intTypePromotion=1
ADSENSE

Thách thức quản lý nhân sự

Xem 1-20 trên 266 kết quả Thách thức quản lý nhân sự
 • Sự phát triển của thế giới trong thời đại 4.0 đặt ra cho Việt Nam những cơ hội cũng như thách thức không nhỏ. Cùng với đó, những ảnh hưởng trong tình hình hiện nay về biến đổi khí hậu đòi hỏi pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam cần có những giải pháp hoàn thiện trong việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường nhằm thực hiện trách nhiệm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát vấn đề bảo vệ môi trường giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu về “Thực hiện vai trò của Chính phủ điều hành tầm vĩ mô về chính sách và pháp luật khi thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương” sẽ giúp Chính phủ có tầm nhìn toàn diện, nhận thức những thách thức khi tham gia Hiệp định TPP là sức ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của Việt Nam, vốn còn yếu, khả năng quản lý còn nhiều bất cập... để từ đó giúp Chính phủ có sự chuẩn bị tốt để chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 11 3   Download

 • Công khai, minh bạch đang là một tiêu chí quan trọng để Việt Nam bước chân ra “biển lớn” châu Á - Thái Bình Dương. Song, theo nhận định của nhiều nhà lý luận và thực tiễn thì minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự là một thách thức với Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam, rút ra các nguyên nhân của thực trạng đó và đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống này.

  pdf12p viindranooyi 04-05-2022 20 1   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư bùng nổ, đang diễn ra sau sắc ở nhiều nước phát triển và diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển như hiện nay, đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị toàn cầu.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu của môn học là giúp các bạn có thể trình bày được những nội dung cơ bản của các quy chế, chế độ, chính sách về quản lý sản xuất, bảo quản, lưu thông sử dụng thuốc nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Vận dụng được những kiến thức đã học vào trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

  pdf219p hoathachthao090 10-02-2022 18 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu vai trò trung gian của Động lực bên trong (xét trên hai khía cạnh Thưởng thức và Thách thức) trong mối quan hệ giữa Tâm lý được trao quyền và Sự sáng tạo của người lao động. Để kiểm định mô hình, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM với số liệu sơ cấp gồm 500 bảng hỏi thu thập qua nghiên cứu khảo sát tại 10 đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3.

  pdf11p vihassoplattner 07-01-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; đánh giá kết quả công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác và đề xuất giải pháp làm tăng tiến độ công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  pdf66p guitaracoustic08 04-01-2022 23 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu các chính sách của Nhà nước liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương; đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng, đất rừng tại địa phương; phân tích những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và thách thức trong công tác quản lý và bảo vệ rừng; đề xuất một số giải pháp tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý rừng, góp phần quản lý tài nguyên rừng bền vững.

  pdf75p guitaracoustic08 04-01-2022 4 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xác định được thực trạng công tác quản lý rừng tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; xác định nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực nghiên cứu; xác định được vai trò của cộng đồng; những khó khăn, thuận lợi, cơ hội, thách thức đối với công tác quản lý bảo vệ rừng có sự tham gia của cộng đồng tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; đề xuất một số giải pháp bảo vệ rừng hiệu quả dựa vào cộng đồng cho khu vực nghiên cứu.

  pdf73p guitaracoustic07 01-01-2022 3 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định được hiện trạng tài nguyên rừng và sự tham gia quản lý rừng của cộng đồng tại xã Lưu Kiền, huyện Tƣơng Dương, tỉnh Nghệ An; xác định đƣợc các nhân tố cản trở, thúc đẩy cũng như điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức của cộng đồng trong các hoạt động quản lý rừng của cộng đồng tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; đề xuất được giải pháp quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng cho khu vực nghiên cứu.

  pdf93p guitaracoustic04 27-12-2021 7 1   Download

 • Nghiên cứu tạo ra một thách thức giáo dục đối với các giáo viên và thấy mình cách biệt so với bạn bè cùng tuổi về mặt hứng thú và sự trưởng thành. Nhận diện các trẻ tiềm năng cao và cả nhu cầu chuyên biệt của các em là một vấn đề quan trọng. Tuy nhiên không phải đơn giản để trả lời được câu hỏi này ngay từ những lần tiếp xúc ban đầu. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p mudbound 06-12-2021 3 0   Download

 • Để tận dụng triệt để những lợi thế mà AI mang lại cho nền kinh tế thì việc dự báo những thách thức về mặt pháp lý cũng như trù liệu giải pháp giải quyết là việc nên làm. Theo đó, việc xác định rõ tư cách pháp lý cho AI là vấn đề tiên quyết, tạo nền tảng thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật phát sinh xung quanh AI như quan hệ sở hữu, lao động, sở hữu trí tuệ...

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 5 0   Download

 • Mục tiêu của hội thảo là nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các doanh nhân và các nhà quản lý chính sách về các cơ hội và thách thức trong đổi mới kinh doanh. Trọng tâm của hội thảo COMB 2014 tập trung vào sự chuyển đổi mô hình kinh doanh và quản trị của các doanh nghiệp từ việc tái cấu trúc thị trường và nguồn cung ứng đến việc tái tổ chức các hoạt động bên trong doanh nghiệp và định vị thị trường.

  pdf464p visteveballmer 06-11-2021 10 0   Download

 • Giáo dục nói chung và giáo dục đại học công nghệ thông tin nói riêng là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động của CMCN 4.0 nhanh hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những phiên bản mới của các cuộc CMCN tiếp theo. Công nghiệp 4.0 hứa hẹn những bước đột phá mới trong hoạt động đào tạo, thay đổi mục tiêu đào tạo, mô hình đào tạo truyền thống bằng cách chuyển tải và đào tạo kiến thức hoàn toàn mới.

  pdf6p vibigates 04-11-2021 7 0   Download

 • Bài viết này nhằm phân tích sự tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cũng như những cơ hội, khó khăn, thách thức mà ngành nghề Tài chính - Ngân hàng phải đương đầu. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng có thể tận dụng tối đa các cơ hội và vượt qua những khó khăn thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

  pdf5p vijeffbezos 01-11-2021 18 1   Download

 • Đề tài "Người thành công với 8 yếu tố cốt lõi và chu trình nhận thức - hành động - kết quả" nêu lên trong hành trình đi đến thành công của mỗi người đều luôn phải trải qua những giai đoạn khó khăn và thử thách nhất định để có được những thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Việc đúc kết và chia sẻ những kinh nghiệm của những người thành công là rất hữu ích cho hành trình này đối với những bạn sinh viên hoặc những người mới chập chững bước vào nghề.

  pdf5p vijeffbezos 28-10-2021 12 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm chỉ rõ những thách thức và thảo luận các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của các ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng kết các tài liệu thứ cấp liên quan đến công tác nhân sự trong ngành ngân hàng ở Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các chức năng cốt lõi của quản lý nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p vijeffbezos 28-10-2021 11 1   Download

 • Bài nghiên cứu này tập trung nhận diện đúng khuynh hướng vận động thị trường bán lẻ Việt Nam, để thương hiệu Việt tránh bị lép vế ngay trên sân nhà. Nhận định các thách thức và cơ hội khi Việt Nam ký các cam kết liên minh FTAs “thế hệ mới” là một nhiệm vụ quan trọng của của các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p viuchinaga2711 21-10-2021 8 1   Download

 • Đề tài hướng đến mục tiêu là đánh giá thời cơ và thách thức đối với doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay, tìm hiểu lịch sử tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam trong thời gian qua từ đó đánh giá về thành công và hạn chế, đề xuất những giải pháp cơ bản giúp chính phủ đẩy mạnh tiến độ thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và phát triển hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân tăng cường vai trò của mình trong nền kinh tế.

  pdf15p viuchinaga2711 21-10-2021 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về chiến lược, hoạch định chiến lược, nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng các nhân tố tác động tới sự phát triển của Nhà trường, và nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức với Nhà trường, để từ đó đề ra hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật giai đoạn 2016 - 2025. Nghiên cứu nhằm giúp Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng được Chiến lược phát triển phù hợp trong giai đoạn 2016-2025.

  pdf91p tomjerry001 19-10-2021 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thách thức quản lý nhân sự
p_strCode=thachthucquanlynhansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2