intTypePromotion=3
ADSENSE

Nội dung đánh giá trong giáo dục

Xem 1-20 trên 325 kết quả Nội dung đánh giá trong giáo dục
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường và đánh giá trong giáo dục, chức năng của đánh giá trong giáo dục, các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục, các nội dung đánh giá trong giáo dục,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt31p hpnguyen13 30-05-2018 105 13   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường & đánh giá trong giáo dục, các khái niệm cơ bản, chức năng của đánh giá trong giáo dục, yêu cầu của đánh giá trong giáo dục,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt34p hpnguyen13 30-05-2018 47 5   Download

 • Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa học và công bằng. Qui trình này giúp giáo viên và học sinh không...

  ppt32p hiepmaychieu 20-03-2010 1125 238   Download

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

  pdf112p cheap_12 08-07-2014 322 80   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Giáo dục học đại cương trình bày về quá trình giáo dục trong nhà trường – Giáo viên và học sinh. Trong phần này gồm có các nội dung sau: Giáo dục trong nhà trường phổ thông, giáo viên và người học, đánh giá trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf138p nganga_00 28-08-2015 209 77   Download

 • Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng) • Chức năng của đánh giá trong giáo dục • Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục • Các nội dung đánh giá trong giáo dục

  pdf138p meoconlaoca 24-06-2011 220 64   Download

 • Trong đánh giá kết quả học tập, cần hướng vào việc xem nội dung nào học sinh đã nắm vững, nội dung nào còn mơ hồ và mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy định trong chương trình giảng dạy đến đâu. Cùng tham khảo bài giảng sau đây để hiểu rõ yêu cầu và tiêu chí của đề kiểm tra, biết cách thiết lập ma trận đề kiểm tra và biên sọan được các loại đề kiểm tra theo ma trận .

  ppt27p namthangtinhlang_00 28-10-2015 52 10   Download

 • Bài giảng "Tập huấn giáo dục hòa nhập" có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Nhận biết học sinh có nhu cầu đặc biệt về ngôn ngữ - Giao tiếp, hỗ trợ giáo dục cá nhân, dạy học ở lớp hòa nhập, đánh giá trong giáo dục học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 88 11   Download

 • Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu lí luận về kiểm tra đánh giá trong giáo dục và áp dụng vào đổi mới để đánh giá kết quả học tập bộ môn Giáo dục học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm Lào, nâng cao chất lượng đào tạo. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf27p lequangvinh1608 13-08-2019 13 1   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, tài liệu "Tập huấn kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học phổ thông" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực, dạy học theo định hướng năng lực,...

  doc240p hieudangvinh 03-10-2015 263 76   Download

 • Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp biên soan câu hỏi/bài tập/đề thi trong chương trình môn giáo dục chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p tangtuy03 08-03-2016 144 26   Download

 • Phần 1 của cuốn Giáo trình "Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học" gồm 2 chương đầu có nội dung trình bày về: những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục, quy trình đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học. Cuốn giáo trình sẽ giúp người học cũng như giảng viên có thêm tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf55p couple 04-06-2014 644 161   Download

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Vấn đề dạy và học trong giáo dục đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng nhằm trình bày về các nội dung đánh giá chung trong giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập, giải pháp cải thiện giáo dục ngoài công lập.

  pdf29p good_12 02-07-2014 81 18   Download

 • Nội dung của bài viết tiến hành phân tích chính sách để nghiên cứu về tầm nhìn và nhiệm vụ quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam, những hướng dẫn được xây dựng gần đây nhất về công nghệ thông tin và giáo dục, quá trình áp dụng các hướng dẫn ở các trường và đánh giá việc hiểu và thực hiện về các hướng dẫn chính sách trong đào tạo giáo viên ở Việt Nam.

  pdf8p kloi1234 17-09-2017 33 4   Download

 • Kiểm tra và đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở đại học. Bài viết trình bày các nội dung chính về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Tân Trào. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p danhvi10 23-11-2018 35 5   Download

 • Tài liệu Một số thành tố của chất lượng trong giáo dục Đại học: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc sinh viên đánh giá giáo viên - thử nghiệm công cụ và mô hình, internet và hoạt động học tập của sinh viên, internet và những hành vi học tập thụ động/tích cực của sinh viên, quan hệ giữa học vị khoa học của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên, vấn đề đánh giá trong giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf162p vizeus 08-03-2019 14 2   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát chung về PISA – Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, bài báo giới thiệu một phương thức mới trong đánh giá chất lượng giáo dục – phương thức đánh giá năng lực trong các kì kiểm tra PISA. Cụ thể, bài báo cũng đã làm rõ các vấn đề chính như: Quan niệm “năng lực” trong PISA, phạm vi nội dung các mảng năng lực đọc hiểu, toán học và khoa học, nguyên tắc đo các năng lực và một số ý kiến phê phán về phương pháp khảo sát của PISA.

  pdf8p truongtien_08 06-04-2018 36 3   Download

 • Bài viết tóm tắt khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, từ đó đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học học phần “tuyển dụng nhân lực” tại Phân hiệu Quảng Nam - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và đề xuất một số biện pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học phần này để nâng cao chất lượng đào tạo của học phần và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.

  pdf6p danhvi10 26-11-2018 25 0   Download

 • "Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THCS môn Vật lí" có nội dung gồm 4 phần: phần 1 định hướng đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở, phần 2 dạy học theo định hướng năng lực, phần 3 kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực, phần 4 tổ chức thực hiện tại địa phương.

  doc197p mai1tyeu 16-09-2014 1001 255   Download

 • Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

  pdf46p minhminhnguyen32 09-06-2014 451 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung đánh giá trong giáo dục
p_strCode=noidungdanhgiatronggiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản