intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình tăng trưởng kinh tế đô thị

Xem 1-20 trên 464 kết quả Quá trình tăng trưởng kinh tế đô thị
 • Tiểu luận: Môi trường sinh thái đô thị trong quá trình tăng trưởng kinh tế đô thị giúp bạn tìm hiểu về môi trường sinh thái đô thị và tăng trưởng kinh tế đô thị, quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và môi trường đô thị.

  pdf9p kemoc4 29-05-2011 572 154   Download

 • Kỳ họp thứ 9 và thứ 10, Quốc hội khóa VIII đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của 13 tỉnh, thành phố, chia tách 8 tỉnh thành 16 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ Tĩnh. Như vậy, sau 15 năm hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh (1976-1991) thì tỉnh Hà Tĩnh được tái lập. Qua các giai đoạn phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã từng bước xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp, khắc phục khó khăn, hạn chế, đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

  pdf5p caygaocaolon10 05-02-2021 1 0   Download

 • Trong thời buổi nền kinh tế thị trường đã và đang phát triển như hiện nay thì lạm phát như một hệ quả tất yếu của nó. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường luôn kéo theo lạm phát. Chúng luôn đi liền với nhau và có sự tác động qua lại mật thiết với nhau. Sự tác động đó hết sức phức tạp.Ứng với từng quốc gia, hay từng thời kỳ khác nhau. Không phải lúc nào lạm phát cũng tuân theo những nguyên lý kinh tế....

  doc30p annamcusi 19-10-2011 286 138   Download

 • Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Nhà nước rất quan trọng. Nhất là đối với chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì Nhà nước lại càng quan trọng. Trong khi đó thuế là nguồn chủ yếu của Nhà nước. Tiềm lực kinh tế của Nhà nước có mạnh thì sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế vĩ mô lại càng có hiệu quả....

  pdf25p kemoc4 29-05-2011 234 100   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ tính đặc thù của việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội ở nông thôn Đông Nam bộ, khảo sát thực trạng giải quyết sự kết hợp này, từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết mối quan hệ này trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn miền Đông Nam bộ.

  pdf157p uocvongxua07 26-08-2015 73 20   Download

 • Xây dựng và phát triển đô thị là một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong đó tăng trưởng kinh tế là nhân tố có tính chất quyết định đối với sự phát triển của đô thị. Tăng trưởng kinh tế ở đô thị sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của cả đất nước cùng phát triển. Quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá là một tất yếu của phát triển kinh tế xã hội, song sự phát triển kinh tế ở đô thị luôn mang theo những hậu...

  doc9p lqtien 22-08-2011 79 14   Download

 • Quá trình biến đổi kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trong 20 năm đầu đổi mới là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ hai thành phần kinh tế thành sáu thành phần kinh tế, từ quan hệ cấp phát - giao nộp sang quan hệ thị trường. Quá trình biến đổi này đã khơi thông các nguồn lực và nhờ đó kinh tế TP.HCM đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực về thị trường, thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng GDP.

  pdf7p hulk1234 01-06-2018 49 1   Download

 • Bài nghiên cứu xem xét vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế. Dựa trên mẫu gồm các quốc gia đang phát triển với thu nhập trung bình và thấp trong giai đoạn 1995 – 2012, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế chịu ảnh hưởng bởi 5 yếu tố: Trình độ giáo dục, chất lượng thể chế kinh tế, độ ổn định kinh tế vĩ mô, cơ sở hạ tầng và tốc độ đô thị hóa.

  pdf11p vihitachi2711 03-05-2019 51 1   Download

 • Trên thế giới, từng có rất nhiều công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng dân số. Nếu tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng dân số là hai biến độc lập, thì thông qua quan sát một số biểu đồ biểu diễn tốc độ tăng trưởng của hai biến này ta sẽ thấy tốc độ tăng trưởng dân số cao sẽ dẫn tới tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ít nhất là đúng với chỉ số tổng GDP.

  pdf13p vimaryland2711 05-04-2021 0 0   Download

 • Tăng trưởng kinh tế, hay nói chung mọi hoạt động kinh tế thì mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ nhu cầu con người. Như vậy, lao động vừa là đầu vào cho quá trình tăng trưởng, vừa là người hưởng thụ những thành quả ấy. Trước đây, lao động chỉ được xem xét với góc độ số lượng, nhưng mô hình kinh tế hiện đại gần đây đã nhấn mạnh tới khía cạnh phi vật chất của lao động gọi là vốn nhân lực, đó là các lao động có kỹ năng sản xuất, lao...

  pdf28p taurus23 12-09-2012 398 139   Download

 • Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế.Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp hơn rất nhiều so với...

  doc15p lamvulinh 21-12-2009 1356 430   Download

 • Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế.Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trong...

  pdf14p kungfu_gautruc 20-07-2010 316 113   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế được các tổ chức quốc tế đánh giá cao như duy trì một tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong thập niên gần đây,

  pdf24p nobita_12 16-11-2013 118 32   Download

 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế lớn của thời đại. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hoàn thành quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới mục tiêu tự do hóa thương mại, thu hút đầu tư để phát triển.

  pdf26p nobita_12 16-11-2013 64 21   Download

 • Giải bài toán toàn cầu hóa “Tăng trưởng bền vững” chính là câu thần chú trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Các công ty đã sẵn sàng nắm bắt và tận dụng những cơ hội mới đến từ quá trình phục hồi kinh tế, dù vẫn ở giai đoạn sơ khai, để đẩy mạnh hoạt động toàn cầu hóa. Chặng đường phía trước còn lắm chông gai, và theo kết quả nghiên cứu của Hay Group, các công ty sẽ phải đối mặt với khá nhiều thách thức trên con đường hoàn thành sứ mệnh tăng trưởng bền vững...

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 60 7   Download

 • Đô thị hóa là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế - phát triển xã hội của mỗi nước đất nước, nó diễn ra cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Qua Năm, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tích cực từ sự phát triển đô thị gắn liền với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng đầu tư xây dựng các dịch vụ công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng.

  pdf13p vitomato2711 11-03-2020 45 5   Download

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và những khó khăn, bất ổn trong nền kinh tế đang gia tăng buộc Việt Nam phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, đổi mới thể chế cũng được xem như các khâu “đột phá” chiến lược cần được thực thi.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 43 3   Download

 • (BQ)Ebook này trình bày về những thay đổi trong đời sống nông thôn ở Việt Nam trong một thập kỉ qua, kết hợp bộ dữ liệu bảng sơ cấp và độc nhất với các công cụ phân tích tốt nhất hiện có. Tìm hiểu sâu về tác động của tiếp cận của hộ gia đình ở nông thôn đến các thị trường đất đai, lao động, và vốn, và mặt khác, về tác động của các chính sách của chính phủ đến tăng trưởng, bất bình đẳng, và nghèo đói ở cấp độ xã ở Việt Nam, bao gồm sự phân bố những lợi ích và thua thiệt từ quá trình tăng trưởng kinh tế.

  pdf334p enzoenzo 24-12-2019 27 3   Download

 • Tăng trưởng xanh có thể hiểu là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

  pdf4p vihermes2711 02-10-2019 19 1   Download

 • Thành phố (TP) Cà Mau là đô thị tỉnh lị trung bình nằm tận cùng phía nam đất nước. Sau khi tái lập tỉnh Cà Mau từ tỉnh Minh Hải, TP Cà Mau có nhiều thay đổi về quy mô, chức năng và “bộ mặt” đô thị. Với định hướng là một trong ba “đỉnh” của tam giác tăng trưởng vùng: Cần Thơ - Rạch Giá - Cà Mau, trong khoảng 5 năm tới, TP Cà Mau sẽ đạt chuẩn đô thị loại II, quy mô dân số, lãnh thổ sẽ được mở rộng nhanh chóng. Như vậy, TP không chỉ có vai trò trong phạm vi nội tỉnh mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho vùng nam sông Hậu.

  pdf9p gaunguyen6789 18-10-2019 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
941 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình tăng trưởng kinh tế đô thị
p_strCode=quatrinhtangtruongkinhtedothi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2