intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp kinh tế

Xem 1-20 trên 12717 kết quả Phương pháp kinh tế
 • Bài viết Tác động truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát qua phương pháp kinh tế lượng phi tuyến cho thấy tác động mạnh của truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát khi tỷ lệ lạm phát cao trên 1,91% và tác động yếu hơn khi tỷ lệ lạm phát nhỏ hơn 0,64%.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 36 3   Download

 • Bài giảng "Dự báo: Phương pháp kinh tế lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy, một số điều kiện cho mô hình, phương pháp dự báo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf9p bautroibinhyen14 16-01-2017 41 1   Download

 • Chương 4 - Phương pháp quản lý kinh tế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf17p tieu_vu02 02-06-2018 39 2   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học giáo dục" trình bày một số nội dung về lịch sử tư tưởng kinh tế học giáo dục, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục, mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p cxt_tuan 28-04-2012 493 137   Download

 • Tài liệu tham khảo phương pháp kinh tế này giúp các bạn lập được kế hoạch nghiên cứu và các bước tiến hành các bước quá trình nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo

  ppt20p bttanh57 05-03-2011 418 121   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các giải pháp kinh tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trình bày lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng nông sản, thực trạng về xuất khẩu hàng hóa nông sản của Việt Nam thời gian qua, phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa nông sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 311 78   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Kinh tế học giáo dục" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về một số nét về lịch sử tư tưởng kinh tế học giáo dục, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu kinh tế học giáo dục, mối quan hệ giữa kinh tế với giáo dục và một số vấn đề cơ bản của kinh tế học giáo dục,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu về Kinh tế giáo dục.

  pdf130p dutru2011 22-09-2015 270 71   Download

 • Kinh tế môi trường nghiên cứu các vấn đề về môi trường với cách nhìn và phương pháp phân tích của kinh tế học. Bạn có thể vẫn nghĩ rằng kinh tế học hầu như chỉ nói về các quyết định trong kinh doanh và làm thế nào để có được lợi nhuận trong hệ thống Tư bản chủ nghĩa. Điều này không đúng trong trường hợp này. Kinh tế học nghiên cứu tại sao và làm thế nào mà con người – có thể là người tiêu thụ, nhà sản xuất, các tổ chức phi lợi nhuận hay các...

  pdf15p cnkbmt10 24-10-2011 139 29   Download

 • Xây dựng sự ngưỡng mộ, yêu thích của công chúng đối với nhãn hiệu hàng hóa, biểu tượng của doanh nghiệp Tổ chức khoa học quan hệ trong lãnh đạo, điều hành hoạt động (kết hợp phương pháp pháp lý, phương pháp kinh tế, phương pháp tâm lý)

  pdf11p vanhoangbank 17-10-2013 146 20   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đo lường tổng sản phẩm quốc dân tại địa phương nhằm đánh giá thực trạng và giải pháp kinh tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p ttcao9 30-08-2011 76 15   Download

 • Mục tiêu của chương này là làm cho các bạn quen với các khái niệm và công cụ phân tích cơ bản của kinh tế vi mô được sử dụng trong kinh tế môi trường. Chúng ta sẽ làm rõ bằng cách nào kinh tế môi trường giúp trả lời những câu hỏi quan trọng về nền kinh tế và môi trường của chúng ta với những ví dụ rất thực tế.

  pdf21p nomoney1 08-02-2017 63 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm liên quan đến kinh tế được sử dụng trong kinh tế môi trường, các khái niệm liên quan đến môi trường, kinh tế môi trường là gì, khái niệm Tăng trưởng và phát triển bền vững, các giải pháp đối với vấn đề môi trường là gì? Phân tích lợi ích chi phí là một phương pháp, kinh tế học và Chính trị,...

  ppt65p longphdtailieu 28-08-2018 51 8   Download

 • Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại 17 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2005-2011. Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng, bao gồm Pool OLS, FEM, REM, FGLS và GMM, bài viết chỉ ra mối quan hệ U ngược giữa chất lượng môi trường và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bài viết chỉ ra mối quan hệ thuận chiều giữa sử dụng năng lượng và sự suy giảm của môi trường.

  pdf10p truongtien_08 06-04-2018 70 6   Download

 • Phương pháp trong quản lý. Liên hệ vận dụng phương pháp kinh tế tại địa phương và đơn vị công tác ? Trong hoạt động của một cá nhân hay một tập thể đều phải hướng đến một mục tiêu đã được đề ra và để điều hành hệ thống đạt được mục tiêu đó,

  pdf22p matem90 26-10-2013 62 4   Download

 • Ba cách tiếp cận cơ bản trong lượng giá kinh tế tài nguyên đã và đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trên thế giới: Đánh giá phân tích tác động, đánh giá từng phần và đánh giá tổng thể và đang được áp dụng bước đầu ở Việt Nam nói chung và trong các hệ sinh thái (HST) biển nói riêng. Tuy nhiên, những kết quả thu được từ các nghiên cứu tại Việt Nam còn rất hạn chế và chưa phản ánh sát với giá trị thực của các HST.

  pdf7p hpnguyen1 09-02-2018 61 3   Download

 • Luận án được kết cấu thành 4 chương gồm: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đề tài luận án. Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổn thất than và giải pháp kinh tế giảm tổn thất than trong khai thác hầm lò. Chương 3: Thực trạng tổn thất than và giải pháp kinh tế giảm tổn thất than đã áp dụng ở các mỏ than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.....

  pdf28p phongphong999 04-02-2020 13 1   Download

 • Cũng như các hoạt động kinh tế khác, các phương pháp quản lý hoạt động đầu tư bao gồm: phương pháp kinh tế, phương pháp hành chính, phương pháp giáo dục, phương pháp toán học,... Để tìm hiểu chi tiết về các phương pháp này, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

  doc4p zewujun 15-05-2020 16 1   Download

 • Bài viết phân tích hiệu lực, chi phí, hiệu quả, trật tự ưu tiên của các phương pháp điều chỉnh mà nhà nước có thể sử dụng; các nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ trong thiết kế bộ máy nhà nước, lựa chọn lãnh đạo, tuyển dụng công chức, thu thuế… nhằm đạt được hiệu quả tối ưu dưới góc nhìn kinh tế - luật.

  pdf10p viankanra2711 11-09-2020 12 1   Download

 • Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng, bài viết lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, kinh tế hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thăng Bình có tính thuần ngư cao và chịu ảnh hưởng ý nghĩa bởi các nhân tố gắn với hoạt động ngư nghiệp như trình độ máy móc, trình độ kỹ thuật sản xuất, lòng yêu nghề, chất lượng giống nuôi, chất lượng nguồn nước nuôi, số lượng máy sục khí và cơ sở hạ tầng.

  pdf11p vimanama2711 28-07-2020 19 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường phát triển, cạnh tranh càng gay gắt, một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp đó chính là khâu tiêu thụ sản phẩm. Phân phối là một yếu tố Marketing quan trọng giúp doanh nghiệp giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản phẩm, tạo lập và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến kênh phân phối sản phẩm của mình, làm cho doanh nghiệp phải gánh chịu những thiệt hại không nhỏ....

  doc33p thanhthang979 01-04-2011 390 177   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp kinh tế
p_strCode=phuongphapkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2