Kiệt giá tài chính

Xem 1-20 trên 94 kết quả Kiệt giá tài chính
 • Mục tiêu của Chương - Làm rõ khái niệm rủi ro kiệt giá tài chính.- Phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty.- Các công cụ tài chính nào được sử dụng để có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính.- Giải thích các thuật ngữ và khái niệm sẽ được sử dụng xuyên suốt trong môn học

  ppt37p hatxi812 06-05-2011 319 88   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính nhằm làm rõ khái niệm rủi ro kiệt giá tài chính và những nhân tố tác động đến rủi ro kiệt giá tài chính, phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty, các công cụ tài chính nào được sử dụng để có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính...

  pdf49p fast_12 24-06-2014 105 24   Download

 • Bài giảng "Quản trị rủi ro tài chính - Bài 1: Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về rủi ro, rủi ro tài chính và rủi ro kiệt giá tài chính, sự xuất hiện và phát triển của các công cụ QTRR tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguoibakhong05 18-03-2018 33 4   Download

 • Trong lý thuyết đánh đổi, việc tài trợ từ nợ có ưu điểm là được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Ở mức nợ trung bình, xác suất kiệt quệ tài chính không đáng kể và PV(chi phí kiệt quệ tài chính) cũng nhỏ nên việc vay nợ sẽ là một lợi thế cho doanh nghiệp do được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Tuy nhiên khi doanh nghiệp vay nợ ngày càng tăng thì rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ ngày càng cao và sẽ làm sụt giảm giá trị doanh nghiệp; đến một lúc...

  pdf6p maybay_thaboom 30-06-2010 451 105   Download

 • Bài nghiên cứu: Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp lý thuyết và chứng cứ nhằm phát triển lý thuyết quản lý rủi ro khi xuất hiện chi phí kiệt quệ tài chính và kiểm định tác động của nó bằng cách sử dụng tập dữ liệu toàn diện, chỉ ra rằng tốt nhất các cổ đông tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro ở thời kỳ sau (sau khi phát hành nợ), thậm chí khi không có thỏa thuận như thế trước đây.

  pdf45p orange_12 04-06-2014 116 24   Download

 • Tiểu luận: Kiệt quệ tài chính và hoạt động quản trị rủi ro nhằm kiểm tra và phát triển lý thuyết quản trị rủi ro doanh nghiệp bằng cách trình bày chi phí kiệt quệ tài chính, các lý thuyết hiện tại cho thấy rằng bảo hiểm rủi ro có thể làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

  pdf27p orange_12 05-06-2014 94 21   Download

 • Nội dung chính của đề tài Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp - Lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm nêu các nghiên cứu liên quan, khuân khổ mô hình, phương pháp nghiên cứu và kết quả hồi quy. Phòng ngừa rủi ro có thể dẫn đến tối đa hóa giá trị công ty bằng việc giới hạn các khoản tổn thất vô ích của việc phá sản.

  pdf26p xuanlan_12 28-04-2014 53 8   Download

 • Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của tin tức từ các phương tiện truyền thông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.

  pdf16p sieunhansoibac5 18-04-2018 16 2   Download

 • Phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty. Các công cụ tài chính nào được sử dụng để có thể quản trị rủi ro kiệt giá tài chính.Giải thích các thuật ngữ và khái niệm sẽ được sử dụng xuyên suốt trong môn học.

  ppt49p impossible_1 11-11-2013 104 14   Download

 • Ngoài việc phản ánh độ nhạy cảm của công ty đối với rủi ro kiệt giá tài chính, bảng cân đối kế toán đôi khi còn cung cấp thông tin về lý do căn bản tại sao lại cần phải quản trị rủi ro.Phương pháp LIFO được sử dụng để định giá tất cả hàng tồn kho.

  ppt59p impossible_1 11-11-2013 76 11   Download

 • Do quan ngại về bất ổn trong lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và giá cổ phiếu tác động đến hoạt động kinh doanh của các công ty và các định chế tài chính (rủi ro kiệt giá tài chính). Các công ty có xu hướng chấp nhận rủi ro trong nội bộ ngành mà công ty đang hoạt động và mong muốn né tránh được những rủi ro từ các yếu tố ngoại sinh.

  ppt36p impossible_1 11-11-2013 88 9   Download

 • Thị trường Kỳ hạn (Forwards) và Giao sau (Futures) Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau Sự hình thành và phát triển của thị trường kỳ hạn và giao sau Cơ chế giao dịch giao sau Hướng dẫn cách đọc yết giá giao sau Các nguyên lý và mô hình định giá giao sau Giá cả và giá trị của hợp đồng kỳ hạn - giao sau Các mô hình định giá giao sau Các chiến lược ứng dụng kỳ hạn và giao sau Mối quan hệ giữa thị trường giao ngay và giao sau Phòng ngừa vị thế...

  pdf23p hoangquoctrung1991 26-07-2012 396 101   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Bài 4 Thị trường hoán đổi nhằm trình bày về phân loại và đặc điểm của hợp đồng hoán đổi. Hoán đổi lãi suất, hoán đổi lãi suất Vanilla thuần nhất. Định giá hoán đổi lãi suất. Ứng dụng hoán đổi lãi suất.

  pdf14p red_12 15-05-2014 156 66   Download

 • Lựa chọn giá thực hiện của quyền chọn bán sẽ dựa trên rủi ro mà người kinh doanh quyền chọn sẵn sàng chấp nhận. Nhà kinh doanh quyền chọn có xu hướng tấn công nhiều hơn sẽ lựa chọn mức lợi nhuận tiềm năng tối đa và chọn quyền chọn có giá thực hiện cao nhất. Nhà kinh doanh quyền chọn bảo thủ hơn sẽ chọn quyền chọn có giá thực hiện thấp hơn để giới hạn mức lỗ tiềm năng....

  ppt36p hatxi812 06-05-2011 99 28   Download

 • Quản trị rủi ro tài chính có thể làm tăng giá trị doanh nghiệp thông qua việc làm giảm thuế, giảm chi phí kiệt quệ tài chính (financial distress) và tránh thực hiện các dự án đầu tư lệch lạc (underinvestment)

  ppt6p impossible_1 11-11-2013 101 21   Download

 • Thuyết trình môn tài chính doanh nghiệp: Lý thuyết MM mối quan hệ giữa chính sách nợ & giá trị doanh nghiệp nhằm trình bày các giả định của MM, định đề 1 của MM. Quy luật bảo tồn của các giá trị.

  pdf45p red_12 19-05-2014 90 21   Download

 • Ngày nay, thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa. Muốn tồn tại và phát triển chúng ta phải hội nhập chung với nền kinh tế khu vực và thế giới. Trước các thách thức của quá trình hội nhập buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

  pdf74p nhanma1311 28-12-2012 53 19   Download

 • Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính và Sự Xuất Hiện. Của Các Công Cụ Quản Trị Rủi Ro Tài Quản trị rủi ro tài chính Làm rõ khái niệm rủi ro kiệt giá tài chính. Phân tích những bất ổn trong môi trường tài chính và những bất ổn này sẽ tác động như thế nào đối với các công ty.

  ppt49p matem91 08-11-2013 75 14   Download

 • CBOE đã bổ sung một trung tâm thanh toán đảm bảo cho người mua rằng người bán sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng. Vì vậy, người mua quyền chọn không còn phải lo lắng về rủi ro tín dụng của người bán. Điều này khiến quyền chọn trở nên hấp dẫn hơn đối với công chúng.

  ppt31p hatxi812 06-05-2011 98 31   Download

 • Một số công ty khổng lồ có nguồn vốn tư nhân đang phải đối mặt với sự cạn kiệt tài chính sau khủng hoảng. Và điều này lại xảy ra đồng thời với thời điểm người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Nhưng hãy nhớ rằng: "trong trường hợp xấu nhất lại vẫn thường mang một viễn cảnh tốt nhất".

  pdf7p cctaichinh 14-09-2010 67 20   Download

Đồng bộ tài khoản