intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân biệt lãnh đạo và quản lý

Xem 1-20 trên 240 kết quả Phân biệt lãnh đạo và quản lý
 • "Lãnh đạo đúng cách: Đừng quàng quạc vào mặt nhân viên" là một cuốn sách quý và hiếm mang lại cho chúng ta những hiểu biết đúng đắn trong lãnh đạo. Phần 2 của cuốn sách tiếp tục chia sẻ những câu chuyện ngụ ngôn về giao tiếp hiệu quả, khen thưởng đúng lúc, ba đức tính cần thiết của nhà quản lý tài ba,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p andromedashun 13-05-2022 11 1   Download

 • Biển Việt Nam là một bộ phận không tách rời và chiếm vị trí trọng yếu trong bình đồ Biển Đông - một khu vực địa lý giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn lợi ích liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển, đảo phức tạp và kéo dài trong lịch sử. Nhận thức được sứ mệnh và tính tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với một số chuyên gia đại diện cho các cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam”.

  pdf185p cucngoainhan4 26-11-2021 16 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là tìm ra nhiều biện pháp chỉ đạo giáo viên phòng tránh TNTT và đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi. Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây TNTT cho trẻ trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm, góp phần củng cố và cập nhật kiến thức kịp thời cho giáo viên về một số TNTT thường xảy ra với trẻ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

  doc36p bobietbo 14-10-2021 18 2   Download

 • Ebook Một số điều trường Harvard không dạy bạn cung cấp những kinh nghiệm giúp bạn vượt qua mọi tình huống – ngay cả khi môi trường cạnh tranh diễn ra khốc liệt nhất; bạn sẽ biết được làm thế nào để kiếm được công việc tốt ngay từ lần đầu tiên, bốn cách để chứng minh bạn xứng đáng hưởng mức lương cao hơn, năm phẩm chất của người thành công, làm thế nào để tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi, chìa khóa của văn hóa doanh nghiệp: lãnh đạo, quản lý và tạo dựng quan hệ, mười điều tâm niệm trên thương trường, bảy kiểu người nguy hiểm trong công ty bạn.

  pdf116p army 21-09-2021 24 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các thành phần QTNNL tác động đến hiệu quả làm việc của đội ngũ CB CCVC. Đánh giá mức độ tác động của các thành phần QTNNL đến hiệu quả làm việc của đội ngũ CB CCVC. Kiểm định sự khác biệt về hiệu quả làm việc theo các yếu tố định tính như giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thâm niên công tác, chức vụ và thu nhập. Từ đó có những đề xuất, khuyến nghị lãnh đạo quận nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ CB CCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận 3.

  pdf135p chuheodethuong 30-07-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá tác động của niềm tin, sự tương tác giữa nhân viên, hệ thống thông tin và hệ thống thưởng đến vấn đề chia sẻ tri thức của cán bộ, công chức. Đồng thời phân tích sự khác biệt giữa các phường về vấn đề chia sẻ tri thức để có những đề xuất, kiến nghị cho các nhà lãnh đạo nhằm nâng cao về niềm tin, sự tương tác giữa đồng nghiệp, hệ thống thông tin và hệ thống thưởng cũng như tăng thêm hành vi chia sẻ tri thức ở những phường có hành vi chia sẻ tri thức thấp hơn trong đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

  pdf141p chuheodethuong 30-07-2021 11 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa nhằm đề cập và lựa chọn các khái niệm và nội dung có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở lý luận đó sẽ liên hệ, phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến VHDN (thông qua số liệu khảo sát từ cán hộ nhân viên và kiến chuyên gia) của VPBANK. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển VHDN của hệ thống VPBANK trên toàn quốc.

  pdf101p conmeothayxao 24-07-2021 15 6   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng thương hiệu nhà tuyển dụng của RSM Việt Nam – CN Hà Nội và một số giải pháp giúp nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng của RSM Việt Nam – CN Hà Nội, luận văn giúp cho Ban lãnh đạo của RSM Việt Nam – CN Hà Nội biết được thực trạng thương hiệu nhà tuyển dụng của mình; từ đó có thể áp dụng các giải pháp giúp hoàn thiện và nâng cao hơn nữa thương hiệu nhà tuyển dụng của Công ty.

  pdf125p sonhalenh02 17-05-2021 4 1   Download

 • Bài viết này đề xuất một số phương pháp quản trị để làm cho tổ chức tương thích với Cách mạng Công nghiệp 4.0 thông qua phát triển một môi trường học tập và đổi mới, để góp phần nâng cao năng lực tổ chức các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf13p vimanoban2711 06-04-2021 8 3   Download

 • Nối tiếp các bài học ở phần 1 giáo trình, phần 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chức năng lãnh đạo và chức năng kiểm soát của quản trị như: Những vấn đề chung về chức năng lãnh đạo, nhà lãnh đạo, các lý thuyết về hành vi, các lý thuyết lãnh đạo tình huống, động viên nhân viên, khái niệm và vai trò của kiểm soát, tiến trình kiểm soát, các loại kiểm soát, các tiêu chuẩn của hệ thống kiểm soát hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf56p tradaviahe18 01-04-2021 39 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp cơ bản, khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý góp phần vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách cho công tác cán bộ, đặc biệt là vấn đề đào tạo và nâng cao năng lực cho công chức tỉnh Luang Phra Bang.

  pdf29p mucong999 04-03-2021 8 0   Download

 • Luận án phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa báo chí và chính trị (xây dựng Đảng). Sự tác động qua lại, biện chứng giữa báo chí và chính trị. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Luận án phân tích, đánh giá, khái quát vị trí, vai trò của báo chí trong hệ thống tổ chức Đảng và vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của từng cơ quan báo chí.

  pdf264p capheviahe26 02-02-2021 35 12   Download

 • "Bài giảng Quản lý chất lượng sản phẩm - Bài 3: Lãnh đạo lực lượng bán hàng" tìm hiểu bản chất của lãnh đạo lực lượng bán hàng, phân biệt lãnh đạo bán hàng và quản lý bán hàng; ứng dụng mô hình lãnh đạo của quản trị bán hàng; vai trò nhiệm vụ của Giám đốc bán hàng, những yêu cầu về kiến thức và phẩm chất, các nguyên tắc lãnh đạo.

  pdf31p kequaidan9 16-12-2020 14 3   Download

 • Học phần giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước trong hoạt động kinh tế. Đối tượng, phạm vi, nội dung của quản lý nhà nước, các phương thức, côn cụ trong quản lý nhà nước về kinh tế; các vấn đề có liên quan đến quản lý kinh tế đối ngoại, trong quản lý doanh nghiệp… Từ đó có thể ứng dụng vào thực tế công tác của họ và tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc5p koxih_kothogmih1 03-08-2020 44 1   Download

 • Học phần Kỹ năng lãnh đạo trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lãnh đạo và quản lý và các kỹ năng cơ bản cần có của người lãnh đạo như: Kỹ năng giao việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng động viên, kỹ năng phê bình. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần: Kỹ năng lãnh đạo để biết thêm các thông tin chi tiết.

  pdf4p koxih_kothogmih1 03-08-2020 65 3   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6a: Lãnh đạo. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm lãnh đạo, phân biệt lãnh đạo và quản lý, các cách tiếp cận chủ yếu về lãnh đạo, những nội dung cơ bản của chức năng lãnh đạo, các phương pháp lãnh đạo.

  pdf18p nanhankhuoctai1 06-05-2020 52 3   Download

 • Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài, tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu và đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới, đã tạm ngưng sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ và Trung Quốc tại Osaka cuối tháng 6/2019. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí khởi động lại các cuộc đối thoại sau 11 vòng đàm phán khó khăn và thất bại. Mặc dù vậy, giới quan sát không mấy lạc quan về triển vọng lâu dài của quan hệ Mỹ - Trung khi cho rằng cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạm ngưng chứ chưa chấm dứt.

  pdf5p quenchua5 19-05-2020 35 5   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hiểu bản chất của lãnh đạo, phân biệt được sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản l‎ý; nắm được các tiền đề để lãnh đạo thành công; hiểu các cách tiếp cận chủ yếu về lãnh đạo và một số lý thuyết lãnh đạo; hiểu các loại quyền lực và việc sử dụng quyền lực; nắm được những nội dung cơ bản của chức năng lãnh đạo; hiểu được thế nào là động lực, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới động lực; hiểu rõ quy trình tạo động lực và thực hành tốt các kỹ năng cần thiết trong quy trình tạo động lực.

  ppt49p nanhankhuoctai1 06-05-2020 79 12   Download

 • Bài giảng Quản lý và lãnh đạo hiệu quả trình bày được các định nghĩa về quản lý và lãnh đạo; phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa quản lý và lãnh đạo; phân tích được các phong cách quản lý và lãnh đạo hiệu quả; tự đánh giá phong cách lãnh đạo quản lý của bản thân và những vấn đề hạn chế cần đối mặt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

  ppt97p trungnocdytqn 11-05-2020 71 10   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook trình bày những lưu ý nhằm đảmbảo quyền lợi của người bệnh và trách nhiệm của bệnh viện trung chuyển tuyến; đề án vị trí việc làm những điều lãnh đạo khoa cần biết; quản lý hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong bệnh viện, quy định pháp lý và các lỗi cần tránh; vai trò của khoa lâm sàng đối với chất lượng xét nghiệm....

  pdf334p nguathienthan3 18-02-2020 67 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân biệt lãnh đạo và quản lý
p_strCode=phanbietlanhdaovaquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2