intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
8
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia gồm có 8 chương với những nội dung chi tiết như sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, chương 2: quản trị rủi ro hối đoái của công ty đa quốc gia, chương 3: quản trị tài sản ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 4: quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 5: quản trị đầu tư nước ngoài của công ty đa quốc gia, chương 6: kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia, chương 7: quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của c.ty đa quốc gia, chương 8: môi trường thuế quốc tế và chính sách của công ty đa quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia: Chương mở đầu - ĐH Thương Mại

  1. TMU H T H T T T D D DH DH Mục tiêu của học phần:  Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tài chính công ty đa quốc gia U U  Thảo luận về các tình huống quản trị tài chính công ty đa quốc gia U U T M T M M  Bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển T T M _ _ _ năng lực cá nhân trong quản trị tài chính công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp có hoạt _ TM M M M động kinh doanh quốc tế T T T Bộ môn Quản trị tài chính ĐH Thương Mại DH H H DH 8/24/2017 1 8/24/2017 2 D D Giáo trình và tài liệu tham khảo: Một số nguồn học liệu khác: 1. PGS-TS. Nguyễn Văn Thanh (2011), Giáo trình quản trị  Thời báo kinh tế Việt Nam tài chính quốc tế, NXB Thống kê. (online : http://vneconomy.vn) U 2. PGS-TS.Phan Duy Minh (2010), Giáo trình quản trị tài chính công ty đa quốc gia, NXB Tài chính. U  Thời báo tài chính U U T M chính công ty đa quốc gia, NXB ĐHQG TP.HCM. T M 3. Huỳnh Thị Thúy Giang (2013), Giáo trình quản trị tài TM (online : http://thoibaotaichinhvietnam.vn)  The New York Times, Business Section T M _ _ 4. Jeff Madura (2010), International Financial Management, _ (online: www.nytimes.com) _ T M11th Ed, Cengage Learning T M 5. Cheol Eun, Bruce Resnick (2011), International Financial Management, 6th Ed, Mcgraw-Hill T M  Multimedia Business Library Cdrom (Dịch vụ tin học Tân Hùng – 38b Lý Nam Đế – Hà Nội) T M D H 8/24/2017 DH 3 D H 8/24/2017 D H 4 Nội dung chính: Buổi 1: Buổi 9 & 10: - Chương 1, Q&A - Chương 6, Q&A COURSE OUTLINE (36-9) • Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính công ty ĐQG • U Chương 2: Quản trị rủi ro hối đoái của công ty ĐQG U Buổi 2 & 3: - Chương 2, Q&A U Buổi 11: - Chương 7, Q&A, KT2 U • • T M T M Chương 3: Quản trị tài sản ngắn hạn của công ty ĐQG Chương 4: Quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty ĐQG Buổi 3 & 4: - Chương 3, Q&A T M Buổi 12: Chương 8, chuẩn bị thảo T M • • _ _ Chương 5: Quản trị đầu tư nước ngoài của công ty ĐQG Chương 6: Kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công Buổi 5 & 6: _ luận Buổi 13, 14 & 15: _ TM M M M - Chương 4, Q&A, KT1 ty ĐQG -Thảo luận các chủ đề của T • Chương 7: Quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của C.ty ĐQG Buổi 7 & 8: T - Chương 5, Q&A học phần T DH DH H H • Chương 8: Môi trường thuế quốc tế và chính sách của công ty ĐQG 8/24/2017 5 D 8/24/2017 D 6 FMS_MFM2017 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2