intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân lớp cải tiến

Xem 1-20 trên 243 kết quả Phân lớp cải tiến
 • Ngày nay, việc tìm kiếm thông tin nói chung cũng nhƣ thông tin văn bản nói riêng có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con ngƣời, nó trở đã thành một nhu cầu thiết yếu không thể thiếu. Với sự xuất hiện của internet thì khối lƣợng thông tin văn bản trên mạng ngày càng tăng, hình thành một kho văn bản khổng lồ, làm cho việc tìm kiếm những thông tin văn bản cần thiết, hữu ích thì ngày càng trở nên khó khăn hơn....

  pdf97p rose_12 04-12-2012 66 17   Download

 • Trong khóa luận này tôi áp dụng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) để bước đầu cải tiến hiệu quả phân lớp của phương pháp minimax probability machine (MPM). Phần đầu tôi xin giới thiệu tổng quan về khái niệm khai phá dữ liệu. Tiếp đó, tôi sẽ trình bày về cơ sở lý thuyết của thuật toán di truyền và phương pháp phân lớp minimax probability machine. Cuối cùng, tôi sẽ mô tả chi tiết về quá trình xây dựng hệ thống có ứng dụng thuật toán di truyền trong phân lớp minimax probability machine để chuẩn đoán bệnh...

  pdf58p chieu_mua 24-08-2012 245 110   Download

 • Trong bài báo cáo này, các tác giả sẽ đề xuất một phân loại đầy đủ về các phương pháp rời rạc hóa dữ liệu và trình bày tóm tắt về các phương pháp rời rạc hóa hiện có. Tác giả cũng đưa ra các phân tích đánh giá về chúng. Từ đó đề xuất một số cải tiến có thể áp dụng cho một số các giải thuật để nâng cao độ chính xác và độ thích nghi của các phương pháp rời rạc hóa dữ liệu.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 99 6   Download

 • Chúng ta sẽ sử dụng một mạng nơron-mờ dùng để phân lớp dữ liệu (NEFCLASS). Mô hình này được dùng để tìm các luật suy diễn mờ từ một tập dữ liệu được phân tách thành các lớp khác nhau. Công việc xây dựng cấu trúc mạng NEFCLASS được thực hiện bởi thuật toán luyện cấu trúc. Trong thông báo này trình bày một thuật toán luyện cấu trúc được cải tiến và giới thiệu những cài đặt bước đầu.

  pdf8p uocvong07 14-10-2015 60 5   Download

 • Luận án “Nghiên cứu cải tiến phân lớp đa nhãn văn bản và ứng dụng” tập trung vào bài toán phân lớp đa nhãn. Phân lớp đa nhãn (Multi-Label Classiffication: MLC) hay học đa nhãn (Multi-Label Learning: MLL) là một khung học máy (learning framwork) giám sát mới nổi trong thời gian gần đây. Khung học máy này đã thể hiện sự phù hợp với thực tế và tính ứng dụng rộng rãi trong các bài toán phân lớp, điển hình là trong phân lớp văn bản, phân tích dữ liệu đa phương tiện, sinh học, khai phá mạng xã hội, học điện tử và nhiều miền ứng 3 dụng khác.

  pdf152p hanh_tv25 02-04-2019 19 4   Download

 • Mục tiêu của luận án đó là nghiên cứu cải tiến một số kỹ thuật rút gọn đặc trưng tiên tiến trong phân lớp dữ liệu đối với một số miền ứng dụng. Hướng tiếp cận lựa chọn đặc trưng xác định một tập con đặc trưng tốt nhất có thể từ tập đặc trưng ban đầu mà không làm giảm kết quả phân lớp. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.

  pdf119p hanh_tv26 05-04-2019 36 4   Download

 • Trong luận văn nghiên cứu này, tác giả trình bày trong 4 chương với nội dung được tóm tắt như sau: Chương 1. Giới thiệu phân lớp câu hỏi trình bày định nghĩa, chương 2. Các phương pháp tiếp cận bài toán phân lớp câu hỏi; chương 3. Đề xuất cải tiến mô hình phân lớp và chương 4. Ứng dụng vào hệ thống hỏi đáp thắc mắc tại trung tâm đào tạo E-Learning.

  pdf51p hanh_tv26 03-04-2019 22 3   Download

 • Bài báo đề xuất một phương pháp thiết kế hệ luật mờ cho bài toán phân lớp có tham khảo ý tưởng đề xuất để sinh hệ luật khởi sinh. Việc sinh luật trong nghiên cứu này dựa trên phương pháp học tiến hóa tối ưu đa mục tiêu và phương pháp đại số gia tử và đề xuất một tiêu chuẩn đánh giá độ thích nghi của các luật dựa trên việc cải tiến tiêu chuẩn đánh giá đề xuất trong.

  pdf13p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 44 2   Download

 • Bài viết giới thiệu một số kết quả mới thu được khi áp dụng phương pháp Thăm dò điện đa cực 2D cải tiến để khảo sát hiện trạng đoạn đê sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội, sông Cầu và sông Thái bình thuộc tỉnh Bắc Ninh. So sánh kết quả khảo sát giữa phương pháp Thăm dò điện đa cực 2D cải tiến và phương pháp khoan cho thấy các kết quả phân lớp phù hợp nhau.

  pdf15p comamngo1902 01-04-2019 32 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu tím hiệu quả và kết quả lâu dài của phẫu thuật Heller cải tiến. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu những bệnh nhân bị co thắt tâm vị nặng đến điều trị tại bệnh viện từ 1990 đến hết năm 1999. Phẫu thuật HELLER cải tiến phải được thực hiện như sau: 1- Đường mỗ bụng trên. 2- Xẻ dọc các lớp cơ thực quản ở mặt trước từ dưới tĩnh mạch phổi đến quá cơ vòng dưới thực quản 1 phân.

  pdf8p nguyentuananh2502 06-04-2019 26 2   Download

 • Luận án cung cấp một khảo sát khái quát về phân lớp đa nhãn, đề xuất các phương pháp biểu diễn dữ liệu và lựa chọn đặc trưng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của giải pháp phân lớp đa nhãn văn bản tiếng Việt. Nghiên cứu, đề xuất các thuật toán phân lớp đa nhãn dựa trên các thuật toán phân lớp hiện đại.

  pdf152p tamynhan0 04-07-2020 7 2   Download

 • Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu cải tiến phần hình học trong bộ sách bài tập toán lớp 8 dành cho học sinh khiếm thị và chọn phần hình học phẳng để cải tiến, không tiến hành thực hiện cho phần hình học không gian. Đề tài sử dụng các phương pháp điều tra giáo dục và thử nghiệm như là những công cụ nghiên cứu chính, các phương pháp hệ thống hóa lý thuyết và thống kê toán học được sử dụng như những phương pháp bổ trợ.

  pdf11p nanhankhuoctai7 01-07-2020 6 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu vào việc cải tiến ở cấp độ thấp nhất và chi tiết nhất - cải tiến tại lớp học ngoại ngữ được giáo viên thực hiện theo mô hình Giải quyết vấn đề, từ đó lên kế hoạch áp dụng thay đổi nhằm cải thiện chất lượng bài giảng và hiệu quả học tập của sinh viên.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 44 0   Download

 • Luận án tập trung vào chủ đề nghiên cứu phân lớp đa nhãn, tiếp nối những nghiên cứu trước đó về bài toán phân lớp đa nhãn, các phương pháp biểu diễn dữ liệu, lựa chọn đặc trưng và tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến bài toán phân lớp đa nhãn. Luận án tập trung nghiên cứu về phân lớp đa nhãn và ứng dụng vào phân lớp văn bản tiếng Việt.

  pdf27p hanh_tv25 02-04-2019 14 0   Download

 • Nội dung luận văn "Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng" được trình bày với kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu phân lớp câu hỏi trình bày định nghĩa, các phương pháp tiếp cận bài toán phân lớp câu hỏi; đề xuất cải tiến mô hình phân lớp và ứng dụng vào hệ thống hỏi đáp thắc mắc tại trung tâm đào tạo E-Learning.

  pdf23p hanh_tv27 06-04-2019 16 0   Download

 • Luận án này tập trung vào chủ đề nghiên cứu phân lớp đa nhãn, tiếp nối những nghiên cứu trước đó về bài toán phân lớp đa nhãn, các phương pháp biểu diễn dữ liệu, lựa chọn đặc trưng và tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại liên quan đến bài toán phân lớp đa nhãn.

  pdf27p tamynhan0 04-07-2020 14 0   Download

 • Bài viết trình bày giải thuật giảm gradient ngẫu nhiên sử dụng trong máy học véctơ hỗ trợ cho phân lớp nhanh tập dữ liệu lớn. Máy học véctơ hỗ trợ sử dụng hàm hinge loss trong phân lớp nhằm đạt được tính chất thưa trong lời giải. Tuy nhiên, do hàm hinge loss không khả vi là nguyên nhân làm chậm hội tụ đến lời giải khi áp dụng giải thuật giảm gradient ngẫu nhiên. Nghiên cứu thay thế hàm hinge loss được sử dụng trong vấn đề tối ưu của giải thuật máy học véctơ hỗ trợ bằng các hàm xấp xỉ, khả vi nhằm cải tiến tốc độ hội tụ của giải thuật giảm gradient ngẫu nhiên.

  pdf7p quenchua9 20-11-2020 5 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng một số thí nghiệm phần Hóa vô cơ lớp 9 trung học cơ sở tìm hiểu về những nội dung cơ bản của chương trình hoá học THCS, sử dụng đúng và hiệu quả các dụng cụ, hóa chất thí nghiệm, tăng cường an toàn, phòng độc khi làm thí nghiệm và một số nội dung khác.

  pdf168p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 71 24   Download

 • Bài viết này đề xuất một giải pháp hiệu quả để nâng cao độ chính xác nhận dạng khuôn mặt từ một ảnh đầu vào bất kỳ hoặc trực tiếp từ camerra. Về cơ bản, việc cải thiện độ chính xác nhận dạng được tiến hành ở cả ba công đoạn chính của quy trình nhận dạng bao gồm phát hiện, trích chọn đặc trưng và phân lớp khuôn mặt.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 100 16   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một cải tiến của giải thuật Roughly Balanced Bagging (Hido & Kashima, 2008) cho việc phân lớp các tập dữ liệu không cân bằng. Chúng tôi đề xuất sử dụng các giải thuật tập hợp mô hình bao gồm Boosting (Freund & Schapire, 1995), Random forest (Breiman, 2001), làm mô hình học cơ sở của giải thuật Roughly Balanced Bagging gốc, thay vì sử dụng một cây quyết định (Quinlan, 1993). Chúng tôi cũng đề xuất điều chỉnh cách lấy mẫu giảm phần tử lớp đa số theo hàm phân phối nhị thức âm ở mỗi lần. Kết...

  pdf9p sunshine_7 22-07-2013 99 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân lớp cải tiến
p_strCode=phanlopcaitien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2