Thời điểm áp dụng thuế

Xem 1-15 trên 15 kết quả Thời điểm áp dụng thuế
 • Công văn 3112/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thời điểm áp dụng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng rượu

  pdf1p hueman 16-08-2009 190 28   Download

 • Công văn 3310/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thời điểm áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 54 3   Download

 • Công văn 3004/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thời điểm áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p crispy 07-08-2009 45 6   Download

 • Cơ sở nền tảng Thay đổi kiểu đánh thuế ở Hoa Kỳ Việc thông qua Hiến pháp sửa đổi lần thứ 16, năm 1913, bằng cách áp dụng thuế thu nhập đã đánh dấu bước chuyển biến trong cơ cấu thuế của Hoa Kỳ.

  pdf35p vetnangcuoitroi123 04-11-2013 130 21   Download

 • Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây.

  pdf4p maybay_thaboom 30-06-2010 611 349   Download

 • Yêu cầu - Phải phân loại thuê tài sản ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản và phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng - Phân loại căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê sang bên thuê Sau thời điểm khởi đầu thuê - Nếu có thay đổi các điều khoản của hợp đồng thuê (trừ gia hạn hợp đồng) thì các điều khoản mới này được áp dụng cho suốt thời hạn...

  pdf29p tuoanh05 03-08-2011 68 17   Download

 • Do đặc điểm của nền kinh tế ở các giai đoạn khác nhau mà đặc điểm hình thành và phát triển của hợp đồng kinh tế cũng khác nhau trong các giai đoạn sau : 1. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ khôi phục nền kinh tế và cải tạo xã hội chủ đồng thờ khô phụ chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân (1954 - 1959) nghĩ quố Thời kỳ này nền kinh tế gồm nhiều thành phần kinh tế hoạt động đan xen lẫn nhau....

  pdf66p kimku10 08-09-2011 48 9   Download

 • Xác nhận mức dộ thực hiện nội dung công việc đã thoả thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên khi thanh lý. - Xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng (nếu có) do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng coi như chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của các bên được xác nhận...

  pdf11p ttcao3 20-08-2011 66 5   Download

 • Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt với một số điểm mới quan trọng về phạm vi áp dụng, căn cứ tính thuế và thuế suất.

  pdf4p tangtuy01 01-03-2016 10 3   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học về thuế được Stiglitz (1986) đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt hàng nước giải khát có cầu co giãn mạnh theo giá, và không phải là mặt hàng xa xỉ.

  pdf10p advanger1 06-05-2018 0 0   Download

 • Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Sau thời điểm khởi đầu thuê tài sản nếu có thay đổi các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) thì các điều khoản mới này được áp dụng cho suốt thời hạn hợp đồng.

  doc80p dangvanvinh01 13-12-2010 141 70   Download

 • Giá tính thuế tài sản thường được căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm đánh thuế tài sản. Một số trường hợp khó xác định giá thị trường thì áp dụng giá tính thuế do nhà nước qui định. Nguồn thu từ các loại thuế đăng ký tài sản khi chuyển dịch quyền sở hữu thuộc các cấp ngân sách, trong đó có một phần cho ngân sách địa phương.

  pdf5p bichtram866 30-05-2011 39 5   Download

 • Không phải cho hiện tại mà là cho thời kỳ chiến lược (trong tương lai) 2. Xác định đối thủ cạnh tranh: trong nước và quốc tế; hiện tại và tương lai 3. SWOT ít khi (nhưng có thể) thay đổi theo.Giá tính thuế tài sản thường được căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm đánh thuế tài sản. Một số trường hợp khó xác định giá thị trường thì áp dụng giá tính thuế do nhà nước...

  pdf44p pt1506 17-03-2009 203 38   Download

 • Thuế quan trung bình của Việt Nam nằm ở mức tương đương với Trung Quốc vào thời điểm trước khi nước này gia nhập WTO, nhưng lại cao hơn rất nhiều so với mức thuế quan của Inđônêxia, Malayxia và Philipin. Mức thuế quan trung bình của Việt Nam cũng cao hơn rất nhiều so với mức thuế quan trung bình hiện nay của Trung Quốc (Ngân hàng Thế giới, 2006).

  pdf17p cnkbmt10 27-10-2011 43 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của tiếu thuyết "Tắt đèn" của nhà văn Ngô Tất Tố. Tác phẩm xoay quanh nhân vật chính là chị Dậu và gia đình – một điển hình của cuộc sống bần cùng hóa do sưu cao thuế nặng mà chế độ thực dân áp đặt lên xã hội Việt Nam. Tác phẩm này đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân nửa phong kiến đương thời.

  pdf83p talata_4 17-12-2014 52 24   Download

Đồng bộ tài khoản