intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị rủi ro hối đoái

Xem 1-20 trên 26 kết quả Quản trị rủi ro hối đoái
 • "Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 5: Quản trị tài chính quốc tế" được biên soạn bởi TS. Nguyễn Thị Thu Hường cung cấp các kiến thức về các mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con về xác định và kiểm soát các kế hoạch tài chính; kỹ thuật thông dụng được sử dụng trong quản lý dòng tiền mặt toàn cầu; chiến lược quản trị rủi ro hối đoái được các công ty sử dụng.

  pdf31p chauchaungayxua9 26-11-2020 20 2   Download

 • Bộ bài giảng Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia gồm có 8 chương với những nội dung chi tiết như sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, chương 2: quản trị rủi ro hối đoái của công ty đa quốc gia, chương 3: quản trị tài sản ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 4: quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 5: quản trị đầu tư nước ngoài của công ty đa quốc gia, chương 6: kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia, chương 7: quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của c.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 8 2   Download

 • RỦI RO HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG Rủi ro tỷ giá và phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam. Hệ thống văn bản pháp lý. Các biện pháp phòng ngừa tại NHTM Việt Nam Một số tình huống rủi ro tỷ giá của các ngân hàng

  pdf56p hivu69 19-05-2011 840 345   Download

 • Quản trị rủi ro ngân hàng có 4 lĩnh vực chính là: tín dụng, lãi suất, hối đoái, thanh khoản. Theo ông, nếu đặt trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro thì nên tiến hành lĩnh vực nào trước? Đối với các loại rủi ro cơ bản của ngân hàng thì nên có một cái nhìn tổng thể, gắn kết. Cũng như một cơ thể con người, không thể lấy phần này, bỏ phần kia mà vẫn đảm bảo cơ thể đó hoạt động bình thường. Do đó, không nên tiếp cận những lĩnh vực rủi...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 165 51   Download

 • Chương 2: Quản trị rủi ro hối đoái của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Nhận dạng và phân tích cấu trúc rủi ro hối đoái của các công ty ĐQG, thảo luận về cách thức sử dụng các giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro hối đoái nghiệp vụ, giới thiệu về rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi, tạo điều kiện ban đầu cho các thảo luận về biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái kinh tế và rủi ro hối đoái chuyển đổi.

  pdf8p lovebychance02 28-04-2021 15 1   Download

 • Kỹ thuật dự vào các mối quan hệ cơ bản giữa các yếu tố kinh tế và tỷ giá hối đoái Sử dụng phân tích độ nhạy để giải thích sự không chắc chắn bằng cách xem xét nhiều hơn một kết quả có thể Sử dụng PPP cho phân tích cơ bản bằng cách dự đoán sự chênh lệch lạm phát giữa hai quốc gia

  pdf20p insert_12 17-08-2013 394 33   Download

 • Chuyên đề 1 - Rủi ro tỷ giá. Nội dung chính trong chuyên đề này gồm có: Nhận dạng rủi ro tỷ giá, tác động của rủi ro tỷ giá, các nghiệp vụ hối đoái phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tangtuy12 02-06-2016 72 6   Download

 • Chương 7: Quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Giải thích quyết định lựa chọn tài trợ dài hạn bằng các loại tiền tệ của công ty ĐQG trong bối cảnh tồn tại rủi ro hối đoái, thảo luận các biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái đối với chi phí tài trợ dài hạn bằng ngoại tệ của công ty ĐQG.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 11 1   Download

 • Bài thuyết trình với đề tài "Dự báo tỷ giá hối đoái" trình bày nội dung: tại sao các công ty dự báo tỷ giá hối đoái, các kỹ thuật dự báo, sai số dự báo, quản trị rủi ro giao dịch, quản trị rủi ro kinh tế, quản trị rủi ro quy đổi.

  ppt43p phongdang098 05-11-2014 147 40   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tài trợ thương mại quốc tế, phần 2 trình bày các nội dung: Các cơ chế bảo lãnh xuất khẩu; các công cụ tài chính quản trị rủi ro trong thương mại quốc tế; áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính đối với rủi ro hàng hóa và rủi ro tỉ giá hối đoái, tài trợ thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf144p doinhugiobay_00 01-11-2015 113 29   Download

 • Thuyết trình: Quản trị tài chính quốc tế nhằm trình bày về quản trị tài chinh giữa công ty mẹ và chi nhánh, quản trị dòng ngân lưu toàn cầu, quản trị rủi ro về tỷ giá hối đoái, thẩm định dự án đầu tư quốc tế, các chiến lược bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro.

  pdf18p little_12 16-06-2014 107 13   Download

 • Thuyết trình: Quản trị kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về quản trị tài chinh giữa công ty mẹ và chi nhánh, quản trị dòng ngân lưu toàn cầu, quản trị rủi ro về tỷ giá hối đoái và thẩm định dự án đầu tư quốc tế.

  pdf18p slow_12 26-06-2014 99 8   Download

 • Bài giảng Các giao dịch hối đoái trình bày về giao dịch hối đoái giao ngay, giao dịch hối đoái giao ngay là một giao dịch mà trong đó hai bên trao đổi hai đồng tiền khác nhau theo tỷ giá thỏa thuận vào một ngày cụ thể nhưng việc thanh toán được thực hiện trong thời gian hai ngày làm việc tiếp theo.

  pdf92p top_12 21-04-2014 88 6   Download

 • Chương 6 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày về quản trị rủi ro tỉ giá hối đoái. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Dự báo tỉ giá hối đoái, đo lường rủi ro do dao động tỉ giá, quản trị rủi ro giao dịch, quản trị rủi ro kinh tế và rủi ro qui đổi. MỜi các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p namthangtinhlang_02 04-11-2015 46 3   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 6: Quản trị rủi ro Tỉ giá hối đoái cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo tỉ giá hối đoái, đo lường rủi ro do dao động tỉ giá, quản trị rủi ro giao dịch, quản trị rủi ro về kinh tế và rủi ro quy đổi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p thangnamvoiva19 13-09-2016 69 3   Download

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG MỞ TS. PHẠM THỊ LAN ANH Bộ môn Kinh tế vận tải Khoa Vận tải & Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo phân tích thực trạng, xu hướng rủi ro tỷ giá hối đoái (tỷ giá) và các biện pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong cơ chế thị trường mở. Summary: This article analysis the actual situation, tendency of the risk of exchange rate and methods to manage it in open-market mechanism ...

  pdf6p dinhlan0501 10-02-2011 1573 424   Download

 • Rủi ro ghi sổ là rủi ro xảy ra khi các báo cáo và tổng hợp các báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng bản tệ. Rủi ro giao dịch là xảy ra do sự thay đổi giá trị của các hợp đồng định giá bằng ngoại tệ do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái.

  ppt53p kimoanhkt2010 19-09-2011 1459 139   Download

 • Ngày 1/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương Mại Thế Giới(WTO). Điều này đã mở ra một cánh cửa cho nước ta bước vào con đường hội nhập quốc tế, thị trường giao dịch hàng hóa và đầu tư quốc tế sẽ trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra những thách thức khá lớn cho Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta không thể không kể đến những hậu quả mà cuộc khủng hoảng...

  pdf61p baobinh1311 17-10-2012 214 86   Download

 • Nội dung bài Thuyết trình về Quản trị tài chính quốc tế nhằm giới thiệu tổng quát về tài chính quốc tế, các chiến lược tài chính quốc tế, quản trị dòng ngân lưu quốc tế, quản lý rủi ro về tỷ giá hối đoái.

  pdf41p wave_12 05-04-2014 151 24   Download

 • Trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp (DN) thường quan tâm và lo lắng về sự biến động của tỷ giá hối đoái. Các DN nhập khẩu lo tỷ giá tăng. Ngược lại, các DN xuất khẩu lo tỷ giá giảm. Hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập càng tăng, hoạt động XNK ngày càng mở rộng, các DN quan tâm ngày càng nhiều hơn đến rủi ro tỷ giá. Các công cụ giao dịch hối đoái sẽ giúp các DN XNK hạn chế sự biến động,...

  pdf10p cctaichinh 10-09-2010 193 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị rủi ro hối đoái
p_strCode=quantriruirohoidoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2