intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng

Xem 1-20 trên 57 kết quả Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng
 • Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Di sản văn hóa Chăm trên đất Tây Nguyên - Tiềm năng du lịch văn hóa, về những hình sư tử của đài thờ Vân Trạch Hòa, một số kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nông nghiệp có thể vận dụng ở các địa phương nước ta hiện nay, cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả của quyết định quản lý kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p doanvanchunghd 26-05-2017 28 3   Download

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của bạn đọc, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập bài giảng Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á. Với các bài giảng được thiết kế sinh động và chi tiết, các bạn học sinh sẽ nắm được quá trình phát triển của các nước Châu Á. Đặc điểm phát triển và sự phân bố kinh tế - xã hội của các nước châu Á hiện nay. Rèn luỵện kỹ năng phân tích bảng số liệu, bản đồ KT-XH. Kỹ năng thu nhập, thống kê các thông tin kinh tế - XH.

  ppt28p nguyentinh_74 07-04-2014 384 31   Download

 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; cần phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới tư duy và cải cách thể chế để tạo lập nền kinh tế thị trường đích thực, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, tạo năng suất lao động mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

  pdf11p sansan2 26-05-2018 29 2   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế được Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển đồng đều, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng; nhiều ngành kinh tế tiếp tục phát triển khá; thu nhập người dân đã được nâng lên hơn trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 7,9%....

  doc83p dragonlc2003 01-08-2009 1692 675   Download

 • Sự phát triển kinh tế đối ngoại nước ta trong thời gian vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng thậm chí là quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế của nước ta. Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu cả về tăng trưởng xuất nhập khẩu thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển du lịch. 1. Kinh tế đối ngoại đã đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong cả thập kỷ 90 mặc dù có sự giảm sút tốc độ từ 1999. Nước ta đã trở thành nước xuất khẩu hàng...

  pdf8p ttcao1 22-08-2011 63 10   Download

 • Xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới đang diễn ra khắp toàn cầu như là một tất yếu khách quan với mức độ ngày càng mạnh mẽ. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á, Việt Nam không thể đứng ngoài tiến trình chung này. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam - năm 2001, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh...

  pdf54p tengteng7 26-11-2011 55 10   Download

 • Câu1: Hãy nêu tên m t m c tiêu trong b n chi n l c phát tri n kinh t xã h i đ a ph ng mà ộ ụ ả ế ượ ể ế ộ ị ươ bạn quan tâm. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu (đã nêu) trong bản kế hoạch đó từ phía các nhà quản lý, nhà lãnh đạo của địa phương. Mục tiêu:của tỉnh Hải Dương. Tăng nhanh đầu tư phát triển toàn xã hội: tập trung đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế và...

  doc23p doantuananh1989 02-07-2013 49 5   Download

 • Sự đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục Trung học phổ thông nói riêng trong những năm qua đã có sự thay đổi lớn từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp giáo dục. Trước những yêu cầu mới của giáo dục đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông có đủ năng lực, tầm nhìn để quản lý sự thay đổi đó, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf11p vioishi2711 01-07-2019 27 2   Download

 • Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, do những nguyên nhân khác nhau, nhiều loài thực vật đã bị đe dọa tuyệt chủng hoặc tuyệt chủng, các nguồn tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học không ngừng bị suy giảm. Sách đỏ Việt Nam (Phần II - Thực vật) và Danh lục đỏ Việt Nam thể hiện một phần tình trạng đa dạng sinh học trong thiên nhiên ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 26 1   Download

 • Xây dựng thương hiệu cho nông sản là một trong những giải pháp ổn định đầu ra của sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa (WIPO, 2010). Chỉ dẫn địa lý đã vực dậy cây “Cam Cao phong” thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cây trồng mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây chính là phương thức sản xuất nâng cao chất lượng và định vị nông sản trên thị trường.

  pdf6p vimariecurie2711 31-07-2019 10 1   Download

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với con người và xã hội loài người trong thế kỷ XXI. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất thấp ven biển của Việt Nam, là khu vực đã, đang và sẽ bị tác hại nặng nề nhất của BĐKH.

  pdf9p vithanos2711 08-08-2019 16 2   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế được Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển đồng đều, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh;

  doc83p anhthuc0906 13-05-2011 392 165   Download

 • Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng. Những năm qua, đầu tư công cho phát triển kinh tế nông thôn đã được Nhà nước ta quan tâm, đặc biệt là đầu tư công cho các vùng nghèo như huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích SWOT, nghiên cứu đã chỉ ra rằng đầu tư công ở Sơn Động chủ yếu tập trung cho phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp, trong khi...

  pdf11p leon_1 05-08-2013 96 25   Download

 • Việt Nam đang trên con đường phát triển kinh tế - xã hội để hội nhập cùng nền kinh tế toàn cầu. Sau hơn một năm nước ta là thành viên tổ chức thương mại thế giới(WTO). Bộ mặt kinh tế nước ta có những thay đổi đáng kể theo hướng tích cực. Chúng ta đã tiếp cận được những thành tựu khoa học kĩ thuật, kỹ năng quản lý từ những nền kinh tế phát triển trên thế giới. Bên cạnh những cơ hội trên chúng ta còn phải chịu những thách thức vô cùng to lớn, chúng ta phải cạnh tranh vô cùng...

  pdf73p tuanloccuoi 02-01-2013 60 21   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Sự phát triển kinh tế xã hội đã dẫn đến những thay đổi về lối sống của người dân, bao gồm thói quen ăn uống và mức tiêu thụ năng lượng. Nồng độ lipid máu phụ thuộc vào thói quen ăn uống của từng địa phương. Mục đích của nghiên cứu là khảo sát bilan lipid trên người bình thường.

  pdf3p tunanh2502 21-04-2019 17 0   Download

 • Ngành điện Việt Nam đang có khuynh hướng phát triển theo một hướng mới hoàn toàn khác như hiện nay. Thật vậy, hiện nay, quy luật phát triển kinh tế xã hội - một quy luật biên chứng của chủ nghĩa duy vật lịch sử - là quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đã bắt đầu chi phối mạnh các hướng đi cần thiết của ngành điện hiện nay và trong tương lai không xa....

  pdf70p huyhoang 04-08-2009 1278 576   Download

 • Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới đó các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, duy trì vị thế chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước các...

  pdf87p tiencuong 08-07-2009 397 198   Download

 • Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới đó các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, duy trì vị thế chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của...

  pdf92p nhattruong 08-07-2009 367 166   Download

 • Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức đã thu hút được khách hàng ngày càng nhiều đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán, công tác thanh toán luôn đảm bảo kịp thời về vốn để đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên của khách hàng Tính đến 31/12/2007 đạt:531.112triệu đồng, tăng 153.781 triệu so với đầu năm.tốc độ tăng trưởng 40,75%, nguồn vốn tăng vững chắc, đáp ứng được nhu cầu vốn phát triển kinh tế xã hội của huyện...

  doc70p nhaquantritaiba 15-06-2011 149 74   Download

 • Là một trong những DN có quy mô lớn nhất của Tập đoàn công nghiệp Cao su VN tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong những năm qua, Cty TNHH MTV cao su Kon Tum (Koruco) đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh Kon Tum. Không chỉ vậy, thành công của Cty còn tạo ra nguồn lực để cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc....

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 87 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng
p_strCode=tapchiphattrienkinhtexahoidanng

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2