intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về lý thuyết phát triển

Xem 1-20 trên 672 kết quả Tài liệu về lý thuyết phát triển
 • bản wod được dịch từ tài liệu tiếng anh! rất mong nhận được sự đóng góp hoàn chỉnh từ các bạn...

  doc4p linhokinhte54b 14-04-2011 297 40   Download

 • Đầu tiên, đã có sự gia tăng của các quốc gia thống nhất như là một siêu cường quốc. Trong khi các quốc gia phương Tây khác (như Anh, Pháp, và Đức) đã bị suy yếu bởi 2 cuộc chiến tranh thế giới, các nước cần thống nhất nổi lên từ chiến tranh, sức mạnh, và trở thành một nhà lãnh đạo thế giới với việc thực hiện các kế hoạch Marshall để tái tạo lại chiến tranh tàn phá Tây Châu Âu. Trong những năm 1950, Hoa Kỳ thực tế đã nhận trách nhiệm quản lý các công việc của toàn thế giới. → nước...

  doc14p nguyenthao978692 26-04-2011 121 29   Download

 • Phần 1 Tài liệu Một số vấn đề chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển cung cấp cho người đọc các nghiên cứu: Chiến lược công nghiệp hóa bền vững, những quan điểm lý thuyết về công nghiệp hóa, quá trình chuyển đổi các lý thuyết và tiền đề phát triển ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf224p doinhugiobay_03 24-11-2015 96 21   Download

 • Tài liệu Kinh tế phát triển (Lý thuyết và thực tiễn) gồm có 8 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, lý thuyết phát triển kinh tế, các nguồn lực phát triển kinh tế, lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và một số kiến thức khác.

  pdf383p thieulam5782 04-10-2015 255 97   Download

 • Tài liệu Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng làm rõ những khía cạnh chủ yếu về lý luận và thực tiễn của những vấn đề cụ thể của nền kinh tế Việt Nam. Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 trình bày các nội dung từ phần 5 đến phần 10 Tài liệu.

  pdf301p doinhugiobay_05 01-12-2015 81 22   Download

 • Phần 1 của tài liệu Quản lý sự phát triển bền vững cho môi trường cung cấp cho người đọc các kiến thức về lý thuyết phát triển bền vững bao gồm: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf186p thuongdanguyetan07 04-05-2019 32 2   Download

 • Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp. Trang bị những ứng dụng lý thuyết hệ thống trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện nay. Hiểu lịch sử và các loại hệ thống nông nghiệp.

  pdf108p windlee 07-10-2011 545 188   Download

 • ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước, đặc biệt là với những nước đang phát triển. Nguồn vốn này thường phân thành đầu tư trực tiếp (FDI), viện trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư gián tiếp (FPI)...Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt...

  ppt43p nangkemdau 26-04-2011 296 75   Download

 • Tài liệu Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp từ các bài viết của một số cán bộ nghiên cứu nhằm góp phần thảo luận thêm về những vấn đề liên quan đến chính Tài liệu phát triển bền vững nền kinh tế. Cụ thể ở phần 1 Tài liệu các bạn sẽ được tìm hiểu về việc phát triển kinh tế bền vững - một sổ vấn đề lý luận; các học thuyết phát triển cho các nước đang phát triển và việc vận dụng cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin Tài liệu.

  pdf216p ngochuyen1234567 24-10-2015 154 59   Download

 • Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển KT - XH của các nhóm nước: phát triển và đang phát triển; các nước công nghiệp mới (NICs). - Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. - Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức. ...

  pdf11p chenxanh 16-09-2011 280 17   Download

 • Phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu với nội dung như sau: Chương 1 trình bày một số vấn đề về lý thuyết xã hội học hiện đại thông qua tìm hiểu một số từ điển xã hội học. Chương 2 phân tích một số tài liệu về lý thuyết xã hội học để làm rõ sự phát triển khải niệm và kết cấu nội dung của lý thuyết xã hội học hiện đại. Chương 3 tập trung trình bày quan niệm nữ quyết mác xít của Virginia Woolf. Chương 4 giới thiệu sự phát triển lý thuyết xã hội học hiện đại về vị thế và vai xã hội qua phân tích một số quan niệm và lý thuyết của ba nhà xã hội học.

  pdf158p hanh_tv27 09-04-2019 34 10   Download

 • Sau khi phát triển lý thuyết cơ bản về sự lựa chọn của người tiêu dùng, chúng ta sẽ áp dụng nó giải quyết nhiều vấn đề liên quan, như một vấn đề rất thực tế đó là: tại sao người nghèo lại thích nhận được trợ cấp tiền mặt hơn so với trợ cấp hiện vật? Và tác động của khoản trợ cấp đối với tiêu dùng và phúc lợi đối với người nhận. Trong khuôn khổ bài tiểu luận này sẽ phần nào làm sáng tỏ những vấn đề trên...

  pdf29p page_12 15-08-2013 80 6   Download

 • Tài liệu "Các lý thuyết về tham vấn hướng nghiệp" giới thiệu đến các bạn ba cách thức phân loại cơ bản nhất về tham vấn hướng nghiệp. Phân loại dựa trên các đặc điểm nhân cách, phân loại dựa trên các giai đoạn phát triển của con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p susuqb 17-12-2015 95 9   Download

 • Bài viết "Tổng lược về lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục: Các lối tiếp cận và đối tượng nghiên cứu" trình bày về sự xuất hiện và quá trình phát triển của các lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục, cách tiếp cận lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 60 8   Download

 • Thông qua việc tổng hợp, so sánh và phân tích số liệu, bài viết đưa ra những lý thuyết chung về ưu đãi thuế TNDN và cung cấp bức tranh tổng quan về thực trạng áp dụng các hình thức ưu đãi thuế tại những quốc gia đang phát triển. Cuối cùng, căn cứ vào thực trạng tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm cải cách các ưu đãi thuế theo hướng hiệu quả hơn.

  pdf12p vineptune2711 07-11-2019 36 5   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung chính: Các vấn đề về lý thuyết, học thuyết kinh tế, mô hình tăng trưởng và phát triển, phương pháp luận hiện đại của kinh tế học, các vấn đề về kinh tế thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf6p hpnguyen11 16-05-2018 9 0   Download

 • Nhạc lý căn bản là môn học nền tảng để bước vào lĩnh vực âm nhạc. Nhà xuất bản âm nhạc xin giới thiệu tài liệu về lý thuyết âm nhạc này, nhằm góp phần phát triển và nâng cao các chương trình học tập âm nhạc hiện nay như thanh ca(ca hát) nhạc cụ (Piano, Violon, Organ, Guitar, Mandoline....)

  pdf126p haijan1 08-04-2012 3960 1219   Download

 • Mục tiêu Nắm bắt một cách khái quát kiến thức phát triển du lịch bền vững. Hiểu được các nội dung cơ bản của phát triển du lịch bền vững. Vận dụng những kiến thức và công cụ phát triển bền vững để hoạch định những chiến lược phù hợp trong quá trình lập kế hoạch phát triển cho các điểm du lịch.

  pdf39p cuulong24 03-09-2011 1190 317   Download

 • Tài liệu “Nhạc lý nâng cao thực hành” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn yêu âm nhac, ngày càng phát triển sự hiểu biết hơn về lý thuyết âm nhạc, và ứng dụng thành công vào môi trường âm nhạc, nơi mà các bạn đang sinh sống, làm việc và học tập

  pdf13p myxaodon12 21-11-2011 1055 277   Download

 • Cung cấp lí do tại sao mọi tổ chức với văn hoá khác nhau, thuộc mọi hệ thống quản lí khách nhau đều phải quan tâm đến chất lượng. 2 Cung cấp khái quát về lịch sử phát triển “cách mạng chất lượng”. 3 Cung cấp một cái nhìn tổng quát về những nguyên lí nền tảng của chất lượng toàn diện. 4 So sánh và phân biệt quản trị tập trung vào chất lượng với quản trị theo cách thức truyền thống 5 Giới thiệu một số cách tiếp cận chất lượng toàn diện TQ 6 Giới thiệu một...

  pdf0p 123968574 22-06-2012 592 177   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu về lý thuyết phát triển
p_strCode=tailieuvelythuyetphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2