intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lí văn bản đến

Xem 1-20 trên 362 kết quả Quản lí văn bản đến
 • Trong công cuộc đổi mới của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động có những đóng góp nhất định và luôn có sự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Hoà nhập vào xu thế đó những năm gần đây nghiệp vụ công tác Văn thư có những bước phát triển phong phú và đa dạng đáp ứng yêu cầu của nền cải cách hành chính. Công tác Văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra quản lí điều hành công việc của các...

  pdf35p lalan38 28-03-2013 643 176   Download

 • Chương 3 - Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến thuộc bài giảng Nghiệp vụ văn thư, có kết cấu nội dung gồm 2 phần. Phần 1 trình bày các khái niệm và nguyên tắc văn thư. Phần 2 trình bày quy trình tổ chức, quản lí và giải quyết văn bản đến. Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt34p luongmylm 25-03-2014 187 57   Download

 • Việc quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là hoạt động của nhà quản lí tác động đến tập thể giảng viên và sinh viên để hoạt động này có hiệu quả. Bài viết phân tích nội dung cơ bản về vấn đề quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này.

  pdf5p danhnguyentuongvi 15-12-2018 30 2   Download

 • Quản lý hồ sơ bao gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét laị các văn bản, hồ sơ trong tổ chức. Nó liên quan đến việc phối hợp các nhiệm vụ, quản lý , bảo quản, tiêu hủy trong sự hoạt động của một tổ chức. Vậy làm thế nào để quản lí hồ sơ hiệu quả? Có những nguyên tắc nào khi quản lí hồ sơ. Mời các bạn cùng theo dõi bài giảng bên trên để hiểu rõ hơn về điều này. Để tham khảo thêm nhiều tài liệu, bài giảng hay về Kỹ năng mềm, các bạn vui lòng ghé xem tại 46p kimtuyen 25-11-2009 903 501   Download

 • Giải pháp quản lí công văn và điều hành tác nghiệp là một giải pháp hoàn chỉnh trong việc tin học hóa công việc chính. Giải pháp tập trung vào hai nhiệm vụ chính: Một là giúp cho việc quản lí công văn cũng như các loại văn bản giấy tờ tại cơ quan một cách dễ dàng và hợp lí, hai là giúp cho người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị ra các chỉ thị, các quyết sách điều hành một cách nhanh chóng chuyển đến...

  pdf2p thuyha 24-06-2009 327 105   Download

 • Những năm gần đây, lí thuyết chuyển thể và lí thuyết liên văn bản được các ngành khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới và Việt Nam rất quan tâm. Bài viết giới thiệu khái quát và thể hiện chính kiến của tác giả về hai lí thuyết đang có ảnh hưởng mạnh mẽ này trong nghiên cứu văn học và các ngành nghệ thuật khác. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích hành trình từ tác phẩm thơ đến tác phẩm điện ảnh của Long Thành cầm giả ca.

  pdf15p tieuthi3006 16-03-2018 205 29   Download

 • Hoạt động học tập (HĐHT) của học sinh (HS) trường dân tộc nội trú (DTNT) có những đặc điểm chung với HS trường trung học nói chung và có những đặc thù riêng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, đối tượng học sinh DTNT. Để tạo điều kiện cho HĐHT của HS đạt kết quả, nhà quản lí cần chú trọng đến các nội dung quản lí như quản lí mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức học tập, kiểm tra, đánh giá và các điều kiện hỗ trợ HĐHT của HS. Trong quá trình quản lí HĐHT của HS trường DTNT, nhà quản lí cần phải chú trọng những yếu tố tác động đến HĐHT của HS.

  pdf11p nganga_02 09-09-2015 124 21   Download

 • Vận dụng lí thuyết ngữ vực, dựa vào tính tương tác ngữ cảnh, bài viết đã khái quát được một số đặc điểm trong ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ của văn bản nói. Về khía cạnh thứ nhất, đặc điểm ngôn ngữ được đúc kết từ cấp độ ngữ âm đến tổ chức văn bản, về khía cạnh thứ hai, một số nhân tố chi phối đến cách tích hợp kiến thức cũng như quản lí thông tin từ góc độ hội thoại đã được phân tích.

  pdf11p nganga_02 09-09-2015 76 9   Download

 • Bài viết này phân tích, đánh giá quá trình vận động, phát triển quan niệm về bản chất “nhân học” của văn học trong các giáo trình Lí luận văn học Việt Nam từ 1960 đến nay. Giai đoạn từ 1960 đến trước 1986, quan niệm về bản chất “nhân học” của văn học phụ thuộc vào tính chất giai cấp; từ 1986 đến nay, quan niệm về bản chất “nhân học” của văn học dần thoát khỏi tính chất giai cấp, ngày càng được các nhà lí luận khẳng định và đề cao trên nhiều phương diện.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 118 8   Download

 • Trải qua hai thập kỉ, nhiệm vụ của ban quản lí thương hiệu đã hoàn toàn thay đổi. Hai mươi năm trước, hầu hết các thương hiệu chỉ nhắm vào người tiêu dùng và cho đến nay những thương hiệu kinh điển như Marlboro, Pampers và Nevea cũng vẫn thế. Tuy nhiên những thương hiệu tập đoàn như IBM, Ford và Nestlé lại đang cùng lúc nhắm đến nhiều đối tượng liên quan khác nhau như những nhân viên, cổ đông, nhà phân phối, các đối tác cũng như khách hàng. Trước đây khi nói đến thương hiệu, người ta...

  pdf3p bibocumi18 09-12-2012 70 6   Download

 • Luận án Tiến sĩ có kết cấu nội dung gồm 4 chương: tổng quan những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về; thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở hà nội, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở Hà Nội đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo luận án để nắm rõ nội dung chi tiết.

  pdf180p xuanhanh21 02-11-2018 36 6   Download

 • Bài viết sẽ chỉ ra sự tương tác giữa các khái niệm trọng yếu trong hệ lí thuyết liên văn bản và kí hiệu học, các điểm tựa lí luận khi so sánh hai hệ lí thuyết, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa chúng, khai triển vấn đề chuyển thể dưới góc nhìn của hai hệ lí thuyết và dẫn chứng bằng việc nghiên cứu trường hợp: Kí hiệu biểu thị thời gian trong truyện và phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

  pdf7p vititan2711 14-08-2019 34 6   Download

 • Đề tài: “Thực trạng quản lí nhà nước về đất đai ở thành phố Hải Phòng” nhằm: Làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đai theo tinh thần luật đất đai 2013 và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong các năm gần đây, chỉ rõ những thành công, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.

  pdf79p queencongchua 21-08-2019 46 6   Download

 • Quản lý hồ sơ bao gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét lại các văn bản, hồ sơ trong tổ chức. Nó liên quan đến việc phối hợp các nhiệm vụ, quản lý, bảo quản, tiêu hủy trong sự hoạt động của một tổ chức. Để hiểu rõ và tích lũy thêm kỹ năng này cho bản thân, mời các bạn tham khảo bài giảng trên đây nhé. Để xem thêm nhiều bài giảng hay về Các kĩ năng cần có trong doanh nghiệp, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  ppt46p nguyenyenyn117 22-06-2019 37 3   Download

 • Bài viết này trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lí hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông; phân tích các tác động của hiệu trưởng thông qua các chức năng quản lí đối với từng hoạt động cụ thể mà trường phổ thông thực hiện để xây dựng văn hóa ứng xử; quản lí của hiệu trưởng đối với các nguồn lực thực hiện hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử.

  pdf5p quenchua7 07-08-2020 53 3   Download

 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục văn hóa cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động thư viện có tác động trực tiếp đến giáo dục văn hóa đọc cho học sinh.

  pdf6p danhvi10 21-11-2018 64 1   Download

 • ài báo đề cập đến vấn đề xây dựng giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) trường trung học cơ sở (THCS) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các giải pháp được đề xuất bao gồm: Cụ thể hóa tiêu chuẩn CBQL trường THCS phù hợp với đặc điểm các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tamynhan9 02-12-2020 2 0   Download

 • Giáo trình giới thiệu khái niệm, cấu trúc của hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống quản lí CSDL hệ thức. Đồng thời, giáo trình bàn luận các vấn đề về thiết kế, phác thảo trong quá trình thiết kế 1 CSDL và những vấn đề thiết yếu về ngôn ngữ truy nhập CSDL. Bên cạnh đó, giáo trình cũng đề cập đến nhứng khái niệm trong giao dịch và bảo mật CSDL.

  doc198p ptitd04_vt 07-08-2010 1337 578   Download

 • Việt Nam xác lập quan hệ quốc tế trong đầu tư là một tất yếu khách quan, là đòi hỏi bức xúc của đất nước. Sau bao nhiêu năm đấu tranh chống Pháp rồi chống Mĩ , cho đến khi giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước về cơ bản nền kinh tế Việt Nam vẫn là một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ, manh mún, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn , thu nhập bình quân đầu người vào loại thấp nhất thế giới. Việt Nam đang rất...

  pdf60p minhtam 15-07-2009 585 353   Download

 • Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo quản lý đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của Tâm lí học quản lí, nhất là về lí luận, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học quản lí (gồm hai chương). Phần tâm lí người lãnh đạo chiếm tỉ lệ lớn nhất của cuốn sách (gồm sáu chương), phần tâm lí người lao động và tổ chức trình bày những vấn đề tâm lí của đối tượng quản lí.

  pdf227p vanhoangbank 14-10-2013 757 250   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lí văn bản đến
p_strCode=quanlivanbanden

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2