intTypePromotion=1
ADSENSE

Thú đẩy tăng trưởng bền vững kinh tế

Xem 1-20 trên 36 kết quả Thú đẩy tăng trưởng bền vững kinh tế
 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 có nội dung làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế và định hướng tăng trưởng kinh tế vùng theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế tại vùng Đông Nam Bộ trong tầm nhìn đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p lanxichen 05-05-2020 110 10   Download

 • Thông tin chuyên đề Vai trò của lương và thu nhập như là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững - The Role of Salary and Income as a Motivation of Sustainable Economic Growth nêu lên bản chất, nội dung, ý nghĩa tiền lương và thu nhập của những người làm công ăn lương trong các ngành hoạt động xã hội; vai trò động lực của lương và thu nhập thúc đẩy tăng trưởng bền vững và một số nội dung khác.

  pdf48p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 64 3   Download

 • Để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, cần phải động viên mọi nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tăng trưởng bền vững và ổn định lạm phát ở mức thấp đó là những mục tiêu hàng đầu của điều tiết vĩ mô ở tất cả các nước. Không có gì đáng ngạc nhiên khi câu hỏi có sự tồn tại và bản chất...

  pdf17p truongan 19-11-2009 565 277   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về cơ sở lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới và điều kiện trong nước hiện nay để đưa ra khuyến nghị rằng Việt Nam cần chú trọng hơn tới các chính sách trọng cung. Các định hướng chính sách trọng cung được đưa ra ở cả cấp độ vĩ mô cũng như vi mô/ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường và ngành, cải thiện tổng cung tiềm năng, và do vậy có thể dẫn đến tốc độ tăng trưởng cao và bền vững hơn của thu nhập quốc dân trong tương lai.

  pdf14p kloi123 20-09-2017 60 6   Download

 • Để tiếp tục tăng trưởng bền vững sau suy thoái kinh tế toàn cầu, VN cần thiết phải có những chính sách sát thực hơn, chính phủ cần linh hoạt hơn trong việc tăng chế độ tự chủ cho cơ sở , nhất quán hơn, đồng bộ hơn trong việc hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, ngăn chặn nguy cơ tái lạm phát.

  pdf5p sieunhansoibac4 12-04-2018 38 2   Download

 • 20 năm sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đất nước ta đã có những chuyển biến sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực văn hoá đời sống kinh tế xã hội. Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng bền vững tạo tiền đề cho các hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, buôn bán…phát triển, tạo thêm nhiều việc làm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hàng hoá tiêu dùng trở nên phong phú, đa...

  pdf60p vaio1111 03-09-2012 332 134   Download

 • Mục tiêu tổng thể của đề tài là nhằm phát triển ngành nghề TCMN trên địa bàn Tp.Huế một cách hiệu quả và bền vững, thúc đẩy du lịch phát triển, tăng cường đóng góp kinh tế địa phương và đặc biệt là góp phần cải thiện thu nhập và mức sống cho người dân địa phương.

  pdf155p bautroibinhyen4 27-11-2016 51 6   Download

 • Phát triển bền vững đã trở thành xu thế chung toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới, Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ 21, năm 2015 tại New York, Mỹ đã thống nhất thông qua 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể về sự phát triển bền vững. Bài viết dưới đây giới thiệu tổng quan về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc với 3 vấn đề lớn của sự bền vững và các thành phần của Chương trình nghị sự 2030.

  pdf4p khidoichuoi 08-02-2020 71 5   Download

 • Cơ chế thị trường đã rung lên hồi chuông cảnh báo bao sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam trong những thập niên gần đây. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động đầy sôi nổi và cạnh tranh gay gắt, để thu được lợi nhuận cao và đứng vững trên thương trường, các nhà kinh tế cũng như các doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt những vấn đề mới của nền kinh tế mới. Bên cạnh bao vấn đề cần có để kinh doanh còn là những vấn đề nổi cộm khác trong nền kinh tế. Điển hình là diễn...

  doc68p huy1489 29-10-2010 2137 859   Download

 • Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trên đất nước ta đang diễn ra sôi động quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu một cách có hệ thống nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế theo cơ chế mới, trong đó một lĩnh vực có vị trí hết sức quan trọng được coi là huyết mạch trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững đó là lĩnh vực Tiền...

  doc32p trinhhuuxuyen 27-04-2010 599 316   Download

 • Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo đói, tích lũy thấp, khắc phục tình trạng công nghệ lạc hậu, theo kịp và sánh vai với các nước khác trong khu vực và trong các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên (mới nhất là tổ chức WTO), chủ trương của Đảng: ”Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững”. Trong đó, việc thu hút vốn đầu tư nước...

  pdf96p nhanma1311 08-12-2012 269 69   Download

 • Giai đoạn 2006 - 2010, Bắc Trung Bộ là vùng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp. Mặc dù, tỷ lệ diện tích các khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế không cao, nhưng tỷ lệ lấp đầy diện tích khu công nghiệp trong vùng này đạt 53,6% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê, cao hơn mức trung bình cả nước (49,9%). Miền Trung với những tiềm năng lớn đang là nơi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có thể thấy rõ qua tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu...

  pdf24p bengoan369 07-12-2011 167 66   Download

 • Năm 2011 Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn đặt ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 (SEDS) và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 (SEDP). Năm nay cũng là cột mốc của toàn cầu và Chương trình nghị sự hiệu quả viện trợ của Việt Nam với sự kiện Diễn đàn cấp cao lần thứ tư (HLF-4) tại Busan. Nhìn nhận đây là giai đoạn phát triển quan trọng, Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát...

  pdf92p conchokon 08-01-2013 64 7   Download

 • Thực tế phát triển đất nước những năm qua cho thấy, bên cạnh những nhân tố thuận lợi là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước, vẫn còn tồn tại những yếu tố ngăn cản sự phát triển bền vững đất nước, ngăn cản việc thực hiện mục tiêu trên. Bài viết này tập trung nghiên cứu, chỉ ra một số yếu tố là điểm yếu cản trở sự phát triển.

  pdf4p namthangtinhlang_03 10-11-2015 77 5   Download

 • Trong những năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, song kinh tế phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, chưa thật sự bền vững, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế còn thấp.

  pdf8p vihana2711 09-07-2019 33 3   Download

 • Quy hoạch phát triển công nghiệp (QHPTCN) là tiền đề phát triển bền vững công nghiệp trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. QHPTCN dựa trên căn cứ khoa học đầy đủ sẽ tạo điều kiện để công nghiệp tăng trưởng bền vững, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần giảm chênh lệch giàu nghèo; đồng thời là điều kiện quan trọng bảo đảm bền vững môi trường sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

  pdf56p kexauxi9 02-12-2019 39 1   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội X là: chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

  pdf12p thuy201 13-12-2011 1892 204   Download

 • Việt Nam đã có hai thập kỷ chứng kiến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các điều tra hộ gia đình cho thấy việc phân bổ thu nhập vẫn ổn định, ít nhất là khi so sánh với các nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy việc phân bổ thu nhập tương đối bình đẳng giữa các hộ gia đình có thể lại là mối bận tâm về việc bất bình đẳng trong gia đình tăng lên. Thực trạng phân chia lao động cứng nhắc, bất bình...

  pdf47p motorola_12 01-06-2013 132 25   Download

 • Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, phát triển giáo dục- đào tạo là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Phát triển nguồn nhân lực trong đó đặc biệt chú trọng là giáo dục đào tạo đã và đang là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua....

  pdf108p coxetuanloc 07-01-2013 103 20   Download

 • Kinh tế nước ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt. Trước sự bùng nổ cạnh tranh như vậy các doanh nghiệp ra sức đổi mới từ trong sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường. Sự thay đổi đó giúp cho một số doanh nghiệp thành công không những giữ vững được vị thế của công ty trên thị trường mà còn không ngừng phát triển và gia tăng thị phần. Bên cạnh đó có...

  pdf35p narcissus89 16-02-2012 59 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1076 lượt tải
207 tài liệu
1244 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thú đẩy tăng trưởng bền vững kinh tế
p_strCode=thudaytangtruongbenvungkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2