Nhận biết số có 2 chữ số

Xem 1-20 trên 554 kết quả Nhận biết số có 2 chữ số
 • Thông qua bài Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ) học sinh biết thự hành nhân số có hai chữ số với số có 1 chữ số có nhớ 1 lần từ đó học sinh áp dụng giải các phép tính có liên quan, củng cố bài toán về tìm số chưa biết, có kỹ năng thực hành tính x, số có 2 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc5p 55_phihung 19-03-2014 64 6   Download

 • Thông qua bài Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ) học sinh biết thực hành nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ), áp dụng để giải các bài toán có liên quan, biết cách đặt tính và nắm được những lưu ý khi đặt tính và thực hiện phép tính. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc3p 55_phihung 19-03-2014 55 4   Download

 • Giúp HS biết thực hiện nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số( không nhớ) - Củng cố ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh họa BT4 - HS: SGK, vở ô li

  pdf3p mobistar1209 30-11-2010 499 27   Download

 • Thông qua bài Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số học sinh biết thực hành nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số, áp dụng phép nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số để giải bài toán có liên quan, củng cố bài toán về tìm số bị chia chưa biết. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc6p 55_phihung 19-03-2014 133 25   Download

 • Giúp HS biết thực hiện nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số( có nhớ) - Củng cố về giảI toán có lời văn, cách đặt tính rồi tính nhân, tìm số bị chia chưa biết. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK - HS: SGK, vở ô li

  pdf3p mobistar1209 30-11-2010 362 23   Download

 • I. MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh: - Biết so sánh các số có 2 chữ số ( Chủ yếu dựa vào cấu tạo của các số có 2 chữ số ) - Nhận ra các số lớn nhất, số bé nhất trong 1 nhóm số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1 + Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính và các que tính rời ( Có thể dùng hình vẽ của bài học ) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn...

  pdf6p abcdef_19 22-08-2011 61 4   Download

 • Giúp HS: -Biết cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có hai chữ số. -Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải toán. II- Đồ dùng, dạy-học: Phấn màu, bảng con. Hoạt động của GV A.Kiểm tra bài cũ. -GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, kiểm tra -2 HS lên bảng làm bài, HS vở bài tập về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS. B.Dạy -học bài mới 1.Giới thiệu bài: -Ghi lên bảng. 2.Hướng dẫn thực hiện phép...

  pdf13p grandic 27-07-2010 1452 46   Download

 • Thông qua bài Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số học sinh biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 2 lần không liền nhau), áp dụng phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan, giải bài toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc5p 55_phihung 19-03-2014 95 18   Download

 • Thông qua bài Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số học sinh biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 1 lần), vận dụng phép nhân để làm tính và giải thích, nắm được ý nghĩa phép nhân, tím số bị chia, kỹ năng giải toán có 2 phép tính. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc10p 55_phihung 19-03-2014 47 5   Download

 • Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện các bài tập 1,2,3,4 trang 116 đồng thời nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. Mời các em tham khảo tài liệu để tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.

  pdf3p tuyensinh_247 21-06-2017 10 3   Download

 • Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập về Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) trong SGK nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ công thức để từ đó biết vận dụng vào giải quyết các dạng bài tập đi kèm. Mời các em tham khảo.

  pdf2p tuyensinh_247 15-05-2017 60 2   Download

 • -Biết cách thực hiện phép chia số có 3 chữ số cho số có hai chữ số. -Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải toán. II- Đồ dùng, dạy-học: Phấn màu, bảng con. Hoạt động của GV A.Kiểm tra bài cũ. -GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, kiểm tra -2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo vở bài tập về nhà của một số HS khác. -GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

  pdf9p iphone1209 18-10-2010 937 63   Download

 • Mục tiêu - HS biết thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số( Có nhớ một lần). Nhân nhẩm số tròn nghìn với số có một chữ số. - Rèn KN tính và giải toán - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thực hiện phép nhân 1034 x 2: - Ghi bảng phép nhân 1034 x 2. - Hát Hoạ...

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 74 18   Download

 • - Mục tiêu - HS biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Củng cố về bài toán giảm đi một số lần. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/Kiểm tra: Đặt tính rồi tính. 562 : 8 - Hát - 2 HS làm - HS nhận xét Hoạt động học

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 79 10   Download

 • - Mục tiêu - HS biết thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số( chia hết và chi có dư) - Rèn KN tính toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: Đặt tính rồi tính 84 : 7 67 : 5 3 HS làm trên bảng - Nhận xét, chữa bài. - Hát Hoạt động học

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 76 10   Download

 • - Mục tiêu - Củng cố về phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số. Tìm thành phần chưa biết của phép nhân, phép chia. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- phiếu HT HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Luyện tập- thực hành: - Hát Hoạt động học

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 101 9   Download

 • - Mục tiêu - HS biết thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số( có nhớ hai lần không liền nhau). Vận dụng để giải toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán - GD HS chăm học toán. B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HD thực hiện phép nhân 1427 x - Hát Hoạt động học

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 86 8   Download

 • Thông qua bài Số 10 000 học sinh nhận biết số 10.000(mười nghìn hoặc 1 vạn), củng cố về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số và thực hành làm các bài tập trong sách giáo khoa để nâng cao kĩ năng làm toán. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

  doc3p 55_phihung 19-03-2014 109 8   Download

 • Mục tiêu -HS biết thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số( có nhớ hai lần không liền nhau). Vận dụng để giải toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán cho HS - GD HS chăm học toán. B-Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C-Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/Bài mới: - Hát Hoạt động học a)HĐ1 HD thực hiện phép nhân:14273 x 3 - HS đặt tính...

  pdf4p abcdef_23 28-08-2011 57 7   Download

 • . Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ ) - Củng cố về giải toán có lời văn và tìm số bị chia chưa biết. B- Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK C -Các hoạt động dạy học chủ yếu:HĐ của thầy 1- ổn định 2-Kiểm tra : Tính 33 x 3

  pdf3p abcdef_23 28-08-2011 81 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Nhận biết số có 2 chữ số
p_strCode=nhanbietsoco2chuso

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản