intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán các khoản vay

Xem 1-20 trên 143 kết quả Kiểm toán các khoản vay
 • Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập. Trước sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước về sự cần thiết kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) đối với doanh nghiệp và ý nghĩa quan trọng của báo cáo kiểm toán thì việc ra đời các công ty kiểm toán là một điều tất yếu. Đã có cầu ắt sẽ phải có cung. Không nằm ngoài vòng quy luật đó, các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam cũng ra đời và từng...

  pdf116p hocbong1122 20-02-2013 361 109   Download

 • Sau khi học xong, SV có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tín dụng và thu nhập lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tín dụng và thu nhập lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tín dụng và thu nhập lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tín dụng và thu nhập lãi.

  pdf48p vitexas2711 03-11-2020 13 1   Download

 • Thủ tục phân tích Để đánh giá tính hợp lý chung của chi phí lãi vay và số dư nợ vay, các thủ tục phân tích sau đây có thể áp dụng : _So sánh giữa chi phi lãi vay với

  doc3p truongvuthuphuong 11-11-2010 265 48   Download

 • Quan hệ thanh toán được hiểu là một quan hệ kinh doanh xảy ra khi doanh nghiệp có quan hệ mua bán và có sự trao đổi về một khoản vay nợ tiền vốn cho kinh doanh. Mọi quan hệ thanh toán đều tồn tại trong sự cam kết vay nợ giữa chủ nợ và con nợ về một khoản tiền theo điều khoản đã quy định có hiệu lực trong thời hạn cho vay nợ.

  doc55p buianhtuanpro 03-03-2013 608 192   Download

 • Bạn có thể cân nhắc tới một khoản vay khi bạn tin và tính toán thấy rằng lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh khác được đầu tư từ khoản vay đó sẽ cao hơn các chi phí vay vốn.

  pdf5p trangdai 13-10-2009 251 81   Download

 • – Nghĩa vụ hiện tại của đơn vị – Phát sinh từ một sự kiện trong quá khứ – Việc thanh toán làm chuyển giao lợi ích kinh tế • ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN – Có khả năng đơn vị phải bỏ ra những lợi ích kinh tế để thanh toán – Số tiền có thể xác định một cách đáng tin cậy BAO GỒM: -Phải trả cho người bán -Người mua trả tiền trước -Các khoản vay -Phải trả người lao động -Phải trả khác -Thường được ghi nhận theo số tiền phải trả -Có thể ghi nhận theo giá trị hiện tại...

  pdf4p coc_xanh 18-01-2013 373 55   Download

 • Ngân hàng mặc dù biết các khoản vay đó không đủ tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành nhưng vẫn bán để các SPV tạo ra các MBS,và bán cho các nhà đâu tư, đến khi các khoản vay trở nên tồi tệ thì các khoản đầu tư này sụp đổ.

  ppt17p chaien1990 04-03-2014 167 33   Download

 • “Đề nghị kiểm toán bắt buộc đối với tất cả dự án nhóm A, nhóm B và tất cả các khoản sử dụng ngân sách nhà nước. Dự luật nên có thêm quy định về đấu thầu kiểm toán. Dù là kiểm toán nhà nước hay doanh nghiệp kiểm toán thì họ đều hoạt động theo pháp luật, bình đẳng, vì vậy việc kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước, các dự án sử dụng ngân sách cần phải được đấu thầu, đơn vị nào thắng thầu sẽ thực hiện kiểm toán” ...

  pdf4p hamdocsach08 26-12-2010 93 10   Download

 • Các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp gồm có Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn. Từ ngày 1/1/2010, tỷ lệ trích lập các khoản này có một số thay đổi vì vậy bài viết này nhằm mục đích cung cấp những thông tin mới nhất về tỷ lệ trích lập và phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương.

  pdf15p hamdocsach08 26-12-2010 166 77   Download

 • Nhận biết một khoản nợ phải trả Phân loại nợ phải trả Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến đối tượng nợ (ngân hàng, người bán hàng, Nhà nước, người lao động…) Ghi sổ chi tiết và tổng hợp công nợ Quản lý được công nợ phải trả Khái niệm nợ phải trả 2. Phân loại nợ phải trả 3. Các nguyên tắc hạch toán 4. Kế toán vay ngắn hạn 5. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7. Kế toán các khoản...

  pdf93p can_loc 27-07-2012 378 77   Download

 • Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ cho các cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ.

  pdf7p hamdocsach08 26-12-2010 654 74   Download

 • Lần đầu tiên, UBCK xử phạt hành chính 3 kiểm toán viên (KTV) vì có sai phạm trong quá trình kiểm toán. Nhưng với NĐT và thị trường, như vậy là chưa đủ, bởi với đặc thù của hoạt động kiểm toán, không thể bỏ qua trách nhiệm của công ty kiểm toán (CTKT). Sau vụ nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Viễn Đông (DVD) cùng các đồng phạm bị phạt tù do thao túng giá chứng khoán, cổ đông, NĐT vẫn chưa hết bàng hoàng do giá trị của khoản đầu tư vào cổ phiếu DVD... đương nhiên...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 72 13   Download

 • Chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Là yếu tố chi phí nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là cơ sở để xác định chỉ tiêu lợi nhuận và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Ngân sách.Vì vậy, chi phí hoạt động có vai trò hết sức quan trọng và ảnh hưởng nhất định đến một cuộc kiểm toán, đòi hỏi phải có sự chú trọng thích đáng trong quá trình tiến hành kiểm toán khoản mục này. Bài viết này đề cập đến các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc.

  pdf8p blackwidow123 15-06-2018 71 10   Download

 • Mục tiêu cụ thể cần hướng tới của nghiên cứu là làm rõ lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ dự án nói chung; phân tích và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung; và đề xuất các giải pháp hoàn thiện KSNB tại Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung.

  pdf145p hanh_tv22 12-03-2019 35 5   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢ ĐỌNG VAY TẠM ỨNG VÀ GHI THU - GHI CHI NĂM … Phụ biểu số 05/KNKT Đơn vị tính: Đồng. Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Cộng 1 2 3=4+9 4=5+…+8

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 77 2   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 dưới đây được chia làm 2 phần và 9 chương. Nội dung trình bày các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền và tiền vay, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ, kiểm toán tài sản cố định,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf144p aminosa 02-11-2009 8424 3567   Download

 • Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Mục tiêu số một của các doanh nghiệp. Song, đạt lợi nhuận cao không chỉ tái sản xuất mở rộng mà còn góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế của đất nước. Vì vậy, để có lợi nhuận cao thì điều quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp là phải kiểm soát các khoản doanh thu, các khoản chi phí và xác định tính toán kết quả của các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính một cách...

  doc39p lekhacchien 19-01-2010 759 307   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần, có sự cạnh tranh gay gắt, để có thể tồn tại và phát triển được mỗi doanh nghiệp sản xuất ngoài việc nâng cao chất lượng còn phải tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.Trong khi đó tiền lương phải trả cho người lao động là một bộ phận của chi phí sản xuất thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản phẩm. Muốn vậy doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động sao cho có hiệu quả để tiết kiệm chi phí tiền...

  pdf94p hocbong1122 19-02-2013 428 240   Download

 • Chất lượng tín dụng tại NHTM cổ phần Đông Á – Thực trạng và giải pháp Năm 2008 - 2009 do có nhiều biến động trên thị trường xuất khẩu lương thực thực phẩm ví dụ như việc cá tra bị đưa vào sách đỏ, và một số đạo luật về chống bán phá giá làm cho các khoản vay cho Nông – Lâm – Ngư nghiệp tuy có tăng nhưng không đáng kể chỉ 7,68% so với sức tăng của năm 2008 là 67,47%.

  pdf10p xingau5 20-08-2011 353 154   Download

 • NỢ PHẢI TRẢ Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên và các khoản phải trả khác. Nợ phải trả của doanh nghiệp gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 1. Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một năm hoặc trong một chu...

  pdf97p misadu 06-07-2010 287 149   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm toán các khoản vay
p_strCode=kiemtoancackhoanvay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2