intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân tóc con người

Xem 1-20 trên 1311 kết quả Nhân tóc con người
 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nhìn lại tình hình nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa; quê hương và gia đình; con người và sự nghiệp; nhà thơ lớn của dân tộc; nhà văn hóa kiệt xuất; bảo vệ và phát huy giá trị Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf190p tieuvulinhhoa 22-09-2022 8 1   Download

 • Cuốn "Từ điển bách khoa về Việt Nam đất nước, con người" cung cấp kiến thức cơ bản, chủ yếu về Tổ Quốc, về quê hương Việt Nam. Cuốn sách có gần 20 nghìn từ và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáo. Nội dung các từ ngữ bao gồm hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế giáo dục, quân sự, nhân vật, các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật... Sách được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 bắt đầu từ chữ A đến chữ K. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf956p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách "Truyền thống văn hóa & phương pháp xây dựng văn hóa dân tộc" gồm có các chương: Chương VII Nội dung thơ song thất lục bát; Chương VIII Vài mẹo về thiếu thuyết dài; Chương IX Quá trình năm mươi năm văn học - những suy nghĩ; Chương X Văn nghệ mới, một sự nhận diện; Chương XI Văn học Việt Nam từ khi đất nước thống nhất; Chương XII Hoàng Trung Thông, nhà thơ của những con người nhỏ bé; Chương XIII Đi tiếp con đường của Trần Đình Hượu vào văn hóa học; Chương XIV "Lõm", tiểu thuyết của Sơn Tùng; Chương XV Khi hai nền văn hóa gặp nhau; Chương ...

  pdf107p runordie8 05-09-2022 7 1   Download

 • Đề tài luận văn "Định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình, thành phố Hà Nội" xác định nhân tố ảnh hưởng và những vấn đề đặt ra trong định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên hiện nay nhằm xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,.... góp phần vào việc thực hiện chiến lược con người, phát triển giáo dục - đào tạo, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

  pdf100p unforgottennight02 20-08-2022 15 1   Download

 • Nhắc đến vùng đất Thanh Hóa, người ta nhớ ngay đến cái nôi của những vị anh hùng dân tộc, những câu chuyện lịch sử hùng tráng với những chiến tích vẻ vang. Trước biến cố thăng trầm của lịch sử, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đến ngày nay nhiều di tích vẫn còn sừng sững với thời gian. Nổi bật trong số đó là thành nhà Hồ với những nét đẹp cổ kính, rêu phong, là chứng tích cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng đón đọc "Thành nhà Hồ với một số di tích vùng phụ cận" để tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp tiềm ẩn và huyền bí của Thành nhà Hồ.

  pdf5p kimphuong0020 26-08-2022 13 1   Download

 • Đề tài "Tập quán sinh đẻ và nuôi con của người Tày ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang" đã tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên, xã hội, văn hóa tộc người,... có liên quan đến tập quán quán sinh đẻ, nuôi con của người Tày ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang); tìm hiểu tập quán sinh đẻ, nuôi con của người Tày ở Chiêm Hóa; biến đổi của tập quán sinh đẻ, nuôi con của người Tày ở Chiêm Hóa hiện nay và những nguyên nhân dẫn đến những biến đổi đó.

  pdf96p unforgottennight01 11-08-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Các địa danh ở Mường Lò, tỉnh Yên Bài liên quan đến lịch sử văn hóa của người Thái Đen" trình bày khái quát về Mường Lò tỉnh Yên Bái cũng như người Thái đen ở nơi đây. Đồng thời nói lên những hiểu biết của cá nhân tác giả về những địa danh liên quan đến lịch sử văn hóa của dân tộc Thái đen. Bên cạnh đó còn trình bày nhũng giá trị lịch sử văn hóa của các địa danh thuộc Mường Lò, Yên Bái và đưa ra các biện pháp nhằm bảo tồn địa danh ở đây trong đời sống xã hội hiện đại.

  pdf107p bakerboys09 01-08-2022 2 1   Download

 • Phần 1 của "Tuyển tập truyện cổ dân gian Chăm" giới thiệu đến bạn đọc một số truyện cổ dân gian như: sự tích gà gáy sáng; chàng Cuội cây đa; sự tích bò thần Kapin; sự tích con bìm bịp; Prăm Tịch, Prăm Lắc; sự tích táo quân; sự tích vua Ta Bài và nang Bì Là; sự tích con khí; sự tích Pô Nai; Pỏi yak (thần Sóng); trời không phụ người nhân đức; con gà trắng và chiếc nhẫn đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf272p colinhthu 09-08-2022 3 1   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 16 3   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chương XIII: Ý thức xã hội; Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Chương XV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p runordie3 27-06-2022 14 4   Download

 • Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức mácxit. Người vận dụng sáng tạo lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp và những đối sách phù hợp cho cách mạng Việt Nam.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Trên cơ sở lí thuyết ẩn dụ ý niệm của ngôn ngữ học tri nhận, bài viết phân tích ẩn dụ ý niệm con người là công trình xây dựng trong tiếng Việt. Ẩn dụ này gồm có sáu ẩn dụ dưới bậc, trong đó ẩn dụ cảm xúc là công trình xây dựng có sự thể hiện phong phú và đa dạng nhất.

  pdf9p vimegwhitman 10-06-2022 11 2   Download

 • Rồng là một biểu tượng văn hóa có độ phổ biến trên thế giới và đồng thời Rồng cũng là biểu tượng cao đẹp trong đời sống văn hóa người Việt. Việc nghiên cứu và tìm hiểu về biểu tượng Rồng Việt sẽ góp phần tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc, cũng như quá trình giao lưu, hội nhập, hội tụ của các lớp văn hóa. Bài viết "Biểu tượng “rồng” và một số biến đổi trong nhận thức của giới trẻ Việt Nam hiện nay" đưa ra được bức tranh cụ thể và đầy đủ về sự phát triển ý nghĩa của biểu tượng Rồng trong tư duy văn hóa của con người Việt Nam, từ ý nghĩa văn hóa ban đầu.

  pdf9p runordie2 07-06-2022 10 2   Download

 • Trong tiến trình văn học nhân loại có thể xem thần thoại là những tác phẩm văn học đầu tiên của mỗi dân tộc, khi tư duy con người còn rất mông muội, sơ khai và chưa có những hiểu biết khách quan về thế giới. Từ những hướng tiếp cận khác nhau có thể có rất nhiều những khái niệm về thần thoại hiểu theo cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp. Từ cái tên “thần thoại” cũng đã có thể cho chúng ta một cách hiểu phổ quát rằng đó là huyền thoại về những vị thần.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 16 2   Download

 • Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở nhân học nghĩa hẹp. Phần đầu là tìm hiểu con người, quan sát từ bề ngoài như ngũ quan, tóc tai, hình dáng, tính cách, tư thế tay, tướng đi đứng, cách ăn mặc, lời nói, chữ viết và tất cả những gì liên quan với con người như tín hiệu, vật thể… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf61p bakerboys05 24-05-2022 14 1   Download

 • Trong các bản làng, bà con nuôi giấu và bảo vệ cán bộ, bộ đội; tham gia tiễu phỉ, trừ gian, bố phòng chiến đấu, chống càn, phục vụ hậu cần cho chiến trận. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương trung kiên, tiêu biểu sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc. Nhiều chiến sĩ là người dân tộc thiểu số đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

  pdf84p bakerboys04 16-05-2022 10 1   Download

 • Bằng một lối diễn đạt giản dị và dễ hiểu, tác giả không chỉ giúp người đọc làm sáng tỏ những vấn đề trên, mà còn cung cấp cho chúng ta một cách nhìn mới mẻ về nhân học. Nhân học là một trong những khoa học hiếm hoi mà mối quan tâm chủ đạo của nó là lý giải sự khác biệt về văn hóa giữa con người ở nơi này và con người ở nơi khác trên thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này qua phần 2 cuốn sách.

  pdf47p bakerboys04 16-05-2022 14 4   Download

 • Bài viết này đề xuất một mô hình phát hiện ngã với hiệu suất phát hiện được cải thiện dựa trên các bộ tính năng khác nhau bao gồm bộ tính năng ở miền thời gian, bộ tính năng ở miền tần số và tham số Hjorth. Hơn nữa, nghiên cứu này còn sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) để tối ưu hóa các thông số của mô hình phân lớp Rừng ngẫu nhiên (RF) nhằm cải thiện độ chính xác của hệ thống phát hiện ngã.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 11 1   Download

 • Nhân chủng học, giống như bất cứ một khoa học chuyên ngành nào về hiện tượng thiên nhiên, không chỉ làm thỏa mãn tính ham hiểu biết của con người; Mà nó còn là một công cụ giúp con người biết được nhiều hơn về bản chất của mình, để cuối cùng có thể hiểu, nắm bắt và giải quyết những vấn đề ấy như thế nào cho hiệu quả.

  pdf322p viginnirometty 04-05-2022 23 2   Download

 • Bài viết bàn về khái niệm năng lực dùng trong nhà trường hiện nay được hiểu là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao. Đối với học sinh người Dân tộc thiểu số (DTTS), việc hình thành năng lực cho các em thông qua hệ thống giáo dục nhà trường là một việc làm quan trọng để góp phần phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p atarumoroboshi 09-05-2022 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân tóc con người
p_strCode=nhantocconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2