intTypePromotion=3
ANTS

Phần hành chánh

Xem 1-20 trên 274 kết quả Phần hành chánh
 • Mời các bạn cùng tham khảo các nội dung về: thông tin chung; mục đích công việc; nhiệm vụ cụ thể; tiêu chuẩn; kỹ năng; phầm chất cá nhân của "Bảng mô tả công việc nhân viên hành chánh" để có thể soạn thảo một bảng mô tả phân công công việc với nội dung được trình bày rõ ràng giúp các ứng viên có thể hiểu được thông tin chính xác cũng như tính chất công việc của công ty.

  doc4p leminh250289 01-12-2010 1756 607   Download

 • Đây là bảng câu hỏi và đáp án môn quản lý và phát triển Tổ chức hành chánh Nhà Nước. Ví dụ : Sự khác nhau giữa tổ chức hành chánh Nhà Nước với các tổ chức xã hội khác. Các tổ chức như là: tổ chức, các cách tiếp cận, tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp? ...

  pdf37p minhphung2105 13-07-2010 747 282   Download

 • KPI vị trí Phó phòng Hành chính được đánh giá dựa trên các mục tiêu cá nhân như quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ bộ phận hành chánh kịp thời, chính xác, kiểm tra, theo dõi tiếp nhận công văn đi, đến chính xác,quản lý và lập kế hoạch. Theo dõi, báo cáo công tác mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.

  doc2p vrohtovitamin 18-06-2019 9 0   Download

 • Chức năng nhiệm vụ hành chánh nhân sự với mục đích nhằm đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công việc.Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

  pdf23p trangdai 15-10-2009 460 128   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành hành chánh, văn thư - Đề thi nghiệp vụ lưu trữ.

  doc6p tieuboingoan 15-12-2010 889 91   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành hành chánh, văn thư - Câu hỏi kiểm tra học phần Nghiệp vụ lưu trữ

  doc1p tieuboingoan 15-12-2010 928 86   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Tân Châu xưa được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt những kiến thức về thông tin chung của Tân Châu như bản đồ, giao thông, hành chánh, giáo huấn; kinh tế Tân Châu, di tích và địa phận lịch sử; tín ngưỡng. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf198p thuytrang_3 28-01-2015 77 21   Download

 • phần 1 gồm các chương chính: giới thiệu tổng quát về quản trị văn phòng, tổ chức lao động văn phóng, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin trong nghiệp vụ văn phòng, hoạch định và kiểm tra công việc hành chánh văn phòng,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf100p hpnguyen6 07-04-2018 57 18   Download

 • KPI vị trí Trưởng phòng Hành chính nhân sự được đánh giá dựa trên các mục tiêu cá nhân như Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ hiệu quả các bộ phận quản trị hành chánh đảm bảo công tác lễ tân, tiếp nhận văn thư lưu trữ, báo cáo, fax, thông tin liên lạc đến và đi kịp thời chính xác, tổ chức sự kiện, bố trí phòng. Sắp xếp lịch công tác Giám đốc hợp lý hiệu quả..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo 2p vrohtovitamin 18-06-2019 19 3   Download

 • 1. Theo dõi, kiểm tra nhân viên vệ sinh thực hiện công việc, tình hình công tác vệ sinh một tuần kiểm tra 3 lần theo mẫu của Phòng HCNS (2/4/6 buổi sáng). 2. Lập danh sách dụng cụ, giấy sinh hàng tháng. Xác định định mức của các dụng cụ vệ sinh của từng bộ phận, tổ chức mua, cấp phát và theo dõi việc sử dụng.

  doc4p mrcheng 22-06-2011 496 122   Download

 • Tài liệu tham khảo bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên

  pdf2p concanhcam 13-05-2010 643 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p xingau4 12-08-2011 218 79   Download

 • N ội dung bài học Đại diện ngoài tố tụng của luật sư trong các vụ việc hành chính trình bày một số vấn đề như: một số vấn đề chung, kỹ năng đại diện ngoài tố tụng của luật sư và phân tích các tình huống cụ thể.

  pdf25p acc_12 02-04-2014 231 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p xingau4 12-08-2011 138 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p xingau4 12-08-2011 122 58   Download

 • Bài báo đã sử dụng kỹ thuật rút trích thông tin tự động và phân loại văn bản bằng phương pháp SVM (Support vector machine), FSVM (Fuzzy SVM), kết hợp với phân loại đa lớp mờ. Kết quả ứng dụng của nghiên cứu dùng trong rút trích thông tin, thu thập tin tức của các website hành chính của các Sở, ban, ngành thành phố nhằm cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các thông tin về chủ trương chính sách, thông tin của thành phố trong hoạt động hành chánh công. 1....

  pdf12p can_loc 28-07-2012 181 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p xingau4 12-08-2011 119 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p xingau4 12-08-2011 113 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p xingau4 12-08-2011 100 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán hành chành sự nghiệp phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p xingau4 12-08-2011 96 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Phần hành chánh
p_strCode=phanhanhchanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản