intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình phát triển

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tình hình phát triển
 • Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng, phân tích tình hình phát triển và kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại, luận văn "Đánh giá thực trạng kinh tế trang trại và khuyến nghị một số giải pháp nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại ở xã Thịnh Hung huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái" đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế trang trại và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại tại xã Thịnh Hưng - Yên Bình - Yên Bái.

  pdf111p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay" nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh gái thực trạng quản lý, xây dựng trường MN ĐCQG tại quận Cẩm Lệ TP.ĐN, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp QL xây dựng trường MN tại quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng ĐCQG phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - Xã hội ở địa lhuowng, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện cho trẻ.

  pdf151p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Cây ăn trái với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được chiến lược phát triển vườn cây ăn trái ở ĐBSCL; Biết được kỹ thuật thiết kế một vườn cây ăn trái lý tưởng có khoa học và đạt hiệu quả kinh tế. Trình bày được đặc tính hình thái, nông học, và kỹ thuật trồng chăm sóc cây nhãn, xoài, cam quýt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

  pdf98p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon trong quản lý nhiệt cho vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về vật liệu ống nanô cácbon, và chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon; Phát triển mô hình tính toán lý thuyết độ dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt đa thành phần chứa vật liệu ống nanô cácbon;...

  pdf139p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật "Nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ tại Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tính thẩm mĩ, yếu tố tạo hình trong chế tác đồ chơi gỗ, nhằm xác định đặc điểm, giá trị về tạo hình và tiêu chí để phát triển lĩnh vực nghệ thuật này tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf241p colinhthu 01-08-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lập trình hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ mô hình hóa UML; Mô hình hóa cấu trúc; Mô hình hóa hành vi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p vimaryamnawaz 01-08-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ.

  pdf135p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Tự chủ về nhân sự trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay nghiên cứu về tình hình thực hiện tự chủ về nhân sự trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay. Tự chủ về nhân sự trong trường đại học là một trong những nội dung của tự chủ đại học.

  pdf7p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Dân tộc Côống - một dân tộc ít người, sống tập trung ở lưu vực thượng nguồn sông Đà thuộc huyện Mường Tẻ tỉnh Lai Châu. Tài liệu "Nghiên cứu văn hóa dân tộc Côống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều kiện tự nhiên và xã hội; Hiện trạng và nguồn gốc; Hình thái kinh tế và sinh hoạt vật chất của dân tộc Côống; Trang phục dân tộc Côống; Gia đình hôn nhân - dòng họ dân tộc Côống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf37p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf354p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 11" trình bày các nội dung: Âm mưu, kế hoạch chiến tranh mới của đế quốc Pháp, Mỹ và tình hình kinh tế, xã hội vùng Pháp chiếm đóng (1951-1952); tiếp tục xây dựng, phát triển hậu phương kháng chiến (1951-1952); Xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giữ vững thế chủ động tiến công địch trên chiến trường (1951-1952),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf271p bakerboys08 15-07-2022 3 3   Download

 • Luận văn "Đánh giá tính đa dạng loài côn trùng Vườn Quốc gia Ba Vì nhằm đề xuất biện pháp bảo tồn và sử dụng" đánh giá tính đa dạng sinh học loài và tình hình bảo vệ đa dạng sinh học côn trùng ở vườn Quốc gia Ba Bì nhằm tạo cơ sở khoa học cho các giải pháp quản lý côn trùng, góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển văn há xã hội của khu vực

  pdf115p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay: Phần 2 là chuyên đề về Việt Nam trong sự phát triển lịch sử thế giới từ cuối thế kỉ XIX đến nay, phần này gồm hai chương, đề cập đến mối quan hệ và tác động qua lại giữa cách mạng Việt Nam và tình hình thế giới từ cuối thế kỉ XIX đến nay trải qua hai giai đoạn, từ cuối thế kỉ XIX đến Chiến tranh thế giới thứ hai và từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p runordie4 05-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương IV – Hoạt động nhận thức; Chương V – Tình cảm và ý chí; Chương VI – Trí nhớ; Chương VII – Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p runordie4 05-07-2022 6 0   Download

 • Luận văn "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất hộ gia đình sau giao đất giao rừng huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La" đã khái quát quá trình hình thành và thực hiện chính sách GĐGR trên toàn quốc và trên địa bàn nghiên cứu, làm sáng tỏ một số tác dộng, ảnh hưởng của GĐGR đến sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn nghiên cứu, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách GĐGR trên địa bàn xã vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

  pdf130p bakerboys08 15-07-2022 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính, giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf161p bakerboys07 05-07-2022 3 0   Download

 • Bài viết Đánh giá tính bền vững của các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh với khí hậu tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tìm hiểu hiện trạng của các mô hình nông nghiệp theo hướng CSA; Đánh giá tính bền vững của các mô hình nông nghiệp theo hướng CSA; Xác định các giải pháp để phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng CSA.

  pdf12p vimelindagates 18-07-2022 6 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo và phục hồi môi trường cụm mỏ đá - Trường hợp điển hình tỉnh Đồng Nai được nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi môi trường cụm mỏ đá – trường hợp điển hình mỏ đá Bình Hoá, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

  pdf12p vimelindagates 18-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Cá ngựa vằn (Danio rerio) - mô hình động vật trong nghiên cứu y học và phát triển thuốc giới thiệu về mô hình cá ngựa vằn gồm phương pháp nuôi dưỡng, những ưu điểm của mô hình cá ngựa vằn trong việc thử độc tính và tác dụng của thuốc, một số phương pháp đánh giá độc tính và tác dụng của thuốc sử dụng mô hình cá ngựa vằn.

  pdf6p vimelindagates 18-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ các nước ASEAN vào Việt Nam được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp ASEAN vào Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm vừa qua ASEAN luôn là quốc gia đi đầu trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam về cả vốn đăng ký, vốn thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư đa dạng, song kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm lực vốn có của khu vực.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình phát triển
p_strCode=tinhhinhphattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2