intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung đánh giá trong giáo dục

Xem 1-20 trên 472 kết quả Nội dung đánh giá trong giáo dục
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường và đánh giá trong giáo dục, chức năng của đánh giá trong giáo dục, các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục, các nội dung đánh giá trong giáo dục,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt31p hpnguyen13 30-05-2018 152 17   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường & đánh giá trong giáo dục, các khái niệm cơ bản, chức năng của đánh giá trong giáo dục, yêu cầu của đánh giá trong giáo dục,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt34p hpnguyen13 30-05-2018 60 5   Download

 • Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa học và công bằng. Qui trình này giúp giáo viên và học sinh không...

  ppt32p hiepmaychieu 20-03-2010 1217 240   Download

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

  pdf112p cheap_12 08-07-2014 469 83   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Giáo dục học đại cương trình bày về quá trình giáo dục trong nhà trường – Giáo viên và học sinh. Trong phần này gồm có các nội dung sau: Giáo dục trong nhà trường phổ thông, giáo viên và người học, đánh giá trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf138p nganga_00 28-08-2015 250 77   Download

 • Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng) • Chức năng của đánh giá trong giáo dục • Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục • Các nội dung đánh giá trong giáo dục

  pdf138p meoconlaoca 24-06-2011 232 64   Download

 • Bài giảng "Tập huấn giáo dục hòa nhập" có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Nhận biết học sinh có nhu cầu đặc biệt về ngôn ngữ - Giao tiếp, hỗ trợ giáo dục cá nhân, dạy học ở lớp hòa nhập, đánh giá trong giáo dục học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 109 12   Download

 • Trong đánh giá kết quả học tập, cần hướng vào việc xem nội dung nào học sinh đã nắm vững, nội dung nào còn mơ hồ và mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy định trong chương trình giảng dạy đến đâu. Cùng tham khảo bài giảng sau đây để hiểu rõ yêu cầu và tiêu chí của đề kiểm tra, biết cách thiết lập ma trận đề kiểm tra và biên sọan được các loại đề kiểm tra theo ma trận .

  ppt27p namthangtinhlang_00 28-10-2015 69 12   Download

 • Tài liệu Chất lượng và đánh giá trong giáo dục đại học là tài liệu tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là chất lượng giáo dục đại học. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến các bạn những bài viết có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên như sau: Quá trình hình thành và phát triển việc đánh giá giảng viên, thực hiện thu thập và sử dụng ý kiến sinh viên trong đánh giá chất lượng giảng dạy, hiệu quả trong công tác đánh giá giảng viên, đánh giá phương pháp giảng dạy của giảng viên,...

  pdf200p vizeus 08-03-2019 61 8   Download

 • Tài liệu Chất lượng và đánh giá trong giáo dục đại học: Phần 2 trình bày những bài viết có nội dung xoay quanh việc đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học: Nghiên cứu chỉ số thông minh ở sinh viên, vài nét về chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Đại học Sư phạm Tp.

  pdf132p vizeus 08-03-2019 59 8   Download

 • Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục và áp dụng vào đổi mới để đánh giá kết quả học tập bộ môn Giáo dục học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm Lào, nâng cao chất lượng đào tạo. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf27p lequangvinh1608 13-08-2019 25 1   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, tài liệu "Tập huấn kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học phổ thông" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực, dạy học theo định hướng năng lực,...

  doc240p hieudangvinh 03-10-2015 301 78   Download

 • Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp biên soan câu hỏi/bài tập/đề thi trong chương trình môn giáo dục chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p tangtuy03 08-03-2016 170 26   Download

 • Tài liệu Một số thành tố của chất lượng trong giáo dục Đại học: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc sinh viên đánh giá giáo viên - thử nghiệm công cụ và mô hình, internet và hoạt động học tập của sinh viên, internet và những hành vi học tập thụ động/tích cực của sinh viên, quan hệ giữa học vị khoa học của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên, vấn đề đánh giá trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf162p vizeus 08-03-2019 25 2   Download

 • Tài liệu với các nội dung đổi mới đồng bộ phƣơng pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hƣớng tiếp cận năng lực. Dạy học theo định hƣớng năng lực, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; tổ chức thực hiện tại các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

  pdf172p codon2727 28-10-2019 41 1   Download

 • Ứng dụng công nghệ trong giáo dục bao gồm việc nghiên cứu các quá trình phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai thực hiện, đánh giá môi trường giảng dạy và các học liệu nhằm cải thiện việc dạy và học.

  pdf7p viamman2711 10-08-2020 27 1   Download

 • Phần 1 của cuốn Giáo trình "Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học" gồm 2 chương đầu có nội dung trình bày về: những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục, quy trình đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học. Cuốn giáo trình sẽ giúp người học cũng như giảng viên có thêm tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf55p couple 04-06-2014 808 166   Download

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Vấn đề dạy và học trong giáo dục đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng nhằm trình bày về các nội dung đánh giá chung trong giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập, giải pháp cải thiện giáo dục ngoài công lập.

  pdf29p good_12 02-07-2014 95 18   Download

 • Trong khuôn khổ của bài viết, nhóm nghiên cứu xin được đề xuất một mô hình Thư viện số trong giáo dục cho xu hướng chuyển đổi của Thư viện TQB; xuất phát từ các đặc trưng trong chức năng của một Thư viện số trong giáo dục, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng của các dịch vụ hiện tại, đánh giá nhu cầu và xu thế sử dụng các chức năng của thư viện số trong giáo dục khi triển khai ở Thư viện TQB dựa trên khảo sát ngẫu nhiên 297 sinh viên đang học tập tại trường năm học 2019-2020.

  pdf23p vinevada2711 19-03-2021 22 11   Download

 • Kiểm tra và đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở đại học. Bài viết trình bày các nội dung chính về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Tân Trào. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p danhvi10 23-11-2018 58 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung đánh giá trong giáo dục
p_strCode=noidungdanhgiatronggiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2