến nghị. Các nội dung tiếp theo của nghiên cứu này bao gồm: (ii) Khái quát về vốn tự có tại NHTM; (ii) Thực trạng về tăng vốn tự có tại NHTM; (iii) Một số khuyến nghị.

  pdf12p vimichaeldell 04-12-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác lập một cách hiểu hợp lý, đầy đủ về khái niệm tùy bút; trên cơ sở đó, xác định rõ loại hình và đặc trưng thể loại của tùy bút; khái quát những chặng đường phát triển và quy luật vận động của thể loại tùy bút trong văn học Việt Nam từ 1930 đến 1975; khẳng định đóng góp to lớn của thể loại tùy bút, cả về nội dung và bút pháp nghệ thuật, làm phong phú thêm diện mạo văn xuôi Việt Nam hiện đại.

  pdf235p closefriend10 22-11-2021 6 1   Download

 • Nghiên cứu này sẽ đề cập đến việc sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong việc dạy học những học phần này. Bằng việc sử dụng các phương pháp quan sát, phân tích, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu, người viết sẽ khái quát một số vấn đề về mô hình lớp học đảo ngược, chỉ ra đặc điểm của dạy học các môn lý luận chính trị cho sinh viên đại học ở Việt Nam hiện nay, đồng thời luận giải ưu thế của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học những môn học này.

  pdf10p vilarrypage 21-11-2021 34 1   Download

 • Bài viết này dựa trên tổng quan các nghiên cứu đã có nhằm: (1) tổng hợp các vấn đề lý thuyết về các mô hình kinh tế chia sẻ, làm rõ bản chất kinh tế số của các mô hình này; (2) khái quát các đặc trưng của hoạt động marketing trong các mô hình kinh tế chia sẻ; (3) phân tích các thách thức sự phát triển của các mô hình này từ bản chất kinh tế số và các điều kiện thị trường tại các nước đang phát triển như Việt Nam.

  pdf14p visteveballmer 06-11-2021 15 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về biện pháp bảo đảm điều kiện kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật; Các nguyên tắc bảo đảm đầu tư; Pháp luật về biện pháp bảo đảm đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật; Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo đảm đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật; Những hạn chế trong áp dụng các biện pháp bảo đảm đăng ký kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.

  pdf8p vijeffbezos 01-11-2021 28 1   Download

 • Bài viết này trình bày khái quát kết quả nghiên cứu đa dạng thủy sinh vật tại Sông Nhuệ - Đáy thuộc địa phận 5 huyện của tỉnh Hòa Bình (phần hạ du của các bậc thang thủy điện) để có thể thấy được số liệu thông tin một cách tổng hợp, từ đó có những đề xuất bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sinh lâu dài hơn.

  pdf8p vibigates 23-10-2021 7 0   Download

 • Bài viết khái quát một số nét về TMĐT; phân tích tiềm năng và thách thức phát triển TMĐT ở Việt Nam; xu hướng phát triển TMĐT ở thế giới và ở Việt Nam; phân tích các khuyến nghị với Nhà nước, đề xuất giải pháp đối với DN để phát triển TMĐT ở Việt Nam… từ đó đưa ra kết luận. Tác giả kế thừa một số luận điểm phù hợp của các bài viết trước, đồng thời phát hiện và phân tích một số vấn đề mới về TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p viuchinaga2711 21-10-2021 38 4   Download

 • Nghiên cứu khái quát về lý thuyết, sơ lược chiến lược phát triển nhân lực và nhận định về quá trình phát triển nhân lực của Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất giải pháp chiến lược về phát triển nhân lực theo xu hướng hội nhập toàn cầu một cách bền vững khẳng định vị trí vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam - ASEAN và Liên Hợp Quốc, trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa xã hội, đóng góp chủ động, tích cực vào sự nghiệp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

  pdf7p viwinter2711 05-10-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giúp trẻ nắm vững kiến thức, kỹ năng về môn toán theo quy định của độ tuổi và được duy trì một cách bền vững. Hình thành và rèn luyện các thao tác tư duy như: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát góp phần cung cấp vốn từ về các biểu tượng Toán học cho trẻ. Rèn cho trẻ tính nhanh nhạy, tính tự tin. Giúp trẻ yêu thích, say mê, hứng thú với môn toán góp phần phát triển toàn diện về tư duy, nhận thức cho trẻ.

  pdf6p bobietbay 09-10-2021 11 1   Download

 • Giáo trình Lắp đặt điện cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để sinh viên có khả năng: Mô tả được khái quát về lắp đặt điện; mô tả được ký hiệu, hình dáng của các loại khí cụ điện; trình bày được nguyên lý hoạt động của từng loại khí cụ điện như: công tắc, cầu chì, cầu dao, ổ cắm và Aptpmat; nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện; tính chọn được các khí cụ điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng của hệ thống điện dân dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p lovebychance09 04-09-2021 26 3   Download

 • Giáo trình mô đun Lắp đặt điện (Nghề Cơ điện tử - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm 15 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Mô tả được khái quát về lắp đặt điện; mô tả được ký hiệu, hình dáng của các loại khí cụ điện; trình bày được nguyên lý hoạt động của từng loại khí cụ điện như: công tắc, cầu chì, cầu dao, ổ cắm và Aptpmat; nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện; tính chọn được các khí cụ điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng của hệ thống điện dân dụng; phân tích được nguyên lý của các mạch điện cơ bản.

  pdf109p lovebychance09 04-09-2021 16 1   Download

 • Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) là Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bài viết khái quát, phân tích những cam kết của các bên tham gia Hiệp định này, đồng thời đánh giá những tác động, từ đó gợi ý một số hàm ý chính sách, giải pháp thực thi hiệu quả Hiệp định này của Việt Nam.

  pdf3p vining2711 09-08-2021 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Khái quát về hộp số tự động
p_strCode=khaiquatvehopsotudong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2