Quyết định thu phí giữ xe

Xem 1-20 trên 21 kết quả Quyết định thu phí giữ xe
 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 89 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf8p chuon-chuon 13-01-2012 42 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf2p tinhkhiet2012 09-03-2012 32 1   Download

 • Quyết định 107/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 117 21   Download

 • Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawttnh12 13-11-2009 48 19   Download

 • Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 102 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf5p haihoabatbuom 23-04-2010 67 6   Download

 • Quyết định 149/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf6p quangdnt 13-08-2009 102 5   Download

 • Quyết định số 3305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đậu xe dưới lòng đường

  pdf9p lawttnh5 12-11-2009 64 4   Download

 • Quyết định 77/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf3p lawttnh18 19-11-2009 40 3   Download

 • Quyết định số 1243/QĐ-UB về việc sửa đổi một số điểm của Bản Điều lệ tam thời về thu lệ phí khai thác đất công và Điều lệ tạm thời về thu lệ phí bến xe, bến ghe, bến tàu, bến đò, giữ xe 2 bánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawbds8 22-11-2009 28 3   Download

 • Quyết định 26/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số mức thu phí chợ tại Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí...

  pdf3p lawttnh9 12-11-2009 60 2   Download

 • Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu, quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 45/2004/QĐ-UB về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawgtvt6 26-11-2009 38 1   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Quy định Danh mục tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  pdf3p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 33 0   Download

 • Quyết định số: 33/2015/QĐ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò; phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi; phí vệ sinh; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p ngochuyen1234567 23-10-2015 25 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH THU PHÍ ĐẤU GIÁ; ĐIỀU CHỈNH KHUNG MỨC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÃI TRÔNG GIỮ XE TẠI CÁC ĐIỂM DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, CÁC ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ HỘI DU LỊCH, HỘI CHỢ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2007/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH; QUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, CẨM PHẢ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XII – KỲ HỌP THỨ 5...

  pdf6p tymong_manh 21-11-2012 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2012/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p vuonnhomini 01-02-2013 14 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 5010/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ LÀM BÃI GIỮ XE CÔNG CỘNG CÓ THU PHÍ, PHỤC VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ, BUÔN BÁN HÀNG HÓA VÀ CHO PHÉP ĐẬU XE DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG CÓ THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...

  pdf12p caythongxinh 19-12-2012 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHO PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ LÀM BÃI GIỮ XE CÔNG CỘNG CÓ THU PHÍ, PHỤC VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ, BUÔN BÁN HÀNG HÓA VÀ CHO PHÉP ĐẬU XE DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG CÓ THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf11p caythongxinh 19-12-2012 29 2   Download

Đồng bộ tài khoản