intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc pháp quyền

Xem 1-20 trên 741 kết quả Nguyên tắc pháp quyền
 • Nguyên tắc pháp quyền là vấn đề cơ bản của lý luận về pháp quyền, có ý nghĩa phương pháp luận, lý luận và thực tiễn đối với hiện thực pháp luật, có mối quan hệ biện chứng với tư tưởng pháp quyền. Bài viết này luận giải mối quan hệ của nguyên tắc pháp quyền với tư tưởng pháp quyền, khái niệm, đặc điểm, phân loại các nguyên tắc pháp quyền.

  pdf10p meolep4 02-01-2019 26 0   Download

 • Bài viết cung cấp thông tin có tính hệ thống về tính phổ biến của sự ghi nhận nguyên tắc pháp quyền trong pháp luật quốc tế, trong quy định của một số tổ chức khu vực và quốc gia và rút ra những gợi mở cho Việt Nam.

  pdf6p vimadrid2711 13-12-2019 25 1   Download

 • Từ việc nghiên cứu khái niệm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Luật hình sự Việt Nam, tác giả bài viết đã kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến nguyên tắc này như: nguồn của Luật hình sự, các quy định về tội phạm, đồng phạm, hiệu lực..., qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người.

  pdf9p vinaruto2711 05-04-2019 53 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 46 3   Download

 • “Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật…” hay viết ngắn gọn “Tổ chức thi hành pháp luật” lần đầu tiên được quy định trong nhiều điều luật của Hiến pháp năm 2013. Tìm hiểu các quy định mới về tổ chức thi hành pháp luật của Hiến pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với việc đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào đời sống nhà nước và xã hội, làm cho nó được thực hiện trong thực tiễn, mà còn tác động trở lại đối với hoạt động lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động lập pháp.

  pdf6p vidoha2711 09-09-2020 42 2   Download

 • Bài viết trình bày nguyên tắc “Rechtsstaat” không đồng nhất với “Rule of law”, quản trị nhà nước theo nguyên tắc Rechtsstaat ở Cộng hòa Liên bang Đức, ý nghĩa của Rechtsstaat ở CHLB Đức. Bài viết đưa ra một số nhận định và nêu giá trị tham khảo của nguyên tắc này.

  pdf7p viirene2711 12-10-2020 35 1   Download

 • Bộ máy nhà nước phong kiến do vua đứng đầu. Vua được thừa nhận quyền lực tuyệt đối, nắm trong tay quyền lập pháp hành pháp và tư pháp.

  ppt93p cobephuthuy 10-04-2011 336 52   Download

 • Quyền lực nhà nước là vấn đề trung tâm trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, các hoạt động chính trị đều xoay quanh vấn đề cơ bản này. Trong lập hiến Việt Nam, nếu như ở Hiến pháp 1946, vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước được thể hiện bằng các quy định ngắn gọn và khá “trần trụi” với ảnh hưởng rõ rệt của nguyên tắc phân quyền thì đến các Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 trước khi sửa đổi, bổ sung, vấn đề tổ chức quyền lực nhà nước...

  pdf10p hongnhung_7 24-03-2011 144 38   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hiến pháp các quốc gia ASEAN và các nghiên cứu so sánh tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chính thể và sự thể hiện nguyên tắc tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia ASEAN, kiểm soát quyền lực nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf219p thuongdanguyetan08 16-04-2019 85 14   Download

 • Thuyết "Tam quyền phân lập" hay thuyết "Phân quyền" hoặc nguyên tắc "Tam quyền phân lập" trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước chiếm một vị trí đáng kể trong lịch sử các học thuyết chính trị - lịch sử thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p chuotchuot09 07-12-2015 83 14   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu hiến pháp là gì; nguyên tắc chủ quyền nhân dân; thực thi Hiến pháp – Thách thức du nhập chế độ pháp quyền vào các nước đang phát triển được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p hera_01 15-04-2016 97 10   Download

 • Nguyên tắc toàn quyền của nhân dân trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân dưới CNXH “Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lí người có hành vi tham nhũng”. Để công dân yên tâm tham gia tích cực vào quá trình đấu tranh chống lại tội phạm mà người thực hiện là người có chức vụ quyền hạn có thể gây sức ép, nguy hiểm cho họ,...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 68 6   Download

 • Nguyên tắc toàn quyền của nhân dân trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân dưới CNXH Điều 65 Luật phòng, chống tham nhũng đề cập trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền “khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và xử lí theo thẩm quyền, giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 59 4   Download

 • Bài viết làm sáng rõ những nguyên tắc pháp lý trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh của chủ thể, nguyên tắc đảm bảo sự quản lý của nhà nước, nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng thể hiện ý chí.

  pdf6p vinaruto2711 05-04-2019 94 0   Download

 • Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (sau đây gọi tắt là Công ước số 98) được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua ngày 01 tháng 7 năm 1949 tại Geneva (Thụy Sỹ). Toàn văn Công ước số 98 tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.

  doc13p kexauxi9 03-12-2019 19 0   Download

 • Bài viết phân tích quy định về tính độc lập của các cơ quan nhân quyền quốc gia trong các nguyên tắc Paris và bình luận về khả năng áp dụng ở Việt Nam. Theo các tác giả, cơ quan nhân quyền quốc gia có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 58 2   Download

 • Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của tư tưởng Nhà nước pháp quyền Cantơ và các nhà tư tưởng tiến bộ thế kỷ XVIII-XIX đã đưa ra quan niệm Nhà nước pháp quyền nhằm chống lại Nhà nước chuyên chế, cực quyền phong kiến, chống lại sự độc đoán, lạm quyền và nằm trong trào lưu chung của hệ tư tưởng giải phóng.Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải thay đổi hệ thống chính trị, mở rộng dân chủ dựa trên nguyên tắc tôn trọng tính tối cao của pháp luật và pháp chế....

  pdf40p bach_nhat 27-02-2012 456 152   Download

 • Quyền lực trong kinh doanh - 10 nguyên tắc cần biết! Vươn lên trong thang bậc xã hội thường được xem như một nhiệm vụ quá sức: Một việc mà chỉ những người sinh ra đã mang tài năng xuất chúng mới có thể làm. Ít ai biết rằng, giành được một vị trí quyền lực thực tế rất mang tính công thức. Xuyên suốt lịch sử, những nhân vật quyền lực đã áp dụng một cách điêu luyện những phương pháp tin cậy để giành lấy và bảo vệ những vị trí quyền lực của thế giới....

  pdf6p phungnhi2011 16-03-2010 273 149   Download

 • Kể từ khi có chế độ Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước Việt Nam vẫn được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, tức là quyền lực nhà nước là thống nhất, phủ nhận hoàn toàn những biểu hiện của phân quyền. Nhưng với công cuộc đổi mới, mở cửa, và nhất là với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, những hạt nhân hợp lý trong học thuyết phân quyền đã được chúng ta ghi nhận trong quy định của Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. ...

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 898 149   Download

 • Trong tố tụng dân sự, quyền tự định đoạt biểu hiện ở khả năng khi tham gia tố tụng, các đương sự tự do định đoạt các quyền, phương tiện tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước các xâm hại. Đó cũng là quan niệm chung nhất được pháp luật tố tụng dân sự của nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận, áp dụng và trở thành một nguyên tắc tố tụng cơ bản.

  doc10p vituonglan 19-08-2011 403 128   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc pháp quyền
p_strCode=nguyentacphapquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2