intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc quản trị

Xem 1-20 trên 4309 kết quả Nguyên tắc quản trị
 • Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh.

  pdf5p phuongthanh1 29-10-2009 3514 1062   Download

 • Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD trình bày về đảm bảo cơ sở cho một khuân khổ quản trị công ty hiệu quả, vai trò của bên có quyền lợi liên quan đến quản trị công ty, trách nhiệm của hội đồng quản trị, hướng dẫn các chi tiết các nguyên tắc quản trị công ty của OECD.

  pdf74p narrow_12 17-07-2014 150 26   Download

 • Bài giảng chương 2: Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị do ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng biên soạn gồm các nội dung chính như: khái niệm quy luật, đặc điểm của quy luật, phân loại quy luật, các nguyên tắc cơ bản của quản trị, yêu cầu của nguyên tắc quản trị,...

  ppt20p bibi_longbong 11-09-2017 276 19   Download

 • Tài liệu Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD - Phần 1: Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD trình bày về những nội dung sau đảm bảo cơ sở cho một Khuôn khổ Quản trị Công ty hiệu quả, quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản, đối xử Bình đẳng đối với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty, công bố thông tin và tính minh bạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p cobetocxul9 22-05-2015 114 15   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2: Hướng dẫn chi tiết các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD của Tài liệu Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD sau đây để nắm bắt thêm những kiến thức về đảm bảo cơ sở cho một khuôn khổ Quản trị Công ty hiệu quả, quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản, đối xử Bình đẳng đối với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong Quản trị Công ty, công bố thông tin và tính minh bạch.

  pdf46p cobetocxul9 22-05-2015 140 14   Download

 • Nguyên tắc quản trị tốt được khởi xướng đời nhằm đáp ứng những cải cách sâu rộng trong xây dựng chính sách công và điều hành quốc gia, đánh dấu sự chuyển đổi từ cách quản lý mang tính điều hành, chỉ đạo truyền thống sang phương thức quản trị mềm dẻo, bớt nặng nề, khuyến khích sự tham gia và mang tính lan tỏa, từ mối quan hệ chiều dọc - áp đặt sang chiều ngang, từ quản lý sang đối tác hành động. Sự hình thành và phổ biến của nguyên tắc quản trị tốt cũng phản ánh những biến đổi sâu rộng của nhà nước đương đại dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  doc9p truongtien_09 10-04-2018 32 1   Download

 • Với bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều có hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp khá giống nhau. Có hai cách phổ biến đó là nếu là công ty lớn thì có thể thuê riêng một kế toán viên hoặc một nhà phân tích kinh doanh để có thể xử lý được những nhiệm vụ đó, hoặc nếu là các chủ doanh nghiệp nhỏ thì thường tự mình phân tích tài chính doanh nghiệp của mình. Nếu muốn quán trị tài chính doanh nghiệp tốt thì các bạn sẽ cần phải nhớ 7 nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp mà chúng tôi chia sẻ ngay dưới đây.

  doc3p lanxichen 20-04-2020 29 3   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò hoạch định tài chính, quyết định các khảo đầu tư và tài trợ, kiếm soát hoạt động và tình trạng doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, chính sách nhà nước,… mà có nhiều nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp khác nhau. Nhưng sau đây sẽ là một vài nguyên tắc quản trị tài chính cơ bản và có hiệu quả nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p lanxichen 20-04-2020 34 0   Download

 • Giáo trình Quản trị học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quản trị các tổ chức, quản trị tổ chức, nguyên tắc quản trị học,...trong đó có các minh họa chủ yếu là cho quản trị doanh nghiệp để phù hợp với đối tượng đào tạo là sinh viên các trường ĐH Kinh tế.

  pdf321p namde01 14-03-2013 2628 712   Download

 • Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị: a. Đúng b. Sai 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol

  doc15p hoangtuxule 10-12-2010 771 430   Download

 • Mặc dù quản trị xuất hiện rất lâu, nhưng các lý thuyết quản trị (quản trị học) mãi cho đến đầu thế kỷ XX mới hình thành và phát triển. Người có công sáng lập ra lý thuyết quản trị đầu tiên đó là TAYLOR (người Mỹ) với tác phẩm “ NHỮNG NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ” vào năm 1911. Từ đó đến nay, đã có không ít lý thuyết quản trị ra đời với nhiều học giả thuộc các trường phái Quản trị khác nhau. Song, trong quyển sách...

  pdf24p littleduck801 17-08-2011 693 265   Download

 • Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh.

  pdf101p hthanh90 07-10-2010 388 171   Download

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 1 trình bày nội dung 4 chương đầu tài liệu. Trong đó, chương 1 giới thiệu tổng quan về quản trị các tổ chức, chương 2 vận dụng quy luật về các nguyên tắc quản trị, chương trình bày về quyết định và thông tin trong quản trị, chương 4 lập kế hoạch.

  pdf185p hoa_loaken91 03-06-2014 369 98   Download

 • BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ - CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ KINH DOANH Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh. Các nguyên tắc quản trị kinh doanh là các quy tắc chỉ đạo, những tiêu chuẩn hành vi mà chủ doanh nghiệp phải tuân thủ trong quá...

  pdf5p muaythai6 25-08-2011 212 41   Download

 • Nội dung cần tìm hiểu trong chương 2 Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị gồm các phần sau: Vận dụng quy luật trong quản trị, các nguyên tắc cơ bản của quản trị, vận dụng các nguyên tắc trong quản trị.

  pdf11p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 118 18   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp nằm trong bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm nêu các khái niệm về quản trị tài chính, mục tiêu quản trị tài chính, nội dung Quản trị tài chính, các nguyên tắc Quản trị tài chính, các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf10p small_12 10-06-2014 154 15   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng bài 4 Quản trị hoạt động tín dụng của ngân hàng nhằm nêu các nội dung về: các nguyên tắc quản trị các hoạt động tín dụng, sàng lọc và giám sát, quan hệ khách hàng lâu dài, vật thế chấp và số dư bù dư, hạn chế tín dụng, vốn ngân hàng và tính tương hợp ý muốn tương.

  pdf10p wave_12 08-04-2014 96 8   Download

 • Chương 1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Các hình thức tổ chức của doanh nghiệp; Mục tiêu của Doanh nghiệp; Các nội dung cơ bản của quản lý TCDN; Các nguyên tắc quản trị tài chính; CSR & Đạo đức kinh doanh.

  ppt34p canhdangxuan 10-04-2014 76 7   Download

 • (NB) Nội dung của Đề cương bài giảng Quản trị học được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị học, vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị học, quyết định quản trị, lập kế hoạch, chức năng tổ chức,...

  pdf86p cobematxanh 05-12-2017 68 8   Download

 • "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Khái luận về quản trị rủi ro" để nắm chắc các kiến thức rủi ro trong kinh doanh; khái niệm và quá trình quản trị rủi ro; nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

  pdf26p nguathienthan10 26-02-2021 11 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc quản trị
p_strCode=nguyentacquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2