intTypePromotion=1
ADSENSE

Qũy đầu tư phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 1016 kết quả Qũy đầu tư phát triển kinh tế
 • Tiểu luận: Quỹ đầu tư phát triển giới thiệu đến bạn lịch sử hình thành quỹ đầu tư, thực trạng hoạt động của quỹ đầu tư tại Việt Nam. Mong rằng tiểu luận bên dưới có thể giúp ích cho bạn.

  pdf10p mquanik 06-10-2011 382 161   Download

 • Tóm tắt luận văn: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng có nội dung nghiên cứu về công tác thẩm định dự án trong hoạt động cho vay đầu tư. Đề tài nghiên cứu công tác thẩm định dự án trong thẩm định lần đầu phục vụ trực tiếp cho việc ra quyết định cho vay, không nghiên cứu công tác tái thẩm định. Ngoài ra, trong công tác thẩm định dự án trong hoạt động cho vay thì đề tài tập trung về công tác thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả tài chính của dự án.

  pdf29p dtphuongg 03-09-2018 46 8   Download

 • Trong các mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được Ngân hàng Thế giới đánh giá là thành công tại các nước đang phát triển thì mô hình ở Colombia được cho là có những điểm tương đồng với điều kiện của Việt Nam. Bài viết đề cập mô hình Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tại Colombia để đưa ra những đề xuất cho việc hoàn thiện, phát triển mô hình quỹ này tại Việt Nam.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 36 2   Download

 • Luận án phân tích làm rõ mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn đối với lĩnh vực huy động vốn trong đầu tư phát triển KCHT kinh tế nói chung và KCHT GTĐB nói riêng, làm nền tảng, cơ sở cho việc đề xuất hệ thống các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống KCHT GTĐB theo quy hoạch của tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  pdf174p change06 14-06-2016 76 19   Download

 • Nguồn vốn đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp Các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động đầu tư thì điều kiện tiên quyết là nguồn vốn. Các nguồn vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp bao gồm - Vốn ban đầu: vốn chủ SH, vốn cổ đông đối với các Cty cổ phần - Vốn từ các quỹ trong DN: quỹ khấu hao, quỹ đầu tư phát triển.. - Lợi nhuận chưa phân phối - Vốn vay từ các Ngân hàng thương mại - Vốn tín dụng thương mại - Tín dụng thuê mua - Các nguồn...

  ppt60p banhbeonhanthit 30-07-2013 114 18   Download

 • Vốn là một yếu tố đầu vào không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển phải tận dụng và khai thác triệt để nguồn lực quý giá đó. Đối với Việt Nam, đất nước mà 80% dân số nằm trong khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa, huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung và vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nói riêng là vấn đề đặc biệt quan trọng cần...

  pdf101p vaio1111 31-08-2012 443 149   Download

 • KIỂM SOÁT DỰ ÁN 1. NỘI DUNG Sự cần thiết của việc kiểm soát dự án Quy trình kiểm soát dự án Kiểm soát chi phí dự án theo phương pháp truyền thống và giá trị làm ra 2 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25.1 Kiểm sốt dự án THẢO LUẬN Anh/ Chị hãy chia sẻ những kinh nghiệm để cho thấy sự cần thiết của việc kiểm soát dự án? 3 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC KIỂM SOÁT DỰ ÁN Đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra Thấy sớm những vấn đề nảy sinh...

  pdf18p meoheo5 05-05-2011 351 136   Download

 • Tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) của Nhà nước là một hình thức tín dụng đặc biệt, trong đó Nhà nước thực hiện tín dụng không vì mục đích lợi nhuận mà hướng tới hiệu quả và công bằng của nền kinh tế quốc gia. ở Việt Nam, cùng với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tín dụng ĐTPT của Nhà nước cũng từng bước được cải cách. Một trong các hướng cải cách đó là thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển (Quỹ HTPT) và sau đó là...

  pdf130p vaio1111 31-08-2012 191 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị-bộ xây dựng', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p thannong1311 17-09-2012 126 30   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kttđ bắc bộ', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p kimku10 08-09-2011 51 8   Download

 • Cộng hòa HappyReform Cộng hòa HappyReform là một quốc gia đang phát triển với mức thu nhập bình quân đầu người 400 USD. Từ khi dành được độc lập, HappyReform đã lựa chọn con đường phát triển kinh tế theo hướng thị trường. Tuy nhiên, với nền tảng công nghiệp yếu kém, khu vực kinh tế tư nhân trong nước nhỏ bé và khu vực nước ngoài kiểm soát nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến và khai thác quy mô lớn, nên ngay từ đầu nhà nước luôn đóng một vai trò quan trọng và can thiệp...

  pdf4p sang_som 26-04-2013 75 8   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cơ cấu đầu tư công: Nhìn từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Bài viết nêu lên thực trạng quy mô vốn tín dụng đầu tư phát triển; công cụ thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội; gợi ý một số chính sách.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 50 7   Download

 • Chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương là quá trình phân phối sử dụng một phần vốn tiền tệ từ quỹ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, liên quan đến sự tăng trưởng quy mô vốn của nhà đầu tư, quy mô vốn trên toàn xã hội và đây là một nhân tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng hay phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói riêng và quốc gia nói chung.

  pdf10p cumeo2005 02-07-2018 27 4   Download

 • Biển có một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, là cánh cửa để mở ra thế giới của các quốc gia. Miền Trung là một vùng đất giàu tiềm năng và lợi thế, là vùng duy nhất của Việt Nam mà tất cả các tỉnh đều giáp với biển Đông. Miền Trung có đầy đủ các yếu tố để phát triển một nền kinh tế biển hoàn chỉnh, đặc biệt là kinh tế cảng. Hiện tại, miền Trung có 17 cảng biển, trong đó có 3 hải cảng tầm quốc gia là Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang. Các cảng biển miền Trung có nhiều tiềm năng để phát triển, chúng đóng vai trò là cửa mở để thu hút đầu tư.

  pdf10p cumeo2006 02-07-2018 23 3   Download

 • Trên cơ sở xây dựng khung lý thuyết về việc quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại Quỹ.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 22 2   Download

 • Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

  pdf5p huongruoutinhnong123 26-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

  pdf5p huongruoutinhnong123 26-03-2014 41 0   Download

 • Bài viết tập trung đi sâu vào làm rõ vai trò tác động độc lập tương đối của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khía cạnh đổi mới tư duy về phát triển kinh tế từ sau đổi mới. Qua đó bước đầu chỉ ra những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.

  pdf8p kinhdovanhoa 11-09-2019 11 0   Download

 • Bài viết trình bày trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, trường hợp chủ đầu tư phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, những bất cập trong việc xác định căn cứ và phạm vi áp dụng quy định Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 4 0   Download

 • Trong phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, tín dụng nhà nước nói chung và tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước phụ thuộc trực tiếp vào khả năng thu hút và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có nguồn vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước. Bởi vậy, việc huy động, khai thác và sử dụng tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho ĐTPT (đặc biệt là ở những...

  pdf111p vaio1111 03-09-2012 232 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qũy đầu tư phát triển kinh tế
p_strCode=quydautuphattrienkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2