intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết toán nsnn

Xem 1-20 trên 73 kết quả Quyết toán nsnn
 • Công văn 33/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm

  pdf3p lythong 18-08-2009 297 23   Download

 • CHNS là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu, chi ghi trong kế hoạch NSNN trở thành hiện thực Việc CHNS cò ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển KTXH. Chấp hành tốt NS tạo điều kiện thẹc hiện tốt khâu tiếp theo là quyết toán NSNN

  ppt26p le_truc_thi 01-10-2012 83 19   Download

 • Qua nghiên cứu quan niệm của các tác giả về quyết toán NSNN, quyết toán NSNN Việt Nam trong những năm qua và một số nước trên thế giới, chúng tôi cho rằng, một quyết toán NSNN đầy đủ yêu cầu nhằm tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện ngân sách cũng chư chính sách tài chính ngân sách của quốc gia trong năm ngân sách phải thể hiện được một số đặc trưng sau

  pdf13p hamdocsach08 26-12-2010 142 11   Download

 • Quyết toán NSNN là khâu cuối cùng trong một chu trình ngân sách nhằm tổng kết, đánh giá việc chấp hành NSNN cũng như các chính sách tài chính ngân sách của năm ngân sách đã qua. Với hàm nghĩa đó, quyết toán NSNN trở thành một khâu quan trọng, là nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị từ đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan quản lý ngân sách, cơ quan kiểm tra, kiểm soát ngân sách cho đến cơ quan quyền lực tối cao của mỗi quốc gia. ...

  pdf10p hamdocsach08 26-12-2010 124 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết toán cân đối thu nsnn theo lĩnh vực', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls4p thewalkingdead 31-10-2011 90 3   Download

 • Cơ quan kiểm tra tài chính độc lập (cơ quan Kiểm toán nhà nước) đưa ra ý kiến một cách khách quan về các khía cạnh quyết toán và khẳng định rằng, báo cáo quyết toán đảm bảo trung thực về mặt số liệu, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. Đây là căn cứ quan trọng để Quốc hội, Hội đồng nhân dân sử dụng phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

  pdf8p vichoji2711 04-05-2020 22 0   Download

 • Bài giảng Chương 3: Chu trình ngân sách NN bao gồm những nội dung về lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) (mục tiêu của lập dự toán NSNN, yêu cầu của dự toán NSNN, căn cứ lập dự toán NSNN, quy trình lập dự toán NSNN); chấp hành NSNN; quyết toán NSNN.

  ppt23p cocacola_08 19-11-2015 600 72   Download

 • Tại kỳ họp thứ 2 khoá XI thông qua luật ngân sách sửa đổi và bổ xung có hiệu lực từ năm 2004 trở đi có xác định rõ những nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước (KTNN) là phải tiến hành kiểm toán các báo cáo quyết toán NSNN trước Quốc Hội,Hội Đồng Nhân Dân phê chuẩn quyết toán.Cuối tháng 10/2003 tại kỳ họi thứ 4 khoá XI uỷ ban thường vụ quốc hội sẽ trình 17 dự án luật trong đó có luật Kiểm toán nhà nước được trình xin ý kiến Quốc Hội và sẽ thông...

  pdf29p hocbong1122 19-02-2013 102 30   Download

 • Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

  doc180p nguyetnga 19-08-2009 124 4   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)… KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM … Phụ biểu số 04/KNKT Đơn vị tính: Đồng TT Đơn vị được kiểm toán Tổng số Thu hồi nộp Giảm cấp phát, thanh Giảm quyết toán NSNN Giảm quyết toán NSNN Giảm quyết toán NSNN NSNN các khoản toán các khoản quyết các khoản quyết toán các khoản quyết toán các khoản quyết toán chi sai chế độ toán sai chế độ không đủ thủ tục không đúng nguồn không đúng đối tượng 4 5...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 57 3   Download

 • Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND quy định một số nội dung về lập, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p soninhduc999 26-11-2019 6 0   Download

 • Công văn số 10536/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 5 0   Download

 • Trình tự thực hiện: + Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán NSNN. + Các địa phương báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm hiện hành, đề xuất dự toán năm kế hoạch. + Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của NSNN năm kế hoạch để trình cấp xem xét, quyết định NSNN cho các đơn vị.

  doc4p batrinh 19-08-2009 835 158   Download

 • Căn cứ luật kiểm toán nhà nước, Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2007, kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán 107 cuộc kiểm toán. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XII đã phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2006. Căn cứ điều 58 Luật kiểm toán Nhà nước, KTNN công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 về niên độ ngân sách năm 2006 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của nhà...

  pdf27p khanhbang 11-06-2009 283 45   Download

 •  Đầu năm 200x.. nhận được quyết định giao dự toán NSNN Nợ 008: Số tiền  Chuyển khoản từ Kinh phí HĐSN trả tiền điện, nước…. a) Nợ 61121: A+B Mục 6500: A+B Tiểu mục 6501: A (tiền điện + thuế điện) Tiểu mục 6502: B (tiền nước + thuế nước) Có 45121: A+B b) Có 008: A+B  Xuất quỹ tiền mặt chi tạm ứng cho anh M đi công tác… Nợ 312: Có 1111:  Cán bộ đi công tác về thanh toán tiền ( tàu xe, phòng ngủ…) Nợ 66121: Mục 6700 : Tiểu mục 6701: Tàu xe Tiểu mục...

  doc12p chonbinhyen198 01-07-2013 150 23   Download

 • PHẦN II- KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Loại Khoản Nhóm mục chi C Mục Tiểu mục E Nội dung chi G Mã số H Tổng số 1 Tổng số 2 Ngân sách nhà nước NSNN Phí, lệ giao phí để lại 3 4 Viện trợ 5 Nguồn khác 6 I- Chi hoạt động 1- Chi thường xuyên 2- Chi không thường xuyên II- Chi theo đơn đặt hàng của

  pdf0p xingau3 04-08-2011 75 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu thu và vay của ngân sách nhà nước theo mục lục nsnn niên độ.... ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls6p thewalkingdead 31-10-2011 72 5   Download

 • Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2007 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 44 4   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI NGÀNH TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2012, DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 42 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu tình hình hoạt động nsnn và nstw niên độ....', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls4p thewalkingdead 31-10-2011 53 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết toán nsnn
p_strCode=quyettoannsnn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2