Quy định về giá cước vận tải hàng hóa

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quy định về giá cước vận tải hàng hóa
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 23 5   Download

 • Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  pdf10p lawttnh13 13-11-2009 44 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CƯỚC VÀ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

  pdf8p denlong_do 27-10-2011 60 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ, PHƯƠNG TIỆN XE THÔ SƠ VÀ SỨC NGƯỜI ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

  pdf14p kisyodau 02-06-2011 26 10   Download

 • Nghị định số 170-CP về việc ban hành các loại giá cước vận tải hàng hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawgtvt11 26-11-2009 63 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ĐỂ THANH TOÁN CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, TÀI SẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p bupbebaggo 15-01-2013 28 2   Download

 • Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP về cước vận tải hàng hoá bằng ôtô do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

  pdf11p lawgtvt8 26-11-2009 215 59   Download

 • Quyết định số 36/VGCP-CNTDDV về cước vận tải hàng hóa bằng ôtô do Ban vật giá Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgtvt10 26-11-2009 258 52   Download

 • Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành để sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 77 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔTÔ HAI BÁNH, XE MÔTÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf6p hoacuc_tim 17-07-2012 46 5   Download

 • Chỉ thị số 109-TTg-TN về việc áp dụng giá cước vận tải hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt11 26-11-2009 55 2   Download

 • Quyết định số 838-QĐ/LB về quy định tạm thời biểu cước vận tải hàng hóa bằng ô-tô ở các tỉnh phía Nam do Uỷ ban Vật giá nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

  pdf3p lawgtvt11 26-11-2009 32 1   Download

 • Quyết định số 923-QĐ/LB về việc tạm thời cho thi hành thống nhất trong cả nước biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu chạy ven biển trong nước do Bộ Giao thông vận tải - Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

  pdf1p lawgtvt11 26-11-2009 40 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ, PHƯƠNG TIỆN XE THÔ SƠ VÀ SỨC NGƯỜI ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

  pdf13p kisyodau 03-06-2011 54 14   Download

 • + Đối với hoạt động vận tải, bốc xếp giá tính thuế Giá trị gia tăng là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế Giá trị gia tăng. + Đối với hàng hoá, dịch vụ đặc thù được xác định như sau: Giá tính thuế giá trị gia tăng Thuế suất: Luật thuế Giá trị gia tăng quy định 4 mức thuế suất: 0%,5%,10%,20%.

  pdf10p ttcao6 23-08-2011 35 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM

  pdf5p duanon 20-12-2011 33 4   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2009/TT-BGTVT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

  pdf21p kisyodau 02-06-2011 33 3   Download

 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư quy định 5 loại hóa đơn gồm: 1- Hoá đơn giá trị gia tăng; 2- Hoá đơn bán hàng; 3- Hoá đơn xuất khẩu; 4- Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 79 23   Download

 • Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính Phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 59 4   Download

 • Thông tư số 137/UB-TTLB về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi do Ủy ban dân tộc miên núi ban hành, để hướng dẫn thực hiện văn bản số 7464 KT-TH ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 35 2   Download

Đồng bộ tài khoản