intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình niêm yết chứng khoán

Xem 1-20 trên 54 kết quả Quy trình niêm yết chứng khoán
 • Tham khảo tài liệu 'quy trình niêm yết chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bibocumi12 02-11-2012 272 55   Download

 • Đề tài Pháp luật về niêm yết chứng khoán nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm về niêm yết chứng khoán, điều kiện niêm yết chứng khoán lần đầu và quy trình niêm yết chứng khoán tại Sơ giao dịch chứng khoán.

  pdf27p canon_12 31-03-2014 122 37   Download

 • Niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK). Cụ thể, đây là quá trình mà SGDCK chấp nhận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên SGDCK tập trung nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện (tiêu chuẩn) về định lượng cũng như định tính mà SGDCK đề ra.

  ppt45p adam1979 02-06-2010 290 75   Download

 • Bài giảng "Luật chứng khoán – Chương 5: Quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán" trình bày các nội dung: Niêm yết chứng khoán, lợi ích của việc niêm yết, bất lợi của việc niêm yết, quyền của cổ đông, hồ sơ đăng ký niêm yết TP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt44p bautroibinhyen13 10-01-2017 52 7   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 5 - Quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán có nội dung trình bày về lợi ích – bất lợi của việc niêm yết, điều kiện niêm yết, hồ sơ niêm yết, các thủ tục niêm yết, quy trình niêm yết.

  ppt44p hoa_cuc91 27-06-2014 61 13   Download

 • Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại một địa điểm tập trung gọi là sàn giao dịch (trading floor) hoặc thông qua hệ thống máy tính. Các chứng khoán được niêm yết giao dịch tại SGDCK thường là chứng khoán của các công ty lớn, có danh tiếng và đã trải qua thử thách trên thị trường và đáp ứng được các tiêu chuẩn niêm yết. Chứng khoán niêm yết được các thành viên giao dịch theo những theo những quy định nhất định về phương thức giao dịch, thời...

  pdf24p toant8 04-05-2013 76 22   Download

 • Thông tư này quy định về điều kiện niêm yết của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  pdf54p minhhanhmh 04-03-2014 42 0   Download

 • Khái niệm Sở giao dịch chứng khoán từ xưa đến nay vẫn được hiểu là một địa điểm họp chợ có tổ chức, tại đó các chứng khoán niêm yết được các thành viên giao dịch theo những quy định nhất định về phương thức giao dịch, thời gian và địa điểm cụ thể.

  pdf0p banmaitinhyeu1506 03-10-2010 508 231   Download

 • Đề tài Quy trình giao dịch, mở tài khoản tại các công ty chứng khoán SSI, HSC, Bản Việt, BSC, BVS, KLS - Đánh giá ưu và nhược điểm nêu các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán , công ty chứng khoán chưa niêm yết, quy trình giao dịch, đánh giá ưu và nhược điểm quy trình.

  pdf11p next_12 16-04-2014 245 49   Download

 • Thuyết trình: Giới thiệu về sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trình bày quy chế hoạt động, hoạt động giám sát của sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, hàng hóa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn thành viên của sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

  pdf36p thin_12 25-07-2014 306 45   Download

 • Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund được gọi tắt là quỹ ETF). Quỹ ETF - một dạng quỹ lưỡng tính vừa là quỹ đóng vừa là quỹ mở, được đầu tư theo chỉ số, vừa có những tính năng ưu việt nhằm bảo vệ nhà đầu tư của quỹ mở, nhưng vừa tạo cơ hội kinh doanh cho các thành viên thị trường mà không quá phụ thuộc vào lượng tiền mặt nắm giữ, nhờ đó, góp phần làm giảm những biến động của thị trường do tác động của dòng tiền. Chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết và được giao dịch...

  doc15p pandora209 16-07-2013 124 41   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch...

  pdf7p muaythai6 26-10-2011 144 37   Download

 • Cơ cấu vốn và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên SGDCK TPHCM 1. Đặt vấn đề Chủ đề về cơ cấu vốn tối ưu là đề tài của nhiều nghiên cứu. Các nghiên cứu cho rằng, các doanh nghiệp hoạt động có lãi thường sử dụng ít nợ vay hơn các doanh nghiệp có lãi ít hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao cũng có tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu cao. Chi phí phá sản (đại diện bởi quy mô của doanh nghiệp) cũng...

  pdf22p muaythai6 26-10-2011 145 36   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; xây dựng quy trình nghiên cứu, thu thập, xử lý và đưa ra giả thuyết nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf126p luimotbuoc_3 03-11-2016 112 29   Download

 • ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE (AQUATEX BENTRE) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/12/2003) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH...

  pdf61p anhhoangmeo1 20-11-2011 137 24   Download

 • “SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN MEKONG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cần Thơ - nay là Thành phố Cần Thơ - cấp ngày ngày 28/02/2002) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN...

  pdf61p anhhoangmeo1 20-11-2011 226 19   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra cách tiếp cận mới về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp, theo đó quản trị dòng tiền cần được thực hiện thành quy trình từ các nghiệp vụ phát sinh, ghi nhận, kiểm soát tới các giao dịch tài chính nhằm tối ưu hóa ngân quỹ và xử lý ngân quỹ của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên  thị trường chứng khoán Việt Nam sau đây.

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 146 16   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG Ngày 25/01/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định số 16/QĐSGDHCM cho Công ty CP Công nghệ mạng và Truyền thông đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 11/03/2010, Công ty CP Công nghệ mạng và truyền thông sẽ chính thức giao dịch. Như vậy, đây là công ty thứ 237 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là CMT. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin về công ty, trang Web...

  pdf10p muaythai9 18-11-2011 82 13   Download

 • Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK) bao gồm : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 khoán. Tổ chức niêm yết; Thành viên giao dịch; Công ty quản lý quỹ đại chúng niêm yết; Công ty đầu tư chứng khoán niêm yết; Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Điều 2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 2.1 Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố, ...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 107 12   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG Ngày 28/12/2009 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã cấp Giấy phép số 177/QĐSGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Gò Đàng niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 07/01/2010, Công ty Cổ phần Gò Đàng sẽ chính thức giao dịch. Như vậy, Công ty Cổ phần Gò Đàng đã trở thành công ty thứ 225 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là AGD. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin về công ty, trang Web của SGDCK TP.HCM xin...

  pdf8p muaythai9 18-11-2011 84 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình niêm yết chứng khoán
p_strCode=quytrinhniemyetchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2