intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân đạo cách mạng

Xem 1-20 trên 1493 kết quả Nhân đạo cách mạng
 • Bài viết Điều khiển bù nhiễu cho cánh tay máy đôi sử dụng mạng nơ ron nhân tạo trình bày phương pháp điều khiển bù nhiễu cho hệ cánh tay máy đôi sử dụng mạng nơ-ron. Bằng cách cập nhật tham số của mạng sao cho tối thiểu hóa sự ảnh hưởng của nhiễu đầu vào, quỹ đạo các trạng thái của hệ sẽ được đảm bảo bám theo tín hiệu đặt cho dù hệ có chịu tác động của nhiễu hay không.

  pdf6p visirius 19-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày việc nhận diện nguồn gốc, các căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra trong đội ngũ cán bộ đảng viên và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao sức mạnh toàn diện của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

  pdf10p visirius 11-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết "Đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số báo chí" đưa ra hướng nhằm để giải quyết bài toán nhân lực, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan báo chí và cơ sở đào tạo phải có những liên kết thật chặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 17 2   Download

 • Bài viết "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và phương hướng phòng chống trong giai đoạn hiện nay" trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu, giúp mọi người đặc biệt là cán bộ, đảng viên nhận rõ những tác hại của quan liêu đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó đưa ra những định hướng làm giảm căn bệnh này đối với cán bộ, đảng viên, củng cố lại niềm tin yêu của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên để cùng nhau xây dựng chế độ dân chủ mới.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Đổi mới chất lượng đào tạo đại học trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" tập trung chủ yếu phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp đào tạo trước bối cảnh chuyển đổi số và tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 1   Download

 • Bài viết "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam: Thách thức và cơ hội" trình bày việc nhận thức và đổi mới tư duy về phát triển giáo dục đại học; đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; ứng dụng công nghệ vào quá trình dạy học; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là những điều hết sức cần thiết để tận dụng thành tựu mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 20 1   Download

 • Bài viết "Sự kết hợp của ba nhà: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội" nhằm mục tiêu đánh giá một cách cụ thể vai trò của ba nhà: Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng theo nhu cầu của xã hội cũng như sự phối kết hợp của cả ba nhà này trong sự nghiệp đào tạo nói chung, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nói riêng đáp ứng được các đòi hỏi của thực tiễn mà xã hội đang đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Công nghệ thông tin trong giai đoạn 4.0" phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin trong giai đoạn 4.0 thông qua việc tìm hiểu nhu cầu và thực trạng nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, đánh giá chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kỳ CMCN 4.0" bàn về việc đào tạo nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp cần lưu ý một số nội dung: đổi mới tiếp cận trong nghiên cứu và đào tạo, đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, thực hiện đào tạo đa ngành, tăng cường liên kết; cần cập nhật các công nghệ của công nghiệp 4.0 trong đào tạo; chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối với đội ngũ lao động nông nghiệp hiện hành.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử tiếp nhận Nguyễn Đình Chiểu" tập hợp được một khối lượng các công trình nghiên cứu thơ, văn Nguyễn Đình Chiểu khá đầy đủ, đa dạng, đặc biệt là những bài viết, công trình về Nguyễn Đình Chiểu trong văn học các đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975. Đây là mảng nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu, mà trước đây do nhiều lý do khác nhau, chúng ta chưa có điều kiện khảo sát và nghiên cứu một cách thấu đáo.

  pdf153p langmongnhu 14-12-2022 17 1   Download

 • Bài viết Nhận thức thêm về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI tập trung khảo cứu về những đồ án hoa văn trang trí trên những đạo sắc phong có niên hiệu thời Mạc, bao gồm hình rồng, hình văn mây như ý và hình đao lửa; từ đó, so sánh chúng khi được tạo trên những di vật đồng đại có chất liệu khác, một mặt, nhằm chỉ ra được những đặc điểm chung mang tính thống nhất, mặt khác, sẽ góp phần nhận diện rõ hơn về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI.

  pdf11p vifred 22-12-2022 13 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh" tiếp tục giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh như: Sửa đổi lối làm việc; Dân vận; Thường thức chính trị; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf217p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần Chính trị xã hội)" tiếp tục trình bày những nội dung về: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p langmongnhu 14-12-2022 7 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử" trình bày những nội dung về: quê hương - gia đình - tuổi trẻ (1911 - 1939); xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, chuẩn bị tiến hành Cách mạng tháng Tám (1940 - 1945); tham gia lãnh đạo củng cố chính quyền, giữ vững thành quả Cách mạng tháng Tám và xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân (1945 - 1946);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf286p langmongnhu 14-12-2022 3 1   Download

 • Cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra những kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf194p langmongnhu 14-12-2022 9 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" trình bày những nội dung về: tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện mới là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng nhân dân cách mạng Lào; công tác tư tưởng, lý luận của đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới; củng cố công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên trong điều kiện hiện nay;...

  pdf108p langmongnhu 14-12-2022 19 4   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; phân tích thực trạng NNL hiện có tại Bưu điện tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm đào tạo NNL một cách khoa học, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của năng lực mạng lưới hiện tại của BĐT.

  pdf122p bigdargon07 09-12-2022 10 1   Download

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những thay đổi vô cùng to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trường đại học sư phạm có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hệ thống giáo dục quốc dân. Để đào tạo ra các thế hệ công dân 4.0, đòi hỏi các trường đại học sư phạm phải nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

  pdf5p hoabingan205 08-12-2022 11 1   Download

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đã khắc phục được những hạn chế của các cuộc Cách mạng công nghiệp trước đó về “tính hàng loạt” bằng đặc trưng modul, tùy chỉnh. Từ thực tiễn, thế giới phải đối mặt với thách thức đáp ứng sự thay đổi mang tính cá nhân hóa. Là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là phải xây dựng và phát triển năng lực học tập cá nhân hóa cho người học. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, bằng phương pháp phân tích, tổng hợp bài báo làm rõ đặc điểm giáo dục hướng đến cá nhân của triết lí giáo dục hiện sinh.

  pdf5p hoabingan205 08-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay" nêu quan điểm cá nhân về phương án đào tạo trong tình hình hội nhập quốc tế hiện nay và đề xuất phương pháp quản lý, hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra các vấn đề thuộc về chiến lược đào tạo theo phương pháp “tam giác đều đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân đạo cách mạng
p_strCode=nhandaocachmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2