intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật cuộc sống

Xem 1-20 trên 303 kết quả Quy luật cuộc sống
 • Với sự thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần có sự nghiên cứu để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra từ quy định về hợp đồng lao động điện tử và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 7 0   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Quá trình hội nhập quốc tế và sự biến đổi của đời sống xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn và môi trường giáo dục, mục tiêu - yêu cầu đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như vai trò của GV nhằm đạt được hiệu quả giáo dục nhất định.

  pdf4p viindranooyi 04-05-2022 15 1   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu muốn giúp mọi người – những người chưa và sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân có nhiều hiểu biết hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình khi quyết định lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận và đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

  pdf73p badbuddy10 21-04-2022 10 3   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu kiện liên quan đến TCĐĐ, đền bù và giải tỏa. Từ hiện trạng việc thực thi các chính sách, quy định nói trên trong cuộc sống, luận văn rút ra kết luận và đề xuất một số giải pháp giải quyết khiếu kiện liên quan đến TCĐĐ, đền bù và giải tỏa hiệu quả, khả thi.

  pdf99p badbuddy06 04-03-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ nội dung cũng như ý nghĩa của quy luật; từ đó rút ra được những bài học bổ ích trong học tập và cuộc sống. Tiếp cận vấn đề bằng việc vận dụng quy luật vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhóm mong muốn có thể cung cấp cho người đọc cách nhìn nhận dễ dàng và chân thực nhất về quy luật.

  pdf13p caphesuadathemot 28-02-2022 21 8   Download

 • Luận văn có mục đích tổng quát là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của quy trình xây dựng pháp lệnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành pháp lệnh; đáp ứng được yêu cầu của xã hội đề ra trong khi chưa có đủ điều kiện để ban hành thành luật; phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội.

  pdf120p badbuddy03 22-02-2022 4 0   Download

 • Qua nghiên cứu đề tài, người viết mong muốn đóng góp một số ý kiến nhằm đưa ra được cái nhìn mới, hợp lý xung quanh quy định của pháp luật lao động về đình công để các quy định đó có thể đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất; qua đó, hạn chế hiện tượng đình công bất hợp pháp, bảo vệ hài hòa lợi ích của cả người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

  pdf107p badbuddy02 24-01-2022 1 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cở sở lý luận của giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay; nhận xét, đánh giá Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; giải pháp hoàn thiện pháp luật và đưa quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 về giám sá việc sử dụng ngân sách nhà nước vào cuộc sống.

  pdf83p badbuddy02 24-01-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đưa các nội dung thực tiễn của chủ đề: “Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý ”- Địa lí lớp 10” gắn kết nội dung học với cuộc sống thực tiễn nhằm phát triển năng lực cho học sinh ở chương trình Địa lý THPT. Rèn luyện cho học sinh phát triển kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến nội dung học tập và cuộc sống.

  pdf41p tomjerry007 18-01-2022 55 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản của bài học, vừa rèn luyện kĩ năng phân tích qua các hình ảnh, bản đồ, video... và biết đánh giá nhận xét các biểu hiện của quy luật địa lí cũng như ý nghĩa của chúng, giúp học sinh rút ra kiến thức cho bản thân và vận dụng các quy luật tự nhiên vào cuộc sống, góp phần làm phong phú hiểu biết của bản thân về các hiện tượng tự nhiên.

  doc21p tomjerry006 17-01-2022 4 1   Download

 • Khi chọn đề tài, tác giả mong muốn cung cấp được cái nhìn tổng thể về các quy định pháp luật hiện hành về các doanh nghiệp xã hội tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập với cuộc sống, nhằm phát hiện những hạn chế trong các quy định pháp luật làm cản trở người khuyết tật hòa nhập vào xã hội, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để khắc phục được các vấn đề hạn chế trong thực tiễn.

  pdf81p guitaracoustic10 08-01-2022 5 1   Download

 • Đề tài đã góp phần đưa dạy học hóa học trong trường phổ thông từ hình thức truyền thụ kiến thức chuyển dần sang việc dạy học gắn với các vấn đề thực tiễn, thực tế cuộc sống, rèn cho các em tư duy, thao tác thực hành. Qua đó dần hình thành và phát triển cho học sinh năng lực hóa học, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là thế giới quan khoa học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên các yêu cầu của phát triển bền vững.

  pdf60p concobay25 30-12-2021 16 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài này là phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Hình thành và phát triển thế giới quan khoa học ở học sinh; giáo dục học sinh tinh thần khách quan, tình yêu thiên nhiên, tôn trọng các quy luật của tự nhiên để từ đó biết ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và môi trường. Giúp học sinh dần hình thành và phát triển năng lực khoa học tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm, vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

  doc81p concobay25 30-12-2021 20 2   Download

 • Khóa luận nghiên cứu phân tích, làm rõ nội dung quy định về mang thai hộ trong Luật HN&GĐ năm 2014, chỉ ra thực trạng pháp luật và nguyên nhân dẫn đến thực trạng pháp luật khi những quy định về mang thai hộ được áp dụng vào trong cuộc sống. Từ đó, kiến nghị giải pháp khắc phục.

  pdf80p caphesuadathemhanh 02-12-2021 31 3   Download

 • Sách giáo khoa Tin học lớp 6 (Bộ sách Cánh diều) gồm 6 chủ đề: Máy tính và cộng đồng; Mạng máy tính và internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính;... sẽ giúp các em tìm hiểu, khám phá thế giới công nghệ số, một công nghệ đã đem đến những thay đổi kì diệu trong nền văn minh của loài người. Qua những chủ đề quen thuộc các em sẽ có thêm kiến thức, kĩ năng tin học và khả năng tích hợp những hiểu biết mới đó với các môn học khác để vận dụng vào học tập và cuộc sống.

  pdf98p hanthienngao 22-11-2021 6 0   Download

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ, chưa có tiền lệ trong đời sống kinh tế - xã hội, làm nảy sinh những vấn đề mới về pháp lý, tác động trực tiếp tới hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật của mỗi quốc gia. Trong quá trình này, hoạt động lập pháp ở Việt Nam cần thiết phải tiếp tục được đổi mới toàn diện, trong đó phải được chú trọng hơn đối với quy trình lập pháp.

  pdf6p vivacation2711 18-10-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giúp các em có hứng thú học tập môn toán. Do tính chất trừu tượng, khái quát cao, sự suy luận logic, chặt trẽ, toán học có khả năng hình thành ở người học óc trừu tượng, năng lực tư duy logic chính xác. Việc tìm kiếm cách chứng minh một định lí, tìm lời giải hay cho một bài toán…có tác dụng trong việc rèn luyện cho học sinh các phương pháp tư duy khoa học trong học tập, trong việc giải quyết các vấn đề, biết cách quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, dự đoán, lập luận, chứng minh… qua đó rèn cho học sinh trí thông minh, sáng tạo.

  pdf23p bobietbo 13-10-2021 19 2   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được các kiến thức cơ bản về lý luận Nhà nước và Pháp luật, nội dung của những ngành luật thông dụng. Vận dụng được những kiến thức pháp luật vào ứng xử trong cuộc sống, công việc, phù hợp với quy định của pháp luật. Biết viết các văn bản thông thường đúng quy định. Xây dựng được ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tích cực vận động mọi người cùng thực hiện pháp luật.

  pdf153p conbongungoc09 05-10-2021 31 4   Download

 • Về vấn đề kỉ luật học đường, trên thế giới đã có nhiều trường phái nghiên cứu khác nhau về vấn đề này. Hầu hết các nghiên cứu điều chỉ ra rằng thông qua giáo dục tính kỉ luật, mỗi cá nhân được rèn luyện về tinh thần và tính cách để tạo ra sự tự chủ hoặc phục tùng hình thành nên các yếu tố cá nhân quan trọng giúp cho mỗi người có được thành công trong cuộc sống. Hầu hết các nước sử dụng theo các mô hình giáo dục khác nhau thì sẽ có quy định về kỉ luật tại nhà trường khác nhau.

  pdf6p viirene271 20-08-2021 9 0   Download

 • Bài giảng Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên giúp học sinh nêu được khái niệm khoa học tự nhiên, trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt22p khanhlam456 19-08-2021 237 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật cuộc sống
p_strCode=quyluatcuocsong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2