Quy định cụ thể

Xem 1-20 trên 2301 kết quả Quy định cụ thể
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ CÁC CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ DÂN CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2008/QĐ-TTG NGÀY 10/6/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 27 2   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán". Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán bao gồm các quy định được vận dụng từ Chế độ kế toán Công ty Chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/06/2000 của Bộ Tài chính) và những quy định cụ thể đối với loại hình Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán. ...

  doc52p lananh 15-07-2009 494 121   Download

 • Cùng tìm hiểu những quy định chung; thể dục thể thao cho mọi người được trình bày cụ thể trong "Ebook Luật thể dục thể thao: Phần 1". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf36p codon_05 11-01-2016 21 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5, ĐIỀU 8 VÀ THAY THẾ ĐIỀU 13 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2007 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ HÓA MỘT SỐ ĐIỀU VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ...

  pdf10p meoconbatbuom 27-05-2011 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, DI DÂN TĐC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

  pdf10p chuon-chuon 18-01-2012 32 3   Download

 • Quyết định số 185-NQ-TVQH về việc phê chuẩn điều lệ của Hội đồng nhân dân Khu tự trị Tây Bắc quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân các cấp trong khu tự trị Tây Bắc do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf4p lawbmhc4 24-11-2009 46 1   Download

 • Quyết định số: 1112/QĐ- BTP ban hành “Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2016-2020”; căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 8 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 21 0   Download

 • Bản Quy chế này nêu rõ mục đích của việc thành lập cũng như quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là BQLDA). Đây là cơ sở pháp lý để BQLDA (nói chung) và từng thành viên BQLDA (nói riêng) dựa vào đó để triển khai các mặt hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

  doc5p hkquoc 13-08-2010 1581 661   Download

 • Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  pdf36p misadu 05-07-2010 843 590   Download

 • II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Trình tự, thủ tục các bước thực hiện kiểm toán các đơn vị là các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo các quy định tại chương 3 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  pdf9p gau_baloo 25-08-2010 590 353   Download

 • Cùng tham khảo nội dung tài liệu "Quy chế bảo lãnh ngân hàng", tài liệu này trình bày những quy định chung, quy định cụ thể, chế độ kiểm tra, thông tin báo cáo, điều khoản thi hành về bảo lãnh ngân hàng.

  doc15p haihvnh 25-11-2010 730 277   Download

 • Xác định khung giá đất do Chính phủ quy định - Nguyên tắc xác định - Số lượng khung giá: 9 khung giá, bao gồm: + Khung giá đất trồng cây hàng năm + Khung giá đất trồng cây lâu năm + Khung giá đất rừng sản xuất

  pdf11p ntgioi120404 11-11-2009 295 158   Download

 • Các trường đại học hiện nay tập trung vào những vấn đề then chốt là phát triển và đánh giá giảng viên. Muốn đánh giá giảng viên, trước hết cần phải xác định được chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên theo mục tiêu của từng trường trong giai đoạn mới, thay cho những quy định có tính khái quát hoặc không còn phù hợp với mục tiêu của từng trường.

  pdf6p thaonhi 18-06-2009 528 125   Download

 • Sổ tay an toàn trong sử dụng điện trình bày một số kiến thức cơ bản về an toàn điện, các quy định cụ thể về an toàn lao động trong sử dụng điện, một số vụ tai nạn lao động điển hình. Sổ tay sẽ góp phần tuyên truyền, nhắc nhở người lao động trong việc phòng ngừa tai nạn lao động về điện.

  pdf52p mnhat91 06-04-2014 235 110   Download

 • Luật Giáo dục năm 2005 cơ bản đã thừa kế Luật Giáo dục năm 1998 những quy định về thanh tra giáo dục. Tuy nhiên, do Luật Thanh tra (có hiệu lực từ 01/01/2004) đã quy định khá cụ thể về quyền hạn trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành nên trong Luật Giáo dục năm 2005 không nhắc lại những nội dung cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra giáo dục.

  doc8p hongha1980 23-06-2010 435 95   Download

 • Hiệp định TRIMs quy định các quyền và nghĩa vụ của các nước thành viên trong việc sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại mà cụ thể là thương mại hàng hoá.

  doc16p heo_bi 26-02-2011 166 75   Download

 • Chương 3: Hợp đồng hoán đổi (Swaps) - Một hợp đồng Swap là một sự thỏa thuận trao đổi dòng tiền mặt vào những thời điểm xác định trong tương lai tuân thủ một số quy định cụ thể.

  pdf68p impossible_1 07-11-2013 143 66   Download

 • BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 Số: 12/2010/TT-BCA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2009/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ

  pdf13p shishomaru 07-06-2010 509 64   Download

 • Các cấp lãnh đạo và điều hành nêu trên được Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm để tổ chức và điều hành các dự án đầu tư của Công ty từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án mà không quy định nhiệm kỳ công tác cụ thể. Tuy nhiên, các cấp lãnh đạo và điều hành này có thể được miễn nhiệm hoặc bị cách chức bất cứ lúc nào, trong trường hợp cần thiết, theo Quyết định của Tổng Giám đốc.

  doc9p hkquoc 12-08-2010 215 64   Download

Đồng bộ tài khoản