intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật cư trú Việt Nam

Xem 1-20 trên 245 kết quả Luật cư trú Việt Nam
 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 11 trình bày những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhằm cung cấp một công cụ lý luận để bảo vệ lợi ích hợp pháp trong trường hợp hành động và gây ra thiệt hại.

  ppt29p hoa_dai91 25-06-2014 69 16   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về các tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, vật liệu nổ, vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ và thực tiễn áp dụng.

  pdf15p truongtien_07 03-04-2018 34 4   Download

 • Luật số 36/2013/QH13 do Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú tại Việt Nam.

  pdf7p huongruoutinhnong123 25-03-2014 67 1   Download

 • Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú

  doc13p meomeo 10-05-2009 906 237   Download

 • Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.

  pdf17p emilynguyen 07-07-2009 1256 137   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm...

  pdf17p abcdef_42 01-11-2011 84 8   Download

 • Lệnh số 09/2013/L-CTN 2013 về việc công bố luật cư trú của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

  pdf3p huongruoutinhnong123 25-03-2014 36 1   Download

 • Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về di cư và các vấn đề liên quan tới đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị nhằm xây dựng những chính sách phù hợp với tình hình di cư ở Việt Nam.

  pdf4p hanh_tv9 17-01-2019 17 0   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 97 năm 2020 thông tin đến các bạn những bài viết đồng bằng Sông Cửu Long tìm cách sống chung với hạn mặn; dừng triển khai gói bảo hiểm Covid-19 đảm bảo quyền lợi người đã mua; dừng đưa người nghiện ma túy vào cơ sở xã hội; Luật cư trú (sửa đổi) hạn chế tình trạng cư trú “ảo”.

  pdf20p gaocaolon7 23-09-2020 4 0   Download

 • Bài giảng Tuyên truyên Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có nội dung gồm có ba phần. Trong đó, phần 1 trình bày về sự cần thiết phải ban hành Luật số 47/2014/QH13; những nội dung cơ bản của luật; những điểm lưu ý khi thực hiện luật.

  ppt63p thuytrang_8 21-09-2015 124 30   Download

 • LUẬT CƯ TRÚ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 81/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú.

  pdf13p xingau4 12-08-2011 139 16   Download

 • Bài giảng Giới thiệu nội dung cơ bản Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tập trung làm rõ quá trình ban hành luật, lý do ban hành luật, bố cục và những nội dung cơ bản của luật.

  pdf34p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 56 14   Download

 • CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều 2 Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, không phân biệt dân tộc, nòi giống, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng tài sản, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở lên, đều có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, và từ hai mươi mốt tuổi trở...

  pdf15p abcdef_44 31-10-2011 71 8   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu về lý luận tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam, kinh nghiệm một số nước; cùng với đó là xem xét, đánh giá thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử ở Hà Nam.

  pdf14p nguyetdong1 13-04-2017 48 7   Download

 • Quyết định số 1026/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân đang sinh sống tại Cộng hòa Bungari.

  pdf4p huongruoutinhnong123 25-03-2014 20 0   Download

 • Quyết định số 1091/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p huongruoutinhnong123 25-03-2014 21 0   Download

 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật cư trú do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  pdf17p kimoanh13 31-03-2014 34 0   Download

 • Nội dung của Luật điều chỉnh khá toàn diện các vấn đề liên quan đến công tác lưu trữ. Luật này tuy ngắn gọn, nhưng lại rất cụ thể, có chế tài về xử phạt những hành vi sai trái rõ ràng. Phương pháp xây dựng luật phù hợp với các quan điểm lập pháp của các nước có nền lưu trữ tiên tiến trên thế giới.

  pdf4p vichoji2711 04-05-2020 6 0   Download

 • "Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" là một trong những nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, được hiểu là trong quá trình xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân không bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố nào khác ngoài pháp luật, loại trừ mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào hoạt động xét xử của tòa án.

  pdf16p cugiai1311 01-11-2012 695 121   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam này tập hợp một số bài viết, công trình nghiên cứu về vấn đề di cư lao động quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa của các giảng viên của Khoa Luật và một số chuyên gia bên ngoài về vấn đề này. Hy vọng Tài liệu sẽ trở thành một Tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà lập pháp, các giảng viên, sinh viên và những ai quan tâm đến vấn đề lao động di trú trên thế giới và ở Việt Nam.

  pdf164p nganga_00 29-08-2015 114 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật cư trú Việt Nam
p_strCode=luatcutruvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2