intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh

Xem 1-20 trên 66 kết quả Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh
 • Phương pháp định giá APV xuất hiện khá lâu ở các nước phát triển trên thế giới, tuy nhiên, tại Việt Nam phương pháp này vẫn còn khá mới mẻ, và có khá ít đề tài nghiên cứu đi sâu vào phương pháp APV cũng như áp dụng vào thực tiễn. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp này mời các bạn tham khảo đề tài: dụng phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh (APV) vào thẩm định giá trị doanh nghiệp.

  doc35p minhuehk37 08-10-2014 197 38   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Các phương pháp giúp bạn nắm bắt các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: Giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận (PI), thời gian hoàn vốn (PP).

  ppt70p page_12 16-08-2013 427 131   Download

 • Theo kết quả tính toán trên thì cả 2 dự án A và B có tỷ lệ sinh lời lớn hơn chi phí vốn (12%) và dự án A có tỷ lệ sinh lời lớn hơn dự án B (18,25% 17,3%), do đó dự án A sẽ được ưu tiên chọn hơn. Như vậy đã có sự mâu thuẫn giữa 2 phương pháp giá trị hiện tại ròng và phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian. Để có kết luận chính xác hơn ta tính toán theo phương pháp chỉ số sinh lời điều chỉnh...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 58 6   Download

 • – Nghĩa vụ hiện tại của đơn vị – Phát sinh từ một sự kiện trong quá khứ – Việc thanh toán làm chuyển giao lợi ích kinh tế • ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN – Có khả năng đơn vị phải bỏ ra những lợi ích kinh tế để thanh toán – Số tiền có thể xác định một cách đáng tin cậy BAO GỒM: -Phải trả cho người bán -Người mua trả tiền trước -Các khoản vay -Phải trả người lao động -Phải trả khác -Thường được ghi nhận theo số tiền phải trả -Có thể ghi nhận theo giá trị hiện tại...

  pdf4p coc_xanh 18-01-2013 345 55   Download

 • Thống kê là một môn khoa học có lịch sử phát triển lâu đời nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập xử lý và phân tích con số của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng trong những điều kiện và không gian thời gian cụ thể. Thống kê có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động quản lý kinh tế xã hội vì nó cho ta biết mối liên hệ giữa các hiện tượng, xu thế phát triển của hiện...

  pdf45p chipchip1122 17-03-2013 175 28   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị mộng thịt bằng cách ghép kết mạc rời. Mẫu: Các trường hợp nghiên cứu và tiền cứu có so sánh. Thành phần tham dự: 76 bệnh nhân bị mộng thịt (90 mắt) đến khám tại Trung tâm mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Có tổng cộng 44 ca được thực hiện ghép kết mạc rời và 46 ca thực hiện cắt mộng để trần củng mạc trong tổng số 86 mắt, 90 mộng trên 79 bệnh nhân.

  pdf8p nguyentuananh2502 05-04-2019 10 0   Download

 • Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng, nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thương mại mậu dịch, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Tiến tới khi Hiệp định về thuế quan AFTA và hội...

  pdf39p tiencuong 17-07-2009 1192 487   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là đề tài được rất nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Điều đó được thể hiện trong các bài viết về Người ngay từ khi Người còn sống. Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội lần thứ II đến nay đã liên tục khẳng định vai trò, ý nghĩa, tác dụng của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp, Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam....

  doc78p tran_nam_2209 04-11-2010 367 225   Download

 • Hạn chế của phương pháp PB: Giá trị của tài sản vô hình không được ghi nhận, điều chỉnh số liệu kế toán và sử dụng các phương pháp kế toán có thể được thực hiện, vấn đề lạm phát

  pdf0p trinhnk 19-07-2010 211 121   Download

 • Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chưa đánh giá hết được vai trò thiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tượng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thế...

  pdf82p haiqtkdtm09 21-06-2011 185 90   Download

 • Gía cả trong nền kinh tế thị trường là một biểu hiện quan trọng cảu quan hệ cung cầu và là công cụ hữu hiệu để điều chỉnh hành vi mua bán của các bên liên quan. Nếu giá được định quá cao thì sẽ giảm đi nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, và giá định thấp thì sẽ giảm đi mức cung cấp hàng hoá cho thị trường do nhà sản xuất không bù đắp được chi phí., với một mức giá cân bằng phản ánh trung thực nhu cầu và khả năng cung cấp sẽ tạo ra một khối lượng hàng hoá mua bán...

  pdf23p kemoc5 29-05-2011 230 83   Download

 • Hướng dẫn chi tiết thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài chính - ngân hàng nhằm mục đích giúp học viên có điều kiện nắm bắt chi tiết và cụ thể các quy định hiện hành để thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện, hướng dẫn này không có giá trị thay thế các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp.HCM liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ.

  pdf15p small_12 11-06-2014 238 57   Download

 • Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và từ đó tạo điều kiện để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế xã hội

  doc0p tengteng1 10-11-2011 124 41   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách ngắn gọn, mang tính khái quát quan niệm của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa cái tất yếu và cái có thể để từ đó, rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó. Bài viết cũng đã chỉ ra và phân tích sự vận dụng phương pháp luận này vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay....

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 229 30   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã góp phần làm rõ thêm những nội dung cơ bản trong các tư tưởng quan trọng của Nguyễn Trường Tộ về dân sinh và xây dựng xã hội hài hoà. Điều đáng quý ở Nguyễn Trường Tộ là, ông không những đưa ra những nội dung cụ thể, rõ ràng về dân sinh, mà còn luôn trăn trở tìm kiếm các phương thức mưu sinh cho dân chúng. Đồng thời, ông còn đưa ra những tư tưởng sâu sắc về xã hội hài hoà cũng như các phương pháp để thực hiện xã...

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 93 20   Download

 • Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một dịch vụ khách hàng chất lượng, dù đứng trên quan điểm của khách hàng hay chủ doanh nghiệp. Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, doanh nghiệp trước tiên cần đánh giá đúng đắn năng lực, hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên hiện tại, từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

  pdf4p sunshine_5 30-06-2013 99 13   Download

 • Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất....

  pdf57p kimku10 08-09-2011 52 10   Download

 • Điều tra tập trung vào những cây trồng chính có ý nghĩa kinh tế, giá trị hàng hoá và những loại cây trồng có xu hướng phát triển ở địa phương bao gồm: cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày, cây ăn quả và cây có ích khác.

  doc27p trucon95 04-03-2014 44 8   Download

 • Nhiễm khuẩn đ−ờng tiết niệu (gọi tắt lμ nhiễm khuẩn tiết niệu- NKTN) lμ một bệnh th−ờng gặp trong lâm sμng. Tỷ lệ NKTN chiếm 10-20% trong tổng số các bệnh nhiễm khuẩn trong bệnh viện. NKTN nếu không đ−ợc phát hiện sớm, điều trị kịp thời có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng nề cho ng−ời bệnh. Việc chẩn đoán đúng, xác định chính xác căn nguyên gây NKTN rất có ý nghĩa đối với dự phòng vμ điều trị bệnh. ở Việt Nam, đã có một số công trình nghiên cứu về NKTN về khía cạnh...

  pdf5p sunshine_3 28-06-2013 47 8   Download

 • Nếu ảnh bạn không thấy channel Lighness hoặc ảnh của bạn không phải chế độ không màu thì hãy thực hiện lại các thao tác trên. Vào Filters Sharpen Unsharp Mask. Unsharp Mask có thể tăng độ tương phản và miết sắc các nét hình ảnh hơn. Điều chỉnh các giá trị sao cho hình ảnh không tạo nên độ sắc nét quá để vẫn giữ được vẻ tự nhiên của bức ảnh.

  pdf6p phuoctam22 04-06-2011 66 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp giá trị hiện tại có điều chỉnh
p_strCode=phuongphapgiatrihientaicodieuchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2