intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị chiêu thị

Xem 1-20 trên 600 kết quả Quản trị chiêu thị
 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIÊU THỊ VÀ QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ 1.

  pdf8p northernlight 25-07-2011 643 176   Download

 • Mục tiêu: Xem xét vai trò của chiêu thị và mối quan hệ giữa chiến lược chiêu thị với chiến lược tiếp thị (marketing) chung. Giới thiệu các thành phần cơ bản của họat động quản trị chiêu thị cũng như sự tác động qua lại giữa các yếu tố trong chương trình chiêu thị. Cách thức để phân tích các quyết định chiêu thị quan trọng…

  doc3p 1608205045392 25-09-2011 308 45   Download

 • Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 1 Khái quát về chiêu thị và quản trị chiêu thị với mục tiêu giúp các bạn nắm được chức năng truyền thông chiêu thị trong kế hoạch marketing, để có thể định nghĩa được thuật ngữ “Truyền thông marketing tổng hợp” và các yếu tố của nó, giới thiệu các yếu tố khác nhau của phối thức truyền thông và vai trị của mỗi yếu tố trong một chương trình truyền thông.

  ppt30p kyniemchieumua_09 20-12-2017 60 7   Download

 • Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 2 Khía cạnh kinh tế - đạo đức - xã hội của chiêu thị với mục tiêu giúp các bạn xem xét các khía cạnh về đạo đức, xã hội của quảng cáo và chiêu thị, đánh giá những phê phán của xã hội về quảng cáo về mặt văn hóa, xem xét vai trị kinh tế của quảng cáo và những tác động của nó đối với sự lựa chọn của người tiêu dùng, cạnh tranh, các chi phí sản phẩm và giá cả.

  ppt16p kyniemchieumua_09 20-12-2017 64 7   Download

 • Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 4 Thiết lập mục tiêu và ngân sách chiêu thị với mục tiêu nhằm giúp các bạn Phân tích vai trò của việc thiết lập mục tiêu đặc biệt cho chiêu thị, tìm hiểu mô hình DAGMAR trong việc thiết lập các mục tiêu chiêu thị, tiến trình thiết lập kế họach ngân sách chiêu thị, khảo sát các phương pháp thiết lập ngân sách chiêu thị.

  ppt40p kyniemchieumua_09 20-12-2017 84 6   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 5 Quản trị quảng cáo nhằm giúp các bạn Tìm hiểu khái quát về vai trò, chức năng của quảng cáo trong chiêu thị, tiến trình và nội dung các bước trong việc lập kế họach quảng cáo, xem xét quá trình sáng tạo và các phương pháp xây dựng ý tưởng cho sáng tạo, giới thiệu các phương tiện truyền thông quảng cáo chủ yếu và đặc điểm của từng phương tiện quảng cáo cụ thể.

  ppt62p kyniemchieumua_09 20-12-2017 76 4   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 6 Quản trị khuyến mại nhằm giúp các bạn biết được các mục đích khác nhau của chương trình khuyến mại, xem xét các hình thức khuyến mại đối với người tiêu dùng và khuyến mại đối với trung gian, các điều kiện vận dụng các hình thức này, hiểu được cách thức khuyến mại phối hợp với quảng cáo, sự lạm dụng khuyến mại.

  ppt28p kyniemchieumua_09 20-12-2017 59 4   Download

 • Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 3 Quá trình truyền thông giúp các bạn Nhận biết các yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông và vai trị của chúng, khảo sát các mơ hình truyền thông khác nhau, phân tích phản ứng của các đối tượng trong quá trình truyền thông marketing, xem xét tính chất của quá trình nhận thức của người tiêu dùng trong quá trình truyền thông.

  ppt34p kyniemchieumua_09 20-12-2017 61 3   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị chiêu thị: Chương 7 Marketing trực tiếp và giao tế nhằm giúp các bạn tìm hiểu khái quát về vai trò của họat động marketing trực tiếp và giao tế tronh chương trình chiêu thị của công ty, tìm hiểu các mục đích khác nhau của chương trình marketing trực tiếp và giao tế, xem xét các hình thức của marketing trực tiếp và giao tế.

  ppt16p kyniemchieumua_09 20-12-2017 47 3   Download

 • Chiêu thị còn gọi là truyền thông marketing (Marketing communication) Chiêu thị (Promotion) là một trong bốn yếu tố của Marketing -mix. Chiêu thị không chỉ những thông báo, thuyết phục, khuyến khích thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn nhằm quảng bá, giao tế và bảo vệ thị phần. Chiêu thị được định nghĩa như là: sự phối hợp các nỗ lực nhằm thiết lập kênh truyền thông và thuyết phục khách hàng để bán sản phẩm, dịch vụ hay cổ động cho các ý tưởng. Thật ra, khi dịch “Promotion” là “Chiêu thị” thì chưa chính xác. Nên hiểu “Promotion”...

  pdf72p nhatro75 06-07-2012 361 135   Download

 • Chương 3: THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ NGÂN SÁCH CHIÊU THỊ 1. MỤC TIÊU CHIÊU THỊ Chúng ta đã biết, chiêu thị không chỉ đơn thuần là những hoạt động marketing có liên quan đến quá trình bán hàng. Hơn nữa, hiệu quả của chiêu thị đối với doanh số bán không thể lúc nào cũng có thể đo được. Nó phụ thuộc vào các mục tiêu đã hoạch định từ đầu. Phần này, chúng ta sẽ khảo sát bản chất và mục đích của các mục tiêu chiêu thị, vai trò của nó trong việc hướng dẫn triển khai, thực...

  pdf8p northernlight 25-07-2011 565 125   Download

 • Chương 2: QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG Chức năng của hoạt động chiêu thị là truyền thông. Chiến lược chiêu thị của công ty được thực hiện thông qua việc truyền thông đến các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Do đó những ngừời hoạch định hoạt động chiêu thị cần phải hiểu quá trình truyền thông, cách thức người tiêu dùng đáp ứng lại với các thông điệp chiêu thị. 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 1.1 Khái niệm truyền thông Truyền thông là hoạt động tạo ra tác động qua lại giữa người làm marketing và những người liên...

  pdf5p northernlight 25-07-2011 327 124   Download

 • CHƯƠNG 8: BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP 1.1 Khái niệm Chào bán hàng trực tiếp có một vai trò rất quan trọng trong chiến lược chiêu thị (promotion). Đây là hình thức bán hàng bằng cách đưa hàng đến tận nhà, tận tay người tiêu dùng không cần cửa hàng. Ở Mỹ bán hàng trực tiếp mang lại 9 tỷ đôla doanh số hằng năm. 1.2 Vai trò và sự cần thiết của bán hàng trực tiếp 1.2.1 Vai trò của bán hàng trực tiếp Bán hàng trực tiếp là một...

  pdf9p northernlight 25-07-2011 219 82   Download

 • Chương 10: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH CHIÊU THỊ 1. MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU KHIỂN Các mục đích của một hệ thống đánh giá và điều khiển là: (1) Xác định điều đã, đang và sẽ xảy ra trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch. (2) Đo lường chất lượng của các hoạt động đã thực hiện. (3) Xác định các tiến trình hành động phù hợp. Các đánh giá kết quả đúng đắn thường xuất phát từ việc đo lường kết quả đúng đắn. Do đó yêu cầu đầu tiên của một...

  pdf7p northernlight 25-07-2011 189 66   Download

 • Chương 6: CHIẾN LƯỢC KHUYẾN MÃI 1. KHÁI NIỆM Khuyến mãi bao gồm rất nhiều công cụ cổ động nhằm kích thích thị trường đáp ứng mạnh hơn và nhanh chóng hơn. Những công cụ này là kích thích khách hàng (tặng hàng mẫu, phiếu thưởng, trả lại tiền, bán đại hạ giá, phần thưởng, tố chức cuộc thi, phiếu tặng hàng, trình diễn), kích thích thương mại (trợ cấp mua, quà miễn phí, trợ cấp bán hàng, quảng cáo hợp tác, thi đua doanh số các đại lý) và kích thích nhân viên bán hàng (tiền thưởng, thi đua, so...

  pdf4p northernlight 25-07-2011 319 129   Download

 • Chương 4: CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢNG CÁO 1.1 Sự ra đời và phát triển của hoạt động quảng cáo 1.1.1 Sự ra đời và phát triển của hoạt động quảng cáo Quảng cáo đã có ngay từ buổi đầu lịch sử thành văn. Những nhà khảo cổ ở các xứ quanh Địa Trung Hải đã đào được những dấu hiệu thông báo về các sự kiện và mời chào gì đó. Những bức tường kẻ chữ ở La Mã thông báo những cuộc giác đấu những bức họa của xứ Phoenicia trên những tảng đá lớn...

  pdf13p northernlight 25-07-2011 217 98   Download

 • Chương 7: CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG Cảm tình của công chúng là tất cả. Có được cảm tình này chúng ta không thể nào thất bại; không có cảm tình này chúng ta không thể nào thành công. Abraham Lincoln 1.1. Các khái niệm 1.1.1 Công chúng Mọi doanh nghiệp đều hoạt động trong một môi trường marketing bị vây bọc hay chịu tác động của hàng loạt các tổ chức công chúng. Các giới công chúng sẽ ủng hộ hoặc chống lại các quyết định marketing của doanh nghiệp,...

  pdf13p northernlight 25-07-2011 183 80   Download

 • Chương 9 MARKETING TRỰC TIẾP 1. MARKETING TRỰC TIẾP (DIRECT MARKETING) 1.1 Khái niệm Marketing trực tiếp là phương thức truyền thông trực tiếp mà doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu ở các phân khúc nhỏ, mong muốn tạo ra các đáp ứng tức thì. Các đáp ứng này dưới nhiều hình thức như: một yêu cầu, mua hàng, gửi phiếu… 1.2 Vai trò của marketing trực tiếp Marketing trực tiếp ngày càng phát triển mạnh do các lý do sau:  Doanh nghiệp có xu hướng chuyển từ giao tiếp đại chúng sang giao tiếp...

  pdf4p northernlight 25-07-2011 187 74   Download

 • Phần 2 Tài liệu Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và Tình huống của Vũ Thế Dũng gồm nội dung các chương sau: Chương 5 chiến lược sản phẩm, chương 6 chiến lược phân phối, chương 7 chiến lược giá, chương 8 chiến lược chiêu thị.

  pdf214p talata_3 21-01-2015 152 43   Download

 • Phần 2 Tài liệu Quản trị tiếp thị: Lý thuyết và tình huống của tác giả TS. Vũ Thế Dũng Trương & TS. Tôn Hiền Đức gồm nội dung các chương: Chương 5 chiến lược sản phẩm, chương 6 chiến lược phân phối, chương 7 chiến lược giá, chương 8 chiến lược chiêu thị.

  pdf106p talata_3 21-01-2015 152 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị chiêu thị
p_strCode=quantrichieuthi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2