Thu chi tài chính

Xem 1-20 trên 11719 kết quả Thu chi tài chính
 • Đề tài này được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thu chi tài chính tại Đại học Huế từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác này cho Đại học Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf156p bautroibinhyen5 01-12-2016 30 8   Download

 • Ebook Hướng dẫn nội dung phạm vi thu, chi tài chính và các quy định mới đối với công đoàn các cấp năm 2012: Phần 1 tìm hiểu quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở (theo Quyết định 1445/QĐ-TLĐ); hướng dẫn nội dung thu và phân phối nguồn thu tài chính của công đoàn cơ sở; hướng dẫn nội dung, phạm vi chi tài chính công đoàn cơ sở; hướng dẫn công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

   

  pdf151p thuytrang_5 01-07-2015 47 4   Download

 • Ebook Hướng dẫn nội dung phạm vi thu, chi tài chính và các quy định mới đối với công đoàn các cấp năm 2012 được biên soạn nhằm giúp cho công đoàn các cấp có tài liệu tham khảo tìm hiểu chi tiết về các nội dung chính trong công tác thu, chi tài chính. Phần 2 sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các quy định mới đổi với công đoàn các cấp 2012.

   

  pdf311p thuytrang_5 01-07-2015 26 3   Download

 • Mẫu sổ S01-TCĐ SỔ THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ Đơn vị tính: đồng Phần thu Kinh Ngày Số Diễn Báo, Đảng phí Thu Tổng tháng hiệu giải tạp phí được khác thu chí cấp A B C Số dư đầu kỳ 1 2 3 4 5 Phần chi Chi Đại Khen hỗ hội thưởng trợ 6 7 8 Tồn PC Chi Tổng quỹ cấp khác chi ủy 9 10 11 12 x Cộng phát trong kỳ Cộng lũy kế Người ghi sổ Phụ trách T/M Cấp ủy PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ 1- Đối tượng và mục...

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 2470 118   Download

 • Biểu số BC01-TCĐ Đảng bộ………. Chi bộ, Đảng bộ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH Quý ……..năm …… (Dùng chung cho các Tổ chức Đảng) Phần I - Tình hình tổ chức đảng, tiền lương 1- Tổng số đảng viên:.2- Số cấp ủy viên:... 3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận.. 4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:

  pdf5p banhnamdua 15-07-2013 1715 74   Download

 • Biểu số DT01-TCĐ Đảng bộ………. Chi bộ, Đảng bộ…….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DỰ TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH năm …….. (Dùng chung cho các Tổ chức Đảng) Phần I - Tình hình tổ chức đảng, tiền lương. 1- Tổng số đảng viên: 2- Số cấp ủy viên: 3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận trực thuộc: 4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:

  pdf4p banhnamdua 15-07-2013 582 29   Download

 • Ngân sách nhà nước là một đạo luật tài chính cơ bản do quốc hội quyết định, thông qua đó các khoản thu, chi tài chính của nhà nước được thực hiện trong một niên khóa tài chính.

  pdf23p truongan 13-11-2009 655 454   Download

 • n kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

  doc167p bingo_do 25-05-2010 438 197   Download

 • Đặc điểm: Loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước. Quyền quyết định thu chi tài chính công do nhà nước. Phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Tạo ra hàng hóa công. Tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch và có sự tham gia của công chúng.

  pdf16p truongan 13-11-2009 234 101   Download

 • Một số quy định chung 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán. - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp,...

  pdf177p muaythai3 20-10-2011 159 73   Download

 • Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ thu chi tại đơn vị hành chính sự nghiệp, thực trạng kiểm soát nội bộ thu chi tại trường Đại học Phạm Văn Đồng, giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ thu chi tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.

  pdf26p four_12 21-03-2014 99 48   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu công tác kiểm soát nội bộ đối với các khoản thu, chi tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng từ đó phát hiện các tồn tại trong việc kiểm soát nội bộ đối với các khoản thu chi của đơn vị.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 50 18   Download

 • Nghiên cứu" Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại nhà khách số 8 Bạch Đằng văn phòng trung ương Đảng" chỉ ta những mặt hạn chế, mặt mạnh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu chi nhằm giảm thiểu những rủi ro, sai sót có thể xảy ra.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 44 10   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán hoạt động thu chi tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương 2: Thực trạng kế toán hoạt động thu chi tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3: Các kết luận qua nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động thu chi tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf143p sansan3 27-05-2018 20 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'kế tóan các khoản thu chi tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p ttcao9 27-08-2011 36 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tăng kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ thu chi trong đơn vị sự nghiệp công là cơ sở giáo dục đại học công lập, thực trạng kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung, giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại Trường đại học Xây dựng Miền Trung

  pdf26p vihercules2711 26-03-2019 17 3   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kỹ năng thi hành án dân sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về nghiệp vụ thu chi tài chính trong thi hành án dân sự, phí thi hành án dân sự, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, thống kê thi hành án dân sự, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, kháng nghị và giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p comamngo1902 01-04-2019 4 1   Download

 • Quy trình lập phiếu thu chi tại phòng kế toán

  pdf5p phuongthanh1 26-10-2009 2372 476   Download

 • - Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. - Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán

  doc7p icat 04-03-2009 1733 421   Download

 • 1. 1. MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?) - Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời.

  pdf5p thanh_trieu 25-12-2009 1650 394   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Thu chi tài chính
p_strCode=thuchitaichinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản