intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lý tập thể

Xem 1-20 trên 2326 kết quả Tâm lý tập thể
 • Bầu không khí tâm lý tập thể và vai trò của nó đối với sự phát triển nhân cách học sinh THCS Nguyễn Thị Huệ Tóm tắt "Bầu không khí tập thể" không phải là một thuật ngữ mới mẻ rong tâm lý học cũng như trong cuộc sống xã hội. Ngày nay thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu sách báo và nó đã trở thành quá quen thuộc đối với tất cả mọi người.Đối với học sinh khi bầu không khí tâm lý tập thể thay đổi có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 247 23   Download

 • Bài giảng "Tâm lý học quản trị kinh doanh" có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về tâm lý học, tâm lý cá nhân, tâm lý tập thể, tâm lý trong hoạt động quản trị, giao tiếp trong hoạt động quản trị và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   

   

  ppt176p marnsl 10-03-2011 2001 759   Download

 • Tài liệu "Tâm lý quản lý" gồm 6 chương trình bày tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý, con người trong hệ thống quản lý, tâm lý khách hàng, tập thể và đặc điểm tâm lý tập thể, tâm lý công tác lãnh đạo, tâm lý công tác tổ chức cán bộ. Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf133p huemanvdoc 20-11-2009 1375 604   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Quản lý và tầm quan trọng của tâm lý học xã hội, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhóm xã hội, đặc điểm tâm lý xã hội của nhóm lớn xã hội, tập thể và những hiện tượng tâm lý tập thể, nhân cách của cán bộ quản lý, uy tín của các bộ quản lý, vận dụng tâm lý học quản lý nhóm và tập thể,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf143p vimessi2711 02-04-2019 67 13   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 của Bộ Tài liệu kinh điển về Phân tâm học, phần 2 là những tác phẩm về Tâm lý quần thể và Phân tích tự ngã như: Le Bon bàn về tâm lý quần thể, những người khác bàn về đời sống tâm lý tập thể, áp thị và LIBIDO, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p tsmttc_009 24-07-2015 281 106   Download

 • Tài liệu Nghiên cứu phân tâm học trình bày những điểm chính chủ yếu của lý thuyết phân tâm học. Nội dung Tài liệu được chia ra làm 4 phần: phần 1 - vượt xa hơn nguyên tắc khoái lạc, phần 2 - tâm lý tập thể - phân tích cái tôi, phần - 3 cái tôi và vô thức, phần 4 - quan điểm về chiến tranh và tử vong.

  pdf324p physicalfunny 27-12-2014 317 104   Download

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý: Chương 3 - Tâm lý học trong công tác quản lý tập thể trình bày khái niệm chung về nhóm và tập thể, một số vấn đề tâm lý xã hội trong công tác quản lý tập thể. Mời tham khảo.

  pdf49p missminh32 10-04-2014 292 60   Download

 • Thực trạng tính tích cực học tập môn học tâm lý học thể dục thể thao của sinh viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội trình bày kết quả nghiên cứu đề tài, bài báo tập trung phân tích thực trạng tính tích cực học tập môn Tâm lý học TDTT của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Các nội dung đánh giá gồm: Nhận thức, thái độ, hành động, hứng thú và kết quả học tập môn Tâm lý học TDTT của sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p baohaidang 24-05-2018 60 1   Download

 • "Giáo trình Tâm lý trong quản trị kinh doanh: Phần 1" gồm các chương: Chương I - Tâm lý và tâm lý học quản trị, Chương II - Nhân cách, Chương III - Tâm lý nhóm và tập thể.

  pdf49p uocvongxua02 19-05-2015 113 38   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quân sự đối với tâm lý quân nhân và tâm lý tập thể quân thân, nghiên cứu cơ sở tâm lý của công tác chính trị tư tưởng trong quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, nghiên cứu cơ sở tâm lý học của công tác huấn luyện chiến đấu,... là những nội dung chính trong bài viết "Tâm lý học quân sự với xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p thuytct36 25-02-2016 149 24   Download

 • Bài giảng Tâm lý quản lý của thạc sĩ Trần Đoàn Hạnh trình bày lý luận chung về tâm lý và tâm lý quản lý, người lãnh đạo  trong hệ thống quản lý, người lao động trong hệ thống quản lý, tập thể và một số hiện tượng tâm lý và các hiện tượng tâm lý giao tiếp trong công tác quản lý.

  pdf179p roongkloi00 02-08-2017 129 32   Download

 • Bài viết gồm 6 phần chính. Mục 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động quân sự đối với tâm lý quân nhân và tâm lý tập thể quân thân. Mục 2: Nghiên cứu cơ sở tâm lý của công tác chính trị - tư tưởng trong quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Mục 3: Nghiên cứu cơ sở tâm lý học của công tác huấn luyện chiến đấu. Phần 4: Nghiên cứu quy luật và biện pháp chuẩn bị tâm lý cho bộ đội trong sẵn sàng chiến đấu. Mục 5: Nghiên cứu những hiện tượng tâm...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 136 11   Download

 • "Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học quản lý (Managerial Psychology)" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên thông tin tổng quan về môn học bao gồm phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu của môn học, cách đánh giá kết quả học tập...

  doc3p hoangcanhminh_111191 29-12-2020 52 5   Download

 • Từ kết quả nghiên cứu đề tài, bài báo tập trung làm rõ mức độ ảnh hưởng từ các biện pháp nâng cao tính tích cực học tập môn Tâm lý học TDTT đến kết quả phân loại điểm của sinh viên và mối liên kết giữa 2 nhóm nghiên cứu thông qua hệ số Cramer’V đạt ở mức mạnh. Đồng thời đã xác định được các biện pháp có ảnh hưởng tới 78% trong việc nâng cao tính tích cực học tập môn tâm lý học TDTT cho sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

  pdf4p danhvi95 05-12-2018 52 0   Download

 • Nội dung bài giảng này gồm 4 chương, cung cấp cho người học những tri thức cơ bản của học phần tâm lý học quản lý. qua đó, người học có thể phân tích, nhận xét, đánh giá các hiện tượng tâm lý trong 1 đơn vị, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho bản thân, nhằm hoàn thiện hơn nhân cách của mình để làm tốt công tác quản lý.

  pdf252p vanhoangbank 17-10-2013 667 237   Download

 • Loại câu Đúng - Sai: a.Nhân cách là sản phẩm, nhưng cũng đồng thời là chủ thể của hoạt động và giao tiếp. b.Thế giới quan là hệ thống quan điểm về tự nhiên, xã hội và bản thân, xác định phương châm hành động của con người. c.Giáo dục không thể uốn nắn những sai lệch về nhân cách do ảnh hưởng tự phát của môi trường. d.Cá tính là cái đơn nhất, cái độc đáo trong tâm lý cá thể động vật hay người....

  ppt15p hoangvietmk07071990 17-10-2010 199 51   Download

 • Đề tài nghiên cứu với các mục tiêu: cơ sở lí luận của tâm lí học về quan hệ liên nhân cách, kiểu quan hệ liên nhân cách, Nhân cách, kiểu nhân cách và bầu không khí tâm lí; tìm hiểu thực trạng về kiểu quan hệ liên nhân cách của sinh viên trường Đại học Sư phạm, tìm hiểu thực trạng về kiểu nhân cách của sinh viên trường Sư phạm,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p longnguyentran000 27-12-2016 142 28   Download

 • (NB) Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học quản lý của Nguyễn Thị Thúy trình bày khái quát chung về hoạt động quản lý và tâm lý học quản lý, tâm lý học trong công tác quản lý cá nhân và tập thể, đặc điểm tâm lý người quản lý và các hoạt động giao tiếp trong công tác quản lý.

  pdf111p roongkloi00 02-08-2017 71 21   Download

 • Tiến tới một nền tâm lý học toàn cầu thay đổi trong lý luận và ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của một thế giới đang biến đổi Bài tạp chí là tập hợp một số bài viết nêu lên các vấn đề về chức năng của các tổ chức tâm lý học, kỹ năng ứng dụng và những nghiên cứu nỗ lực của con người để giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu. Những bài viết này đưa ra sự khởi đầu cho một chương mới về tâm lý học thế giới. ...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 57 4   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuat tài liệu Sự phát triển tâm lý con người với các yếu tố sinh học và yếu tố tâm lý xã hội gồm 2 chương 3 và 4 lần lượt thể hiện nội dung sau đây: Đặc điểm sinh lý và đặc điểm tâm lý của nhân cách; chương 4: Từ một thực thể sinh học - xã hội con người trở thành một nhân cách. Nội dung tài liệu có thể giúp sinh viên và nghiên cứu sinh, những nhà nghiên cứu và giảng dạy các khoa học về con người nói chung, về tâm lý học nói riêng, tìm hiểu và phân tích sâu hơn về một lĩnh vực phức tạp, khó khăn và còn nhiều tranh cãi này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf141p hanh_tv27 09-04-2019 49 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lý tập thể
p_strCode=tamlytapthe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2