intTypePromotion=1
ADSENSE

Lồng ghép giới

Xem 1-20 trên 104 kết quả Lồng ghép giới
 • Tài liệu phản ánh những chuyển biến quan trọng về phương thức tiếp cận nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới, phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích giúp các cán bộ các ngành, các cấp nắm được vai trò và trách nhiệm của mình, hình thành các kỹ năng cần thiết để góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam.

  pdf166p ntgioi120403 03-11-2009 383 97   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách giới - Cách tiếp cận lồng ghép giới trong hoạch định chính sách của Nguyễn Chí Dũng nêu lên những thông tin tổng quan; phân tích chính sách lồng ghép giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt19p cocacola_03 05-10-2015 61 12   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới trong hoạch định dự án do Phạm Thị Hà Phương thực hiện sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm lồng ghép giới; vai trò của việc lồng ghép giới; mục tiêu của lồng ghép giới; cách để lồng ghép giới thành công. Mời các bạn tham khảo.

  ppt33p cocacola_05 22-10-2015 62 13   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp: Một số gợi ý và ví dụ cụ thể bao gồm những nội dung về bối cảnh Luật Bình đẳng giới và công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ; lồng ghép giới - chúng ta xử lý vấn đề này như thế nào?; nghiên cứu tình huống - Dự thảo Luật Khám chữa bệnh.

  ppt21p cocacola_02 25-09-2015 74 11   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới trong lập pháp và quyết định chính sách của Nguyễn Chí Dũng dưới đây giới thiệu tới các bạn về khái niệm; câu chuyện chính sách và vấn đề giới; ý nghĩa của lồng ghép giới; kỹ năng phân tích tác động giới của chính sách.

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 39 8   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới - Bảo đảm quyền trẻ em trong XD PL và quyết định CS trình bày những thông tin tổng quan; quy định của pháp luật về lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật; thực trạng về lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách; sự cần thiết phải lồng ghép giới – bảo vệ quyền trẻ em trong xây dựng pháp luật và một số nội dung khác.

  ppt41p cocacola_02 25-09-2015 45 8   Download

 • Sổ tay "Hướng dẫn lồng ghép giới vào hoạt động đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm" trình bày về những kiến thức tổng quan về dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm, hướng dẫn lồng ghép giới đối với công việc quản lý, trách nhiệm của các bên liên quan, hướng dẫn lồng ghép giới trong các dự án thí điểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sổ tay để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf36p hovantoai 23-11-2015 51 8   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhu cầu và khả năng mở rộng lồng ghép giới trong bậc học trung học phổ thông ở nước ta hiện nay" dưới đây để nắm bắt được nhu cầu và khả năng mở rộng lồng ghép giới trong bậc học trung học phổ thông ở các tỉnh miền Bắc, khả năng mở rộng lồng ghép giới trong bậc học trung học phổ thông ở nước ta hiện nay,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 36 7   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới vào ngân sách Nhà nước nêu lên mục đích và kỳ vọng của việc lồng ghép giới vào ngân sách Nhà nước; một số khái niệm chính; những con số biết nói; nguyên nhân phải lồng ghép giới; yêu cầu đặt ra đối với việc lồng ghép giới; thực trạng lồng ghép giới ở Việt Nam; để lồng ghép giới thành công trong chính sách và ngân sách Nhà nước.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 43 3   Download

 • "hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học" gồm có 2 nội dung chính, đó là: các khái niệm cơ bản về giới và sự vận dụng trong công tác hướng nghiệp, lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p whocare_e 01-10-2016 31 3   Download

 • Bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trình bày nội dung về: pháp luật và chính sách chủ chốt về bình đẳng giới, khái niệm cơ bản về bình đẳng giới, khái niệm cơ bản về lồng ghép giới, tiến trình lồng ghép giới, lồng ghép giới trong thiết kế và thực hiện dự án, lồng ghép giới trong tổ chức tập huấn, hội thảo, lồng ghép giới trong hoạt động hỗ trợ pháp lý, lồng ghép giới trong tổ chức, thực hiện nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p vietphanvn 24-05-2018 49 4   Download

 • Bài giảng Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á giúp các bạn biết được khung chính sách và pháp luật; khung thể chế; các thiết chế Nghị viện về hoạt động lồng ghép giới. Mời các bạn tham khảo.

  ppt9p cocacola_02 25-09-2015 42 2   Download

 • Bài giảng Lồng ghép giới trong lập pháp: Thực hiện Luật Bình đẳng giới do Nguyễn Chí Dũng thực hiện giới thiệu tới các bạn về khái niệm, câu chuyện chính sách và vấn đề giới; ý nghĩa của lồng ghép giới; ĐBQH có thể làm gì để phân tích tác động giới của chính sách? Nguyên tắc bình đẳng giới trong phân tích chính sách và lồng ghép giới,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf13p cocacola_03 05-10-2015 47 2   Download

 • phần 2 của "hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học" trình bày một số phụ lục như: các khái niệm cơ bản về giới có liên quan, các văn bản pháp quy về giới, một số nội dung về hướng nghiệp, các yếu tố giới ảnh hưởng đến công tác hướng nghiệp, đáp án các phiếu bài tập. mời các bạn tham khảo.

  pdf34p whocare_e 01-10-2016 33 2   Download

 • Bài viết Lồng ghép giới trong xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay trình bày: Sự cần thiết và mục đích của việc áp dụng phương pháp lồng ghép giới trong xây dựng gia đình văn hóa; Lòng ghép giới vào xây dựng và thực thi luật pháp và chính sách về xây dựng gia đình văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hokhaikyky 17-04-2018 18 2   Download

 • Với việc phân tích thành tựu và hạn chế trong việc áp dụng lồng ghép giới trong xây dựng gia đình văn hóa bài viết cho thấy lồng ghép giới là một quá trình diễn ra liên tục, xuyên suốt và tính thống nhất từ quy trình xây dựng luật pháp và chính sách đến việc thực hiện, xây dựng cơ chế và biện pháp cụ thể về lồng ghép giới sẽ đảm bảo việc thực hiện bình đằng giới một cách thực chất

  pdf8p sieunhansoibac3 12-04-2018 31 1   Download

 • (bq) tiếp nối phần 1, phần 2 tiếp tục đưa bạn đến với nội cung cấp các công cụ để lồng ghép giới ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dự án, tổng quan về quản lý chu trình dự án. mời các bạn cùng tham khảo để nắm được về công tác phân tích giới và lập kế hoạch trong các dự án thủy sản.

  pdf43p hanh_tv6 02-01-2019 8 0   Download

 • Quan điểm giới mới được du nhập vào Việt Nam nhưng đã có tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự du nhập và truyền bá quan điểm giới đã trải qua ba giai đoạn với những xu hướng và đặc trưng khác nhau. Để nâng cao tác động của quan điểm giới góp phần tạo lập sự bình đẳng giới cần thực hiện một loạt giải pháp vừa cụ thể vừa tổng thể. Môṭ trong nhưñ g giaỉ phaṕ đo ́ la ̀ Lôǹ g ghép giới....

  doc3p donghx 27-07-2012 146 29   Download

 • (bq) cẩm nang này được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác phân tích giới và lập kế hoạch trong các dự án thủy sản. mục đích của tài liệu là giúp người quản lý dự án và các đối tác thực hiện, thúc đẩy lồng ghép các vấn đề giới và chu trình thực hiện dự án.

  pdf59p hanh_tv6 02-01-2019 17 0   Download

 • Báo cáo chuyên đề Giới và Phát triển có nội dung trình bày các khái niệm về giới và giới tính, giới và phát triển, lồng ghép giới, định kiến giới, bình đẳng giới và các nội dung liên quan khác.

  pdf10p connhangheo91 30-06-2014 114 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
739 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lồng ghép giới
p_strCode=longghepgioi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản