intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc phát triển

Xem 1-20 trên 4714 kết quả Nguyên tắc phát triển
 • Khóa luận đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Huế. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng nguyên nhân từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân trong hoạt động SXKD của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển BIDV chi nhánh Huế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p bakerboys02 10-05-2022 0 0   Download

 • Nhà ở giá rẻ là một vấn đề mà nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang quan tâm. Các đô thị của Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ và phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết tình trạng này. Bài viết trình bày thực trạng khan hiếm của thị trường nhà ở giá rẻ ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm quốc tế để Việt Nam xem xét và học hỏi.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 14 0   Download

 • Bài viết phân tích sự phát triển của tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đặc biệt kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 và tác động của nó đến hệ thống chính sách, pháp luật và kết quả hoạt động trên lĩnh vực này. Theo các tác giả, mặc dù có những thành tựu đáng khích lệ, tư duy lý luận về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó đặc biệt là về tính toàn diện trong cách tiếp cận và tính đột phá trong chiến lược, giải pháp.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết này phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp (khảo sát thực địa và phỏng vấn bằng bảng hỏi), nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại cù lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long, gồm 9 nhân tố: Tài nguyên du lịch, Cơ sở hạ tầng, Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch, Nguồn nhân lực, Ẩm thực, Giá cả dịch vụ, Tình trạng an ninh trật tự – an toàn, Công tác quảng bá – xúc tiến du lịch và Giáo dục diễn giải về môi trường.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 6 0   Download

 • Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 52 0   Download

 • Để giúp cho việc tập luyện môn Thái cực quyền được thuận lợi và nhanh chóng, đáp ứng phong trào ngày càng phát triển, Nhà xuất bản Thể dục thể thao xuất bản cuốn “Hướng dẫn tập luyện Thái Cực Quyền - 24 thức” do Lưu Hiểu Mai biên dịch dựa theo tài liệu nguyên bản của tác giả Thẩm Chí Vũ Trung Quốc. Đây là một cuốn sách có nội dung hay, mang tính phổ cập, phù hợp với nhiều đối tượng giới tính đặc biệt rất phù hợp với người trung niên và người cao tuổi.

  pdf88p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương và tạo cơ hội để nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển của địa phương góp phần quan trọng vào sự phát triển giàu mạnh, bền vững của mỗi tỉnh thành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Phát triển mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng dựa trên tiềm năng tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số" trình bày về thực trạng sinh kế và những tác động của tri thức bản địa vào sự phát triển sinh kế, phát triển sinh kế bền vững gắn liền với tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những kế hoạch mang tầm nhìn dài hạn và có hệ thống chặt chẽ. Cùng với sự phát triển chung của giáo dục thế giới, Trung Quốc tập trung phát triển giáo dục cho tương lai nhằm hướng đến một nền giáo dục toàn cầu mang đặc trưng của nền văn hóa Trung Hoa giàu bản sắc. Bài viết trên cơ sở tổng hợp những nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục của Trung Quốc hướng tới năm 2035 để cung cấp một kênh tham khảo cho quá trình hiện đại hóa giáo dục của Việt Nam.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Tồn tại gần hai thế kỷ, dinh Trấn Thanh Chiêm đã thực sự đóng vai trò to lớn cho sự phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa của xứ Đàng Trong thời các chúa Nguyễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin mạnh dạn đề ra một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử vốn có của dinh Trấn Thanh Chiêm.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc lịch sử cụ thể có vai trò quan trọng để giảng viên làm rõ quá trình hình thành, phát triển của từng quan điểm Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Bài viết đề cập đến nội dung: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh (1890 - 1969).

  pdf6p viindranooyi 04-05-2022 6 1   Download

 • Dựa theo phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm, tác giả cung cấp thông tin về nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình làng sinh thái tại địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Từ đó, địa phương có thể tham khảo trong công tác xây dựng và thực chiến lược phát triển du lịch sinh thái trọng điểm trong bối cảnh BĐKH ngày càng cực đoan cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh ngành du lịch tại vùng ĐBSCL.

  pdf12p viindranooyi 04-05-2022 20 1   Download

 • Giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc trong trường phổ thông nhằm mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, những hiểu biết về vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc trên quê hương mình. Giáo dục truyền thống văn hóa, bồi dưỡng ý thức dân tộc, nâng cao thái độ trân trọng di sản văn hóa dân tộc và trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng, hình thành ở học sinh tình cảm trong sáng, cao đẹp, yêu thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p alucardhellsing 04-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết bàn về sự nhận diện về logo, tên trường và kiến trúc thương hiệu của Trường Đại học Tây Nguyên với mong muốn khẳng định thương hiệu văn hóa của Trường Đại học Tây Nguyên trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội và ổn định quốc phòng an ninh các tỉnh Tây Nguyên và trong khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p alucardhellsing 04-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết bàn về công tác giáo dục giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc nói chung, truyền thống cách mạng nói riêng của đồng bào Tây Nguyên đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh bền vững của vùng Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p alucardhellsing 04-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Sự hồi sinh và ảnh hưởng của đạo tin lành đối với cộng đồng các dân tộc bản địa ở tỉnh Đắk Lắk" sẽ tập trung phân tích một số tác động từ sự phát triển của đạo Tin lành đối với cộng đồng người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p alucardhellsing 04-05-2022 6 1   Download

 • Tiếp tục phần 1, phần 2 của sách Vững bước trên đường đổi mới (2015 – 2017): Tập 2` trình bài các bày viết vê tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung, xây dựng một lớp thanh niên có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ, kiên quyết chống tham nhũng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả,.. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf325p lavender2022 27-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu về nguyên nhân, quá trình hình thành và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học (1901 - 1929) cũng như tác động của chính sách này đối với nền giáo dục Indonesia trong những giai đoạn tiếp theo.

  pdf5p vistephenhawking 26-04-2022 1 0   Download

 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực (NL) người học, trong đó có NL đọc là đường hướng cơ bản trong nhà trường phổ thông hiện nay. Từ những giới thuyết về NL đọc, nguyên tắc phát triển NL đọc cho học sinh (HS) tiểu học và vai trò của hoạt động trải nghiệm, bài viết bước đầu trình bày các nguyên tắc thiết kế hoạt động trải nghiệm (HĐTN) và một số thiết kế mẫu đã được thử nghiệm trên đối tượng HS lớp 5.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 17 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, xây dựng giải pháp phát triển du lịch sinh thái nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cu thuộc các xã vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo.

  pdf144p badbuddy10 21-04-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc phát triển
p_strCode=nguyentacphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2