intTypePromotion=1
ADSENSE

Thương lượng thỏa ước

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thương lượng thỏa ước
 • Nội dung của tài liệu này trình bày bối cảnh thương lượng tập thể; các thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại hải phòng, bình dương và Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf48p angicungduoc10 16-03-2021 22 1   Download

 • Nội dung của tài liệu tìm hiểu về thương lượng và mở rộng thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng; các tiêu chuẩn của ILO và ý nghĩa của TLTT.

  pdf9p angicungduoc10 16-03-2021 12 1   Download

 • "Bài giảng Luật Lao động - Bài 3: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và thỏa ước lao động tập thể" phân tích được các trường hợp thoả ước lao động tập thể vô hiệu và cách xử lí thoả ước tập thể vô hiệu, phân biệt được thoả ước lao động tập thể với hợp đồng lao động; đánh giá được mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

  pdf32p angicungduoc9 04-01-2021 46 6   Download

 • "Bài giảng Đối thoại tại nơi làm việc" thông tin đến các bạn với các nội dung khái niệm đối thoại tại nơi làm việc; cơ sở pháp lý; sự khác nhau giữa đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể; lợi ích của đối thoại; trách nhiệm của người sử dụng lao động; trách nhiệm của đại diện tập thể lao động; quy trình đối thoại; đối thoại khi 1 bên có yêu cầu.

  ppt18p nguaconbaynhay8 13-10-2020 32 5   Download

 • Thương lượng tập thể là một trong những cách thức hiệu quả nhằm xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và bền vững. Về cơ bản, các quy định của pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể được đánh giá là thống nhất và tương đối đầy đủ.

  pdf7p viankanra2711 11-09-2020 35 1   Download

 • Đàm phán và ký kết thỏa ước lao động tập thể là một trong những khía cạnh quan trọng của hoạt động công đoàn. Đó là được xác định trong một chương và 27 điều của Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên, để đàm phán, đối thoại thành công và ký kết tập thể Thỏa thuận lao động giữa người sử dụng lao động và đại diện của người lao động có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có nội dung khác nhau và nhiệm vụ. Yêu cầu cán bộ công đoàn không chỉ trang bị kỹ năng, trách nhiệm, nhiệt tình, kinh nghiệm mà còn phải trang bị vốn xã hội.

  pdf4p quachquachthoa 07-12-2019 21 2   Download

 • Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể theo Điều 2, 3, 4 và 44 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau: Các doanh nghiệp Nhà nước; Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng từ 10 lao động trở lên. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam có thuê mướn từ 10 lao động là người Việt Nam trở lên, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

  doc5p thanhdongkd 11-10-2019 36 0   Download

 • Theo quy định của Pháp luật lao động, Thoả ước lao động tập thể (Thỏa ước LĐTT) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Theo dõi "Bài giảng về Đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể" để hiểu rõ hơn về điều này nhé. Để xem thêm nhiều tài liệu, bài giảng hay về lĩnh vực Nhân sự, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  ppt41p nguyenyenyn117 22-06-2019 153 16   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật lao động" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

  pdf199p viapollo11 09-04-2019 339 87   Download

 • Tài liệu Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu bộ luật lao động 2012, những quy định chung, việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf83p violympus 12-03-2019 30 2   Download

 • Một số vấn đề lý luận về thương lượng và thỏa ước lao động tập thể, quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể là những nội dung chính trong 3 chương thuộc bài báo cáo thực tập "Quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc42p hanthebao 25-01-2016 364 63   Download

 • Tài liệu "Trích những văn bản pháp luật lao động liên quan thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể" trình bày về nội dung chương V của Bộ luật Lao động năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc20p vuive78 08-12-2015 106 5   Download

 • NGỮ VĂN 8....HAI CHỮ NƯỚC NHÀ.. (Hướng dẫn đọc thêm). -Trần Tuấn. Khải-.. HAI CHỮ NƯỚC NHÀ Làm cho xiêu tán hao mòn,. Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!. Chèn ¶i B¾c m© sÇu ¶m ®. y ¹m, Thảm vong quốc kể sao xiết kể,. Câi giêi Nam giã th¶m ® u hiu,. × Trông cơ đồ nhường xé tâm can,. Bèn bÒ hæ thÐt chim kªu, Ngậm ngùi đất khóc giời than,.§o¸i nom phong c¶nh nh­ khªu bÊt b×nh..

  ppt20p binhminh_11 07-08-2014 180 10   Download

 • Bài giảng Luật Lao động gồm 8 chương, có nội dung trình bày về khái niệm luật lao động Việt Nam, hợp đồng lao động, đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, bảo hiểm xã hội.

  ppt68p hoa_cuc91 27-06-2014 1093 320   Download

 • Luật Lao động có cấu trúc gồm 8 chương. Nội dung các chương của bài giảng gồm các vấn đề lớn như: Khái niệm luật Lao động Việt Nam; hợp đồng lao động, đối thoại; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

  ppt68p hoa_cuc91 27-06-2014 91 20   Download

 • Quản trị ngân hàng thương mại giúp các học viên nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng; các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các Thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

  ppt7p blue_12 10-05-2014 107 12   Download

 • Sau khi học xong môn Quản trị ngân hàng thương mại các học viên sẽ nắm được các kiến thức quản trị nâng cao về cấu trúc tổ chức và quản trị ngân hàng thương mại. Học viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm đọc và hiểu các báo cáo tài chính của ngân hàng, thông qua đó, học viên sẽ được hướng dẫn các phương pháp đánh giá và đo lường hiệu quả của một ngân hàng thương mại. Việc áp dụng các công cụ phân tích chiến lược trong phân tích ngân hàng, các vấn đề quản trị khác cũng sẽ được giới thiệu như quản trị vốn, các thỏa ước Basel, quản trị thanh khoản.

  pdf7p wave_12 08-04-2014 173 11   Download

 • "Bán hàng cá nhân" là một quá trình (mang tính cá nhân) trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của người mua để đáp ứng quyền lợi thỏa đáng, lâu dài của cả hai bên. Định nghĩa trên rõ ràng thể hiện rằng cả hai bên người mua và người bán đều có lợi trong thương vụ ấy. Những người trong lực lượng bán hàng được đặt rất nhiều chức danh, nào là người bán hàng, đại diện bán hàng, đại diện nhà sản xuất, giám đốc phụ...

  pdf8p banhbeonhantom 26-07-2013 899 47   Download

 • Khi đi làm, mọi người rất quan tâm đến vấn đề lương bổng, thu nhập của bản thân nhưng không phải ai cũng biết cách để thỏa thuận một mức lương tương đối. Nhiều ứng viên chia sẻ, họ thường "cứng họng" trước lý lẽ của sếp khi không muốn tăng lương cho bạn, có khi là do tình hình kinh tế khó khăn chung, mức tăng phải tuân theo quy định của công ty... Thế nhưng, thực tế, đó cũng là những "chiêu bài" các nhà tuyển dụng thường dùng để thuyết phục ứng viên với mức lương vừa...

  pdf3p bibocumi36 01-04-2013 66 4   Download

 • Trong các hình thức hợp tác giữa các bên quan hệ lao động (QHLĐ), thương lượng là hình thức cơ bản và quan trọng đặc biệt, đòi hỏi những điều kiện và cơ chế thực thi thích hợp, bởi lẽ chất lượng của thương lượng quyết định chất lượng của thỏa ước tập thể (TƯTT) và sẽ có tác động thường xuyên, lâu dài đến môi trường lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sản xuất của đơn vị sử dụng lao động. Việc thương lượng phải đảm bảo tính tự nguyện và bình đẳng, hai bên...

  pdf13p dontetvui 20-01-2013 80 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thương lượng thỏa ước
p_strCode=thuongluongthoauoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2