Lý luận tích luỹ

Xem 1-20 trên 150 kết quả Lý luận tích luỹ
 • Bài thuyết trình Nội dung và vai trò của tích lũy Tư bản trình bày cơ sở lý luận của tích lũy tư bản, thực trạng và giải pháp giải quyết các vấn đề tích lũy tư bản như giải quyết đúng đắn mối quan hệ tích lũy - tiêu dùng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường tích lũy vốn trong nước và biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  ppt19p hoa_dai91 25-06-2014 127 36   Download

 • Trong quá trình sống, con người đã không ngừng đấu tranh trong xã hội, đấu tranh với thiên nhiên, không ngừng lao động để tạo ra của cải vật chất và tinh thần. Trong quá trình đó con người đã tích lũy được những kinh nghiệm đấu tranh xã hội, kinh nghiệm đấu tranh với tự nhiên, kinh nghiệm lao động sản xuất. Để xã hội loài người có thể tồn tại và phát triển, người ta phải truyền thụ cho nhau những kinh nghiệm đó.

  doc93p hanhphucvatinhyeu 17-03-2013 259 88   Download

 • độc lập dân tộc thực sự, mới giữ gìn được bản sắc văn hoá của dân tộc, mới khai thác được tiềm năng, thế mạnh của đất nước để hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả.

  pdf8p caott6 22-05-2011 148 50   Download

 • Ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thấy rằng để phát triển kinh tế, ngoài việc lựa chọn đường lối phát triển còn phải có các yếu tố vật chất để thực hiện được đường lối đó. Đối với các nước đã phát triển mạnh mẽ như Mỹ, Anh, Pháp …chúng ta đều thấy rằng họ có một tiềm lực kinh tế (đặc biệt là tiềm lực về vốn ) rất mạnh.

  pdf23p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 57 23   Download

 • Ph−ơng pháp ghi hình t−ới máu cơ tim (sau gắng sức) với 43K, lần đầu tiên đ−ợc tiến h nh v o năm 1973 để chẩn đoán thiếu máu cơ tim. Kali l cation chủ yếu trong tế b o cơ v đ−ợc tích luỹ trong tế b o cơ tim sống bình th−ờng. Năm 1975, một chất t−ơng đồng với Kali l Thalium - 201

  pdf19p phuochau13 27-04-2011 52 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chú trong hoạt động tích lũy vốn cho kinh doanh dài hạn tại các doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p ttcao8 30-08-2011 37 4   Download

 • Có một thời, người ta xác định loại hạng thư viện theo khối lượng kho. Ngay cả bây giờ, người đọc vẫn còn gọi tầm vóc của kho thư viện như là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để phân hạng thư viện. Tuy nhiên, những nhà lý luận và thực hành nghề thư viện đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về kho sách. Ngày nay, trong công tác tổ chức kho, chất lượng chứ không phải số lượng kho chiếm vị trí đầu tiên.

  pdf4p tangtuy01 01-03-2016 11 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Ảnh hưởng của hệ số tích lũy (Buildup factor) đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng thải phóng xạ" giới thiệu sơ lược về hệ thống quét gamma phân đoạn (SGS) một trong những hệ thống thông dụng nhất trong công tác kiểm tra thùng thải phóng xạ, một số lý thuyết về hệ số tích lũy và các tính toán về ảnh hưởng của hệ số tích lũy đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng rác thải phóng xạ.

  pdf45p catbuitheogiobay 19-12-2017 31 3   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập, phát triển năng động nhất từ trước đến nay vàđãđạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, nâng cao vị thếđất nước trên thế giới.

  doc19p vnzoomvn 17-06-2011 1058 375   Download

 • Bài thảo luận môn Quản trị tài chính: Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay trình bày lý luận chung về quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn, thực trạng quản trị nguồn tại trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay, các giải pháp nâng cao, hoàn thiện việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại doanh nghiệp.

  pdf25p namjojohn 09-05-2014 432 141   Download

 • Chủ nghĩa trọng thương đi vào tan rã khi lợi nhuận của giai cấp tư sản thu được từ biện pháp thương mại - ngoại thương không còn hiệu quả bằng các công trường thủ công, trung tâm lợi ích kinh tế đã chuyển vào lĩnh vực sản xuất, thời kỳ tích luỹ ban đầu của CNTB kết thúc. Xuất hiện trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông là trường phái đã khái quát những tiến bộ mới nhất trong nền kinh tế của thế kỷ XVIII.

  doc6p thanhnguyenppt 21-02-2011 469 136   Download

 • Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  ppt90p lalala02 12-11-2015 163 81   Download

 • Sự chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi đúng đắn cuả Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu đã đạt được trong 15 năm qua là sự cố gắng của nhiều cấp nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế đem lại bộ mặt phát triển cho Việt Nam tạo bước đi và khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Một trong các yếu tố đem lại thành công thì vấn đề huy...

  pdf22p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 108 59   Download

 • Chương 1: GIỚI THIỆU .1 Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .3 2.1 Biến động các yếu tố môi trường đất và nước . 3 2.1.1 Đặc tính môi trường đất trong ao nuôi tôm . 3 2.1.2 Đặc tính lớp bùn đáy trong ao nuôi tôm . 4 2.2 Nitơ và Photpho trong đất và nước 6 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 8 3.1 Thời gian thực hiện . 8 3.2 Vật liệu nghiên cứu . 8 3.3 Phương pháp nghiên cứu . 8 3.4 Mô tả phương pháp . 9 3.5 Phương pháp phân tích . 11 3.6 Phương pháp xử lý số liệu ....

  pdf42p thiepmoi123 24-06-2013 81 40   Download

 • A. Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“.

  pdf7p caott10 18-06-2011 134 31   Download

 • Tiền lực kinh tế hay nguồn lực là một trong những nhân tố góp phần đưa đất nước đến sự thành công trong công cuộc CNH - HDH. Nguồn vốn có được do tích luỹ và một phần là nguồn ngoại tệ thu về từ hoạt động xuất khẩu. Việt Nam đang trên con đường CNH - HĐH đất nước, tuy vậy, nông nghiệp vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Trong đó, cà phê là một loại nông sản được trồng nhiều ở Việt Nam và đâu cũng là một sản phẩm quan trọng...

  pdf34p dove_12 13-06-2013 52 15   Download

 • Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư trình bày nội dung kiến thức về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tiền lương trong chủ nghĩa tư bản, tích luỹ tư bản, quá trình lưu thông của tư bản, hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư và các hình thái của tư bản.

  ppt90p lalala02 12-11-2015 45 13   Download

 • Lòng tin của dân chúng vào đồng tiền Việt Nam đã từng bước được khôi phục. Tiền tệ ổn định khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh. Tích lũy đầu tư của cả nước năm 1993 bằng 17,6% GDP, tăng đáng kể so với tỷ lệ tích lũy 11 – 12% những năm trước.

  pdf7p bichtram8510 19-05-2011 43 11   Download

 • Ngân sách thâm hụt nặng nề. Vốn nợ đọng nước ngoài ngày càng tăng và không có khảnăng cho chi trả. +Thu nhập từ nền kinh tế quốc dân không đủ chi dùng, tích luỹ hầu như không có. +Vốn đầu tư cho sản xuất và xây dựng chủ yếu là dựa vào vay và viện trợ nước ngoài. - Cùng với đó là sự thoái hoá về mặt con người và xa hội. - Đến năm 1979, nền kinh tế rất suy yếu, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân khó khăn, nguồn trợ giúp từ bên ngoài...

  pdf8p caott8 26-07-2011 45 10   Download

 • Mặt khác phải căn cứ vào nguồn thu mà bố trí chi tiêu, không chi vượt quá khả năng thu của ngân sách, triệt để tiết kiệm chỉ tiêu về mọi mặt. Bằng phương thức kế hoạch hoá gián tiếp, thúc đẩy xí nghiệp phấn đấu giảm giá thành, tăng tích luỹ cho Nhà nước. Để đảm bảo nguồn thu tài chính Nhà nước phải thực hiện thu thuế theo đúng thời giá và đối tượng không khoan nhượng đối với những đối tượng không chấp hành hoặc cố tình không nộp thuế.

  pdf8p caott9 20-07-2011 38 8   Download

Đồng bộ tài khoản