Tiêu chuẩn khảo sát địa chất

Xem 1-20 trên 64 kết quả Tiêu chuẩn khảo sát địa chất
 • TCXDVN 366:2006. Tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst.Nội dung tiêu chuẩn: Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

  pdf0p kieuphong21052 10-08-2010 202 111   Download

 • Tiêu chuẩn ngành: Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát đại chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Trung tâm tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu trong và ngoài nước có liên quan, với sự tham gia của các cơ quan

  pdf60p augi19 11-04-2012 190 48   Download

 • Tiêu chuẩn " Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kê công trình thủy lợi " do trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu trong và ngoài nước có liên quan với sự tham gia của nhiều cơ quan : Công ty xây dựng thủy lợi, Ban chuẩn bị đầu tư, Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Vụ khoa học cong nghệ và chất lượng sản phẩm...

  pdf6p artemis10 10-10-2011 140 24   Download

 • Tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 90 – 1995 - Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình trình thủy lợi" quy định thành phần, nội dung khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình trong các giai đoạn lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công các dự án thủy lợi xây dựng mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf63p tsmttc_005 23-06-2015 24 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8477:2010. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các dự án thủy lợi.

  doc61p chuotchuot09 05-12-2015 26 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9402:2012 trình bày nội dung về chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc60p peheo273 25-11-2015 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9140:2012. Tiêu chuẩn về Công trình thủy lợi - yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc15p peheo273 26-11-2015 27 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9155:2012 về công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc57p peheo273 26-11-2015 18 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195:2006 quy định thành phần, nội dung khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình trong các giai đoạn lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là báo cáo đầu tư - viết tắt là BCĐT), Dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là dự án đầu tư - viết tắt là DAĐT), Thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là thiết kế kỹ thuật - viết tắt là TKKT),...

  doc59p thangnamvoiva10 01-08-2016 13 1   Download

 • Lời Mở Đầu Du lịch là “sứ giả của hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc”. Trên thế giới, du lịch hiện được xem là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội mà nó mang lại. Điều này càng thể hiện rõ hơn trước xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam...

  pdf52p vanthaino1 25-02-2010 1056 300   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất,trong các giai đoạn lập dự án, và thiết kế công trình thủy lợi.Căn cứ nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 18thanhs 07 năm 2003 của chính phủ qui định chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  pdf58p kieuphong21052 10-08-2010 628 182   Download

 • 22TCN 260-2000. Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thủy. Các công trình giao thông đường thuỷ (gọi tắt là công trình thuỷ) bao gồm: 1. Hệ thống cầu tàu, bến cảng; 2. Luồng lạch, kênh đào và khu nước của cảng; 3. Các công trình bảo vệ: kè bờ, kè chắn sóng, kè chống sa bồi, tường chắn v.v... 4. Các công trình âu, ụ, triền đà, bãi đóng tàu; 5. Các công trình trong cảng như nhà làm việc; nhà xưởng, công trình cấp nước v.v... 6.

  pdf5p dinhlan05013 06-06-2011 236 54   Download

 • Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tự nhiên hoặc đất đắp tại hiện trường , áp dụng trong khảo sát địa chất cho công trình thủy lợi xây dựng .Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất hạt mịn và đất hạt thô có mặt lớp lộ ra trên mặt đất hoặc gần mặt đất .Có thể dùng 2 dụng cụ thô sơ để đào lấy mấu nguyên trạng hoặc đào hố thí nghiệm tại hiện trường...

  pdf0p lazyxkgx01 12-09-2012 199 41   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn quy hoạch - Khảo sát - Trắc địa xây dựng" do NXB Giao thông Vận tải ấn hành trình bày các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn bao gồm: TCVN 4417:1987 - Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng; TCVN 4449:1987 - Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế, TCXD VN 362:2005 - Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf943p tsmttc_007 09-09-2015 74 31   Download

 • Bài giảng Thiết bị xuyên tiêu chuẩn (SPT) có nội dung giới thiệu thiết bị và tính năng kỹ thuật của thiết bị xuyên tiêu chuẩn, cách vận hành thiết bị, thông số thí nghiệm xác định, khả năng ứng dụng trong khảo sát địa chất công trình.

  ppt8p kimdung0409 31-03-2015 55 20   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9352:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh và các kiến nghị sử dụng kết quả trong khảo sát địa chất công trình và phục vụ thiết kế nền móng.

  doc20p peheo273 25-11-2015 32 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9846:2013. Tiêu chuẩn về Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu). Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về thiết bị phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng (CPTu) trong khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế nền móng công trình.

  pdf26p pechi1412 21-11-2015 43 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9153:2012. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về công trình thủy lợi - phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất. Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp chỉnh lý thống kê các đặc trưng vật lý và cơ học của mẫu đất trong khảo sát địa chất công trình nhằm tính các giá trị tiêu chuẩn và giá trị tính toán cần thiết để thiết kế và thi công các công trình thủy lợi (bao gồm cả thủy điện).

  doc23p peheo273 26-11-2015 23 1   Download

 • Hóa học phát triển từ giả kim thuật, đã được thực hành từ hàng ngàn năm trước ở Trung Hoa, Châu Âu và Ấn Độ. Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tế và công thức bắt nguồn từ thực hành chứ không dựa vào những nghiên cứu khoa học. Mục đích của họ là một chất gọi là "Hòn đá phù thủy" dùng để biến đổi những chất như chì thành vàng.

  ppt61p phanxuansy 29-09-2010 499 254   Download

 • Tài liệu tham khảo Báo cáo : Hội thảo về công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC ở nhà máy lọc dầu Dung Quất Vận hành nhà máy lọc dầu dung quất an toàn và bảo vệ môi trường

  ppt19p vongochienqn 02-04-2012 158 55   Download

Đồng bộ tài khoản