Quy chế công nhận danh hiệu

Xem 1-20 trên 79 kết quả Quy chế công nhận danh hiệu
 • Ngày 2/1/2002 Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ký Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá.

  doc9p bechut91 11-01-2011 411 149   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA, BẢN VĂN HÓA, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  pdf10p bupbebaggo 15-01-2013 22 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HÓA”; “KHU NHÀ TRỌ VĂN HÓA”; “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”; “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf18p bupbebaggo 15-01-2013 22 1   Download

 • Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Bản văn hoá, Tổ dân phố văn hoá và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 18/2012/QĐ-UBND.

  pdf2p thanhpham11 12-03-2014 20 0   Download

 • Quyết định 3012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", "Đơn vị văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" Thành phố Hà Nội

  doc11p sundaisy 08-08-2009 284 39   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH. UBND TỈNH BẮC NINH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 55 4   Download

 • Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe”, “Làng sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khỏe” và “Khu dân cư sức khỏe” do Bộ Y tế ban hành

  pdf1p lawvhxh7 16-11-2009 94 17   Download

 • Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf13p lawvhxh1 16-11-2009 76 10   Download

 • Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá doBộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

  pdf11p lawvhxh15 19-11-2009 112 8   Download

 • Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

  pdf8p lawvhxh8 16-11-2009 144 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 40 6   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 34/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu, "doanh nghiệp xuất sắc" và "doanh nhân xuất sắc" tỉnh an giang Mẫu 1: Báo cáo thành tích

  pdf4p skkndayhoc 23-09-2011 77 4   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 34/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu, "doanh nghiệp xuất sắc" và "doanh nhân xuất sắc" tỉnh an giang

  pdf3p skkndayhoc 23-09-2011 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN” TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf10p bupbebaggo 15-01-2013 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1579/2011/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “HỖ TRỢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 80/NQ-CP VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ 2011-2020 VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2012-2015” BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf8p bupbebaggo 15-01-2013 19 2   Download

Đồng bộ tài khoản