intTypePromotion=4
ADSENSE

Số dư tài khoản tiền vay

Xem 1-20 trên 88 kết quả Số dư tài khoản tiền vay
 • Mẫu Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền vay giúp các bạn biết cách soạn thảo một biểu phí dịch vụ tài khoản tiền vay ứng dụng cho tổ chức và doanh nghiệp.

  pdf1p thinhtc115 08-10-2014 69 5   Download

 • Người ký phát hành séc: là chủ tài khoản hoặc là người được chủ tài khoản uỷ quyền, chỉ được quyền ký phát séc trong phạm vi số dư tài khoản hoặc trong phạm vi uỷ nhiệm (đối với trường hợp uỷ quyền) • Người thụ hưởng: là người có quyền hưởng số tiền ghi trên tờ séc. Người thụ hưởng có tên ghi trên tờ séc hoặc là người cầm tờ séc.

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 51 5   Download

 • Vậy dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng có thể bao gồm các nhóm sau: Nhóm 1: Nhóm các dấu hiệu liên đến mối quan hệ khách hàng và ngân hàng * Trong quá trình hạch toán của khách hàng, xu hướng của các tài khoản khách hàng qua một quá trình sẽ cung cấp cho ngân hàng một số dấu hiệu quan trọng gồm: - Khó khăn trong thanh toán lương, sự biến động của số dư các tài khoản, đặc biệt là giảm sút số dư tài khoản tiền gửi - Tăng mức sử dụng bình quân...

  pdf10p ttcao6 23-08-2011 158 47   Download

 • Chức năng cơ bản, quan trọng nhất của thị trường chứng khoán là: a. Cung cấp thông tin và định giá các doanh nghiệp b. Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư c. Dự báo “sức khoẻ” của nền kinh tế, kênh dẫn truyền vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường d. Định giá doanh nghiệp, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng giám sát của Nhà nước

  doc67p thuydungdungthuy 28-12-2010 884 338   Download

 • Câu 1 : ( 3.0 điểm) a. Phân tích nội dung,ý nghĩa của hệ số basel (Hệ số an to àn vốn /Capital Adequacy Ratio – CAR) . b. Mục 1.3 của Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28.05.2007 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định “Khống chế dư nợ vốn cho vay ,chiết khấu giấy tờ có giá để đầu t ư ,kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng”.Anh chị hãy lập luận để nêu rõ quan điểm của mình về quy định này. c. Liệu có thể...

  pdf1p misadu 02-07-2010 469 162   Download

 • Trình bày nguyên tắc Nợ trước Có sau trong nghiệp vụ thu chi tiền mặt. Tại sao đối với nghiệp vụ này phải áp dụng nguyên tắc này? Câu II: 1. Người phát hàng séc là: a. Người mua, người trả tiền b. Chủ tài khoản c. Chủ tài khoản hoặc người ủy quyền 2. Giải thích mối quan hệ giữa số dư tài khoản “ thu lãi cho vay” và “ lãi phải thu” 3. Để thanh toán séc, người thụ hưởng phải xuất trình tại:...

  pdf2p bank_accountancy 27-01-2013 183 45   Download

 • Dự trữ bắt buộc (Required Reserves)là một phần số dư tiền gửi các loại mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại ngân hàng trung ương. Trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng thương mại sử dụng các khoản tiền gửi của khách hàng để cho vay hoặc đầu tư một cách khá linh hoạt. Đề tài Tìm hiểu về công cụ dự trữ bắt buộc và việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua công cụ dự trữ bắt buộc trong thời gian qua? giúp chúng ta tìm hiểu ưu và nhược điểm của dự trữ bắt buộc.

  pdf13p wave_12 08-04-2014 127 27   Download

 • Như chúng ta đã biết, lãi suất là một trong những biến số dược theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong nền kinh tế. Diễn biến của nó được đưa tin hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự dao động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của cá nhân, doanh nghiệp cũng như hoạt động của các tổ chức tín dụng và toàn bộ nền kinh tế. Bài viết này sẽ cho người đọc thấy được và hiểu được một số vấn đề cơ bản về lãi suất, phân biệt lãi suất với một số phạm...

  doc35p thanh_pc 14-05-2010 1307 683   Download

 • Một công ty của Hồng Kông(HKD) trong ngày 11.2 nhận được thông báo sau: - Trong cùng ngày họ được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 50.000 GBP và 3.500.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và 1.000.000 CHF - 3 tháng sau họ nhận được 30.000 EUR và phải chi trả 15.000 GBP. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và dự báo tài khoản trong 3 tháng tới cho công ty (giả thiết mọi số dư không sinh lãi)

  ppt0p thanhphongdn91 01-12-2012 238 57   Download

 • Giả sử một dự án đầu tư đang được xem xét đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra số vốn là 1.000$ và hứa hẹn cho thu nhập 1.120 cuối một năm. Số tiền 1.000$ được chi để mua một tài sản. Số tiền thu được 1.120$ bao gồm các khoản thu nhập do hoạt động và thu hồi tài sản vào năm cuối, chưa trừ chi phí trả lãi vay.Giả sử chi phí sử dụng vốn là 10%.

  ppt33p insert_12 20-08-2013 219 37   Download

 • Ba mươi sáu triệu đồng chẵn Đơn vị trả tiền Kế toán trưởng (Ký, họ tên) NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc KHẾ ƯỚC NHẬN NỢ 1. Họ và tên người nhận tiền vay: Nguyễn Trí Dũng 2. CMND số 011348748. Cấp ngày 18/7/1995 Tại Hà Nội 3. Tổng số tiền ngân hàng chấp thuận cho vay theo giấy đề nghị vay vốn ngày 10/2/1999. 4. Dư nợ đến ngày xin vay: 70.000.000 đồng 5. Số tiền nhận nợ lần này: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu...

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 112 36   Download

 • Dòng tiền hoạt động là dòng tiền vào và ra, có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng hoá hoặc dịch vụ. Những dòng tiền này có thể thu thập được từ báo cáo thu nhập (báo cáo hoạt động kinh doanh) hoặc trên các giao dịch hiện tại trên tài khoản kế toán phát sinh trong một thời kỳ. Mặc dù việc vay nợ thuộc dòng tiền tài trợ nhưng chi phí trả lãi vay thì lại nằm trong dòng tiền hoạt động....

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 50 12   Download

 • Kiểm tra tính nhất quán của sổ sách giữa các bộ phận hạch toán Trong quá trình hạch toán, kế toán viên không tránh khỏi những sai sót như nhập sót hay nhập sai số liệu tài khoản của khách hàng trên một hóa đơn bán hàng,… và để tìm ra các sai sót đó thường mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, các phần mềm thường có chức năng bảo trì lại dữ liệu. Đây là quá trình rà soát lại các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh được hạch toán, để kiểm tra tính chính xác và...

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 67 10   Download

 • Giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống; 1.1.2 Các nhu cầu tài chính của khách hàng sau đây: 1.1.2.1 Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mà giá trị lô hàng đó NHNT có tham gia cho vay...

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 49 5   Download

 • Lãi suất chiết khấu hiệu dụng được sử dụng trong các giao dịch tài chính có lợi tức được trả trước. Ví dụ : Ông A cho ông B vay một khoản tiền là 10.000.000 VND trong vòng 1 năm, trả lãi trước, với lãi suất chiết khấu hiệu dụng là 7%. Khoản lãi ông B phải trả : 10.000.000 x 7% = 700.000 VND Ông A đưa ông B : 10.000.000 – 700.000 = 9.300.000 VND và nhận lại số tiền 10.000.000 VND vào cuối năm.

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 48 5   Download

 • Trong phân tích và đánh giá dự án đầu t- sử dụng vốn vay, tiền trả lãi vay hàng năm là một khoản tiền mà chủ dự án thực tế phải chi trả. Nh-ng khi tính các chỉ tiêu động của dự án ta không đ-ợc tính khoản này vào chi phí [6; 1, tr. 304-310; 2, tr. 201-203; 7, tr. 100; 8, tr.165].

  pdf5p phalinh21 01-09-2011 43 5   Download

 • Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Bài này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của chúng trong các hợp đồng tài chính.

  pdf56p hihihaha2 03-12-2016 54 5   Download

 • Nếu giá của các hàng hóa, dịch vụ trong dự án tăng theo đúng tốc độ tăng giá chung trên thị trường CFBT cũng tăng theo đúng tốc độ tăng giá chung CFAT tăng chậm hơn so với tốc độ tăng giá chung Lạm phát làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư và tình trạng thanh tóan. Gia tăng chi phí do lạm phát - ảnh hưởng tới thanh toán Lạm phát làm giảm giá trị thực của các khoản tiền mặt của dự án Lạm phát làm giảm lãi suất thực tế Làm giảm giá trị thực của các khoản vay nợ --Có lợi cho...

  ppt37p insert_12 20-08-2013 39 4   Download

 • Số dư tiền gửi của khách hàng: Thông tin về số dư trên tài khoản tiền gửi của khách hàng là một biện pháp gián tiếp giúp ngân hàng đảm bảo an toàn cho món vay của mình trong trường hợp khoản vay có vấn đề. Việc cho phép các ngân hàng tìm hiểu những thông tin tiền gửi của khách hàng tạo cho ngân hàng khả năng phòng ngừa những rủi ro xảy ra khi khách hàng không trả nợ.

  pdf8p phuoctam25 09-06-2011 27 3   Download

 • Về tổng thu nhập: Thu lãi tiền vay và thu lãi điều hoà vốn là nguồn thu chủ yếu của Sở giao dịch I. Năm 1998 và 1999 cả hai nguồn thu này đều tăng do nguồn vốn huy động tăng nên một mặt dư nợ tăng, mặt khác Sở giao dịch I đã chuyển nguồn vốn không dùng hết về NHCTVN để thu lãi điều hòa, đưa nguồn thu năm 1998 tăng 121,7% so với năm 1997, năm 1999 tăng 126,3% so với năm 1998. Về tổng chi phí: Chi trả lãi tiền gửi là khoản chi chủ yếu...

  pdf38p ttcao8 29-08-2011 33 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
775 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Số dư tài khoản tiền vay
p_strCode=sodutaikhoantienvay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2