Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chung về luật đầu tư

Xem 1-20 trên 2910 kết quả Quy định chung về luật đầu tư
 • Mẫu "Thông báo tiếp tục phong tỏa/ngừng phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương" được lập ra để thông báo về việc tiếp tục hoặc ngừng phong tỏa trái phiếu có kỳ hạn từ một năm trở lên, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hoặc uỷ quyền phát hành nhằm huy động vốn cho công trình, dự án đầu tư của địa phương theo quy định của pháp luật. Hi vọng biểu mẫu dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình.

  doc2p phuongkim2005 05-09-2022 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Pháp luật về xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tầm quan trọng của môn học, bối cảnh chung của pháp luật xây dựng; những vấn đề chung về pháp luật liên quan đến xây dựng; pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch xây dựng đô thị, những quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, những quy định của pháp luật về thiết kế và xét duyệt thiết kế, giấy phép xây dựng và chứng chỉ quy hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p bakerboys07 05-07-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Luật Đầu tư - Chương 4: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, hình thức, thủ tục, triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; đăng ký đầu tư; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 14 3   Download

 • Từ thực tiễn hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán cho thấy, các quy định pháp luật vẫn đang tồn tại không ít hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, bài viết nghiên cứu về các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán trong Luật Chứng khoán năm 2019, từ đó, chỉ ra hạn chế, bất cập và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 20 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn về vấn đề địa vị pháp lý của NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Từ đó, phân tích những kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa ra những đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam về địa vị pháp lý NĐTNN trong lĩnh vực chứng khoán.

  pdf120p badbuddy09 29-03-2022 32 5   Download

 • Bài viết đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành theo hướng quản lí chặt chẽ hơn nhóm hoạt động này như thiết lập cơ chế quản lí rủi ro chặt chẽ, siết chặt điều kiện góp vốn, mua cổ phần thành lập công ti chứng khoán, quy định về mô hình tập đoàn tài chính.

  pdf13p viottohahn 28-03-2022 32 2   Download

 • Bài viết đưa ra quan điểm về mô hình tố tụng Việt Nam với việc lần đầu tiên ghi nhận tranh tụng là nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự; làm rõ nội dung của nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”; đánh giá sự thể hiện của nguyên tắc trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chỉ ra điểm hạn chế trong quy định của Bộ luật từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật để xác định đúng phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc, nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán cũng như thẩm quyền thu thập, bổ sung chứng cứ của tòa án nhằm bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 22 3   Download

 • Nhà đầu tư không xác định, số lượng nhà đầu tư là những tiêu chí quan trọng bậc nhất để đánh giá một đợt chào bán cổ phiếu là riêng lẻ hay chào bán ra công chúng. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến hai tiêu chí này trong Luật chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại một số bất cập. Từ góc độ pháp lí, bài viết tập trung phân tích các tiêu chí xác định hành vi chào bán cổ phiếu ra công chúng, kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 18 2   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội nhận hối lộ dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn xét xử, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tội nhận hối lộ trong luật hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đấu tranh phòng chống tội nhận hối lộ.

  pdf104p badbuddy08 25-03-2022 27 4   Download

 • Từ thực tiễn của hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đang diễn ra sôi động tại Việt Nam, tác giả luận văn làm rõ hơn quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp nói chung và quy định cụ thể về mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, so sánh đối chiếu với pháp luật một số quốc gia trên thế giới trong việc quy định về hoạt động mua bán doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

  pdf42p badbuddy08 25-03-2022 20 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm các mục tiêu: Xác lập khung pháp lý về giới hạn đầu tư vốn của ngân hàng thương mại; đưa ra các giải pháp pháp lý nhằm năng cao hoạt động đầu tư vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p badbuddy08 25-03-2022 16 1   Download

 • Bài viết này, luận giải một số vấn đề bất cập trong quy định về điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở hiện hành từ thực tiễn nghề nghiệp của công chứng viên và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nhà ở.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 32 2   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu những quy định pháp lí cũng như cơ sở lí luận của vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn về xu hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư cá nhân. Qua đó nêu lên kiến nghị để hoàn thiện pháp luật đối với vấn đề này.

  pdf98p badbuddy07 11-03-2022 18 1   Download

 • Đề tài này tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và các quy định cụ thể về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trên TTCKTT theo Luật Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở so sánh với pháp luật một số nước khác. Pháp luật chứng khoán, tại đây được hiểu, bao gồm Luật Chứng khoán số 70/QH11 được ban hành năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quyền của nhà đầu tư với tư cách là cổ đông của công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn này.

  pdf102p badbuddy07 11-03-2022 26 2   Download

 • Đề tài sẽ tập nghiên cứu những quy định pháp lí cũng như những cơ sở lí luận của vấn đề địa vị pháp lý của nhà đầu tư, từ đó xác định rõ quyền của nhà đầu có những quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ gì khi tham gia thị trường chứng khoán. Đề tài sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá thực tiễn về xu hướng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cũng như trách nhiệm của nhà đầu tư, qua đó nêu lên kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của nhà đầu tư.

  pdf100p badbuddy07 11-03-2022 14 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách tương đối có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản về tội sử dụng trái phép tài sản theo luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trong cả nước, từ đó rút ra những tồn tại, bất cập để đề xuất việc hoàn thiện các quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự năm 1999, và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội sử dụng trái phép tài sản nói riêng ở nước ta hiện nay.

  pdf111p badbuddy06 04-03-2022 17 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nhằm nghiên cứu và giải quyết có hệ thống lý luận chung về nhân thân người phạm tội, nhân thân người phạm tội với việc xem xét trách nhiệm hình sự, phân tích thực tiễn áp dụng các qui định pháp luật liên quan đến nhân thân người phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, để từ đó có những kiến nghị làm cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, góp phần hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  pdf108p badbuddy06 04-03-2022 12 1   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản về phạt tiền với tư cách hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trong cả nước, từ đó rút ra những tồn tại, bất cập để đề xuất việc hoàn thiện các quy định về tội phạm này trong Bộ luật hình sự, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phạt tiền với tư cách hình phạt bổ sung nói riêng ở nước ta hiện nay.

  pdf110p badbuddy06 04-03-2022 9 2   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nhằm phân tích và đưa ra cách nhìn nhận tổng quát và có hệ thống các quy định pháp luật hiện hành về thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf102p badbuddy07 26-02-2022 11 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu, cung cấp cho người đọc những kiến thức pháp luật về đấu thầu điện tử của một số nước cũng như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến đấu thầu điện tử và định hướng hoàn thiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế hội nhập và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt Nam.

  pdf107p badbuddy07 26-02-2022 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1350 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chung về luật đầu tư
p_strCode=quydinhchungveluatdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2