intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương sai của sai số thay đổi

Xem 1-20 trên 170 kết quả Phương sai của sai số thay đổi
 •  Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Phương sai của sai số thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi , ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi, phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p doinhugiobay_06 12-12-2015 143 17   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt83p abcxyz123_07 19-03-2020 48 2   Download

 • "Bài giảng Bài 6: Phương sai số thay đổi" tìm hiểu hiện tượng phương sai số thay đổi; hậu của của phương sai số thay đổi; phát hiện phương sai số thay đổi; các biện pháp khắc phục phương sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf0p gaocaolon10 27-02-2021 14 0   Download

 • Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phương sai của một biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến đó, nó hàm ý các giá trị của biến đó thường ở cách giá trị kỳ vọng bao xa. Phương sai của biến ngẫu nhiên giá trị thực là moment trung tâm, nó còn là nửa bất biến (cumulant) thứ hai của nó. Phương sai của một biến ngẫu nhiên là bình phương của độ lệch chuẩn.

  ppt54p ntphuong60 07-10-2010 1068 263   Download

 • Phương sai của sai số thay đổi nguyên nhân và hậu quả, phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi là những nội dung chính trong 3 phần của đề tài "Phát hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Lấy ví dụ từng phương pháp. Khắc phục hiện tượng này. Lấy ví dụ từng phương pháp". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc59p dang_thi_nhung 03-10-2015 98 9   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kết quả của việc bỏ qua phương sai của sai số thay đổi, kiểm định phương sai của sai số thay đổi, các thủ tục ước lượng, ứng dụng: một mô hình của chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nomoney7 04-03-2017 51 6   Download

 • Chương 6 Phương sai của sai số thay đổi (Heteroscedasticity), nội dung chương này tìm hiểu về: Bản chất của hiện tượng PSSS thay đổi, nguyên nhân của hiện tượng PSSS thay đổi, hậu quả của hiện tượng PSSS thay đổi, phát hiện PSSS thay đổi, khắc phục hiện tượng PSSS thay đổi, thí dụ.

  pdf18p canhdangxuan 10-04-2014 44 1   Download

 • Trong việc tính toán các giá trị ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) cũng như các giá trị ước lượng thích hợp cực đại (MLE), chúng ta đã thiết lập giả thuyết cho rằng các số hạng sai số ui có phân phối giống nhau

  pdf29p womanhood911_06 02-11-2009 439 202   Download

 • Khi gia thuyết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm dẫn đến hiện tượng phương sai thay đổi.Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY). Lý do phương sai thay đổi là do bản chất của mối quan hệ kinh tế, do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần, do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ.

  ppt16p vutrungtam 12-06-2009 973 195   Download

 • Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phương pháp phân tích, nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng_ Chương " Phương sai của sai số thay đổi"

  pdf29p anhketnhok 16-12-2009 237 172   Download

 • Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng cơ sơ dùng học cao học khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 5 giới thiệu về Phương pháp sai của sai số thay đổi

  pdf8p thuytinh_den 07-07-2010 167 86   Download

 • HET ? Hậu quả của việc bỏ qua HET, Kiểm định HET, Các thủ tục ước lượng

  pdf11p ziwan 10-03-2009 584 70   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng có cấu trúc gồm 8 chương với nội dung của từng chương như sau: Chương 1 mở đầu, chương 2, chương 2 mô hình hồi quy hai biến, chương 3 mô hình hồi quy nhiều biến, chương 4 mô hình hồi quy với biến giả, chương 5 phương sai của sai số thay đổi, chương 6 tự tương quan, chương 7 đa cộng tuyến, chương 8 chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình.

  pdf246p cobetocxul9 16-05-2015 63 10   Download

 • Hậu quả của phương sai thay đổi Lý do của phương sai thay đổi • Do bản chất của mối quan hệ kinh tế • Do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần. • Do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ • Do việc thu thập dữ liệu chưa chuẩn xác •Các ước lượng theo phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu quả nữa (không còn BLUE) •Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch , do đó các kiểm định mức ý nghĩa và...

  pdf3p home_12 12-08-2013 91 5   Download

 • Nếu như kinh tế vĩ mô và vi mô mô tả sự vận động của nền kinh tế thì kinh tế lượng cung cấp các phương pháp phân tích về mặt lượng mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế cùng với sự tác động qua lại giữa chúng trên cơ sở các số liệu thu nhập từ thực tế nhằm củng cố thêm các giả thiết, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.

  pdf0p phuanhphu 26-06-2017 41 4   Download

 • "Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12" gồm 10 chương với các nội dung giới thiệu stata; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; dự báo, sự phù hợp của ước lượng và mô hình hồi quy; mô hình hồi quy bội; phương sai của sai số thay đổi; đa cộng tuyến (Multicollinearity); tự tương quan (Autocorrelation); tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series); mô hình vecm và var đối với dữ liệu chuỗi thời gian; dữ liệu bảng (Panel Data).

  pdf212p khanhkerry 03-02-2021 12 2   Download

 • Nội dung Bài giảng môn Kinh tế lượng của TS. Lê Tấn Nghiêm nhằm giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, kiểm định và lựa chọn mô hình, hồi quy với biến giả và biến bị chặn.

  ppt55p ntphuong60 25-08-2010 876 234   Download

 • Nội dung tập bài giảng Kinh tế lượng kết cấu 7 chương như: Nhập môn kinh tế lượng, mô hình hồi quy đơn biến, mô hình hồi quy bội, đa cộng tuyến, dạng hàm, hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, tương quan chuỗi.

  pdf66p paradise_12 03-01-2013 340 115   Download

 • Biến định lượng: các giá trị quan sát được thể hệ bằng con số Biến định tính: thể hiện một số tính chất nào đó Để đưa những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóa chúng = sử dụng biến giả (dummy variables) Ví dụ 5.1: Xét mô hình Yi = 1 + 2Xi + 3Di + Ui với Y Tiền lương (triệu đồng/tháng) X Bậc thợ D=1 nếu công nhân làm trong khu vực tư nhân D=0 nếu công nhân làm trong khu vực nhà nước D được gọi là biến giả trong mô hình...

  ppt28p can_loc 29-07-2012 292 35   Download

 • Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu 2. Hiểu các cách.Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu Hiểu các cách kiểm định những giả thiết

  ppt25p can_loc 29-07-2012 184 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1242 lượt tải
320 tài liệu
1076 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương sai của sai số thay đổi
p_strCode=phuongsaicuasaisothaydoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2