intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng lực tổ chức quản lý

Xem 1-20 trên 1014 kết quả Năng lực tổ chức quản lý
 • Năng lực tổ chức quản lý của giám đốc doanh nghiệp là một tổ hợp gồm 4 nhóm năng lực cơ bản sau: nhóm năng lực tư duy quản lý, nhóm năng lực sáng tạo, nhóm năng lực quan sát, nhóm năng lực sử dụng nguồn nhân lực.

  pdf7p susuqb 21-12-2015 36 2   Download

 • Tìm hiểu năng lực tổ chức quản lý của giám đốc Doanh nghiệp Bài này viết về năng lực tổ chức quản lý của giám đốc Doang nghiệp, bài viết chia làm 3 mục. Mục 1 đề cập đến khái niệm và phương pháp nghiên cứu về năng lực tổ chức quản lý, mục 2 tác giả đưa ra các kết quả nghiên cứu, mục 3 là kết luận và kiến nghị.

  pdf7p butmauvang 30-08-2013 57 5   Download

 • Luận văn đã hệ thống hóa, phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận về năng lực của công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện như: đưa ra những nhân tố, tiêu chí cấu thành năng lực, làm rõ các yếu tố tác động đến năng lực của công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, những yêu cầu khách quan phải nâng cao năng lực của công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trong giai đoạn hiện nay, xây dựng khung tiêu chuẩn năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

  pdf27p anhinhduyet000 01-07-2019 11 0   Download

 • Hằng ngày, các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, công, nông trường, trường học, bệnh viện, đơn vị vũ trang... (sau đây gọi chung là cơ quan) trong khi giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao đều phải xử lý những vấn đề liên quan tới việc tổ chức quản lý công văn, giấy tờ mà cơ quan gởi đi (văn bản đi). Giải quyết tốt vấn đề này sẽ có ý nghĩa thiết thực đến việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý,...

  pdf16p leethanhbinhf 29-05-2010 1085 338   Download

 • Luận án bao gồm 3 chương: năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số, một số vấn đề lý luận; năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số, thực trạng và những vấn đề đặt ra; một số quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang hiện nay.

  doc222p lequangvinh1608 13-08-2019 27 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số; đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn; hiệu quả hoạt động lao động, quản lý và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay.

  doc27p lequangvinh1608 13-08-2019 6 2   Download

 • Dựa trên cơ sở tìm hiểu, khảo sát thực trạng tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn; đánh giá, phân tích những mặt ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin của Trung tâm Học liệu. Từ đó, xin đưa ra kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf126p tathimu66 22-01-2017 64 13   Download

 • Chức năng điều hành được thực hiện bởi những người có trách nhiệm đối với quá trình sản xuất các hàng hóa/ dịch vụ mà các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng cho khách hàng. Nhiệm vụ của điều hành là giám sát, kiểm tra quá trình tạo ra sản phẩm/ dịch vụ của tổ chức để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ của tổ chức đó.

  pdf112p truongan 12-11-2009 2197 703   Download

 • Việc tin học hoá Tổ chức quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ… nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Để đáp ứng mục tiêu cơ bản của các dự án Tin học hoá quản lý...

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 786 372   Download

 • Trải qua lịch sử của kinh tế thế giới, chúng ta thấy rằng với bất kỳ nền kinh tế nào, phát triển hay suy thoái đều do tổ chức quản lý quyết định. Ngay sau cách mạng tháng mười Nga năm 1917, LêNin đã khẳng định: “ Tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong đó nhiệm vụ nhà nước trên hết và trước hết được quy lại thành nhiệm vụ thuần tuy kinh tế ”1. Sự biến động của nền kinh tế nước...

  doc76p tiencuong 20-07-2009 332 154   Download

 • Điện lực Quảng Nam là đơn vị kinh doanh điện năng (doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, là một đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Công ty Điện lực 3 - PC3 (quản lý khu vực miền Trung - Tây Nguyên) của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam - EVN. Tính chất kinh doanh điện năng của Điện lực, mang tính độc quyền tự nhiên, do Nhà nước qui định. Hơn nữa, yếu tố kinh doanh điện năng còn gắn liền với việc phục vụ cho phát triển kinh tế - xã...

  pdf18p vaio1111 31-08-2012 135 49   Download

 • (NB) Học phần Phát triển chương trình giáo dục và tổ chức quản lý quá trình dạy học là môn học nghiệp vụ sư phạm có mục tiêu hình thành cho sinh viên sư phạm những năng lực trên. Môn học này giới thiệu những nền tảng khoa học hiện đại về: Chương trình, chương trình khung, khung chương trình, chương trình chi tiết, chương trình môn học MH/ MD; các quan điểm phát triển chương trình giáo dục, kiểu và các cấp bậc của chương trình giáo dục.

  pdf208p convitdola 11-12-2017 227 46   Download

 • Đề xuất các giải pháp để tăng cường công tác chăm sóc trước sinh trong kế hoạch những năm tới. Việc xác định mục tiêu của đánh giá tùy thuộc vào nhu cầu ưu tiên, khả năng về nguồn lực và trình độ cán bộ tham gia đánh giá. 5.1.2. Xác định phạm vi đánh giá Dựa vào vấn đề, mục tiêu đã đề ra và nhất là khả năng nguồn lực thực tế mà người quản lý xây dựng kế hoạch đánh giá cho phù hợp....

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 142 40   Download

 • Tài liệu Yêu cầu đối với cán bộ quản lý giúp các bạn biết được những đặc điểm mà người quản lý cần có để đảm bảo sự thành công của hệ thống quản lý. Bên cạnh đó, tài liệu còn nêu lên vấn đề bất bình đẳng giới tính trong đội ngũ cán bộ quan lý, và đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này.

  txt46p ben1102 30-09-2014 179 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số biện pháp nâng cao công tác quản lý và hiệu lực quản lý của công ty xây lắp vật liệu xây dựng', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p kennybibo 14-07-2012 116 35   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở doanh nghiệp viễn thông vĩnh phú', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf77p songngu1311 05-12-2012 75 27   Download

 • Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại thì điều kiện cần là phải có các hoạt động chức năng như sản xuất , tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược kinh doanh ... Nhưng trong cơ chế thị trường hiện nay , các chức năng này chưa đủ đảm bảo cho sự lâu dài của một doanh nghiệp nếu tách rời chúng với chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với con người . Đó là yếu tố tổ chức quản lý khoa học , một chức năng cơ bản quan trọng nhất của quản lý...

  pdf19p hotmoingay1 03-01-2013 189 25   Download

 • Có như vậy thì mới thể hiện sự gắn bó giữa hoạt động này với hoạt động bảo vệ phát triển rừng ở phần 1 và 2. 5.5.4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý Bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện cho cộng đồng Củng cố và phát triển tổ chức cộng đồng Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của ban lãnh đạo cộng đồng, ban quản lý dự án Xây dựng năng lực quản lý cho các tổ chức quản lý quỹ phát triển...

  pdf10p zues05 22-06-2011 86 21   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tâm lý học xã hội với quản lý doanh nghiệp giới thiệu tới người đọc các kiến thức về tâm lý học và người lãnh đạo bao gồm: Chức năng của người quản lý xét từ góc độ tâm lý học xã hội, năng lực tổ chức của người quản lý doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_06 09-12-2015 71 21   Download

 • Tài liệu "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học, học nhóm" giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học hiểu được thế nào là tự học, các cách thức tổ chức dạy học giúp học sinh phát triển khả năng tự học; hiểu được những vấn đề cơ bản về dạy học theo nhóm; nâng cao năng lực tổ chức dạy học theo nhóm, rèn luyện các kĩ năng cơ bản, cần thiết để tổ chức dạy học theo nhóm;...

  doc50p hoangnhan3489 18-05-2016 97 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Năng lực tổ chức quản lý
p_strCode=nangluctochucquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2