intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tình hình phát triển

Xem 1-20 trên 12100 kết quả Tình hình phát triển
 • Nghiên cứu "Hệ số dẫn nhiệt và các trường vi mô trong vật liệu composite cốt liệu cầu hoặc tròn có mặt tiếp xúc không hoàn hảo dạng Kapitza" vuất phát từ mô hình quả cầu lồng nhau, một trường hợp riêng được phát triển để xây dựng công thức tính hệ số dẫn vĩ mô và các trường vi mô của mô hình với mặt tiếp xúc không hoàn hảo dạng Kapitza. Kết quả được so sánh với tính toán số của các tác giả khác. Kết hợp với phương pháp cốt liệu tương đương, mô hình đề xuất cho kết quả phù hợp với các kết quả thực nghiệm.

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài báo "Điều khiển theo dõi quỹ đạo Bézier cho robot đa hướng bánh xe mecanum", nhóm tác giả tiến hành thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính có tham số biến đổi theo thời gian cho robot tự hành bánh xe mecanum. Đầu tiên, mô hình sai số động học của robot được thiết lập. Trên cơ sở đó tuyến tính hóa để phát triển bộ điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng độ cứng của nước lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ sống và tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá mè trắng. Thí nghiệm ấp trứng cá mè trắng từ trứng thụ tinh đến ấu trùng tiêu hết noãn hoàng được thực hiện với các nghiệm thức có độ cứng của nước khác nhau, gồm: 70, 100, 130, 160 & 190 mg CaCO3 /L với mật số ấp là 400 trứng/L.

  pdf8p vicarlos 16-05-2024 0 0   Download

 • Toán học là môn khoa học cơ bản và công cụ quan trọng trong giáo dục, giúp tăng cường tư duy, suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Kiến thức và kỹ năng toán học cơ bản giúp con người áp dụng chúng vào giải quyết vấn đề thực tế một cách có hệ thống và chính xác, góp phần vào sự PT của xã hội. Bài viết tập trung trình bày việc thiết kế tình huống dạy học theo hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh lớp 6; Năng lực toán học.

  pdf4p vicarlos 16-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 1: Tổng quan về Hành vi tổ chức, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định tầm quan trọng của các kỹ năng tương tác cá nhân ở nơi làm việc định nghĩa được Hành vi Tổ chức; nhận ra giá trị của nghiên cứu hệ thống với hành vi tổ chức; nhận ra các thách thức và cơ hội mà nhà quản trị có thể áp dụng các khái niệm của hành vi tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt20p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Đề tài "Ứng dụng robo-advisor để phát triển hoạt động của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam" đã tiến hành (i) Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của robo-advisor trong lĩnh vực tư vấn đầu tư; những ưu điểm và thách thức đặt ra khi ứng dụng robo-advisor; (ii) Thực tiễn ứng dụng của robo-advisor và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua robo-advisor ở một số nước trên thế giới; (iii) Đánh giá thực trạng ứng dụng robo-advisor tại một số công ty quản lý quỹ Việt Nam và khuyến nghị về chính sách quản lý sử dụng robo-advisor tại Việt Nam.

  pdf13p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Hoàn thiện hệ sinh thái Fintech: Rào cản và giải pháp cho Việt Nam" nhằm tìm ra các nhân tố cản trở sự phát triển hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích SPSS để đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái cho sự phát triển của Fintech tại Việt Nam.

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người dùng đối với ví điện tử: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam" nhằm mục tiêu tìm hiểu một cách chi tiết sự phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người dùng đối với ví điện tử. Dữ liệu được thu thập bằng cách khảo sát 304 người dùng tại Việt Nam được phân tích bằng mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM).

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ 4.0 của các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ Việt Nam" đánh giá các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành bán lẻ Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng theo mô hình nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ 4.

  pdf15p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của năng lực nhân sự và áp dụng Fintech tới khả năng đổi mới của các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm đánh giá tác động của năng lực nguồn nhân lực đến việc áp dụng Fintech và xác định tác động của ứng dụng fintech đến khả năng thay đổi của ngân hàng trung ương Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 338 người, từ 94 chi nhánh ngân hàng thương mại để kiểm định giả thuyết trong mô hình nghiên cứu công bố.

  pdf11p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả phát hiện những vấn đề chính như sau: Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề cơ bản về MM. Thứ hai, tìm hiểu và phân tích cách triển khai dịch vụ ở một số quốc gia. Thứ ba, dựa trên kinh nghiệm của các nước thành công trên thế giới kết hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam rút ra bài học để phát triển mạnh mẽ dịch vụ MM trong tương lai như: Xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, nâng cao nhận thức người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn lực và tăng cường hợp tác giữa các bên tham gia.

  pdf14p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng Mobile Banking của nhóm người yếu thế tại Việt Nam" đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng thanh toán số của nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở Việt Nam trong ứng dụng Mobile Banking, nhấn mạnh vai trò của đa dạng hóa dịch vụ (đổi mới) và các rào cản cá nhân trong mô hình nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát 446 quan sát đối với các cá nhân dễ bị tổn thương, bao gồm cả người khuyết tật thể chất và người về hưu.

  pdf15p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thúc đẩy đổi mới Fintech trong tình hình mới đòi hỏi nền tảng sinh thái vững chắc" trước hết giới định nội hàm của “hệ sinh thái Fintech”; sau đó đề xuất khung lý thuyết về hệ sinh thái Fintech, đồng thời quy nạp thành mô hình “5+1”, tức là “năm cấp độ + một yếu tố môi trường”; và cuối cùng là dựa trên khung lý thuyết hệ sinh thái Fintech, kết hợp với thực tiễn phát triển Fintech của Việt Nam, đề xuất các chính sách để cải thiện hệ sinh thái Fintech của Việt Nam phù hợp hơn ở từng cấp độ, từ cấp độ cơ bản, cấp độ kỹ thuật, cấp độ nghiệp vụ, cấp độ khách hàng, cấp độ giám sát, và y...

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Phân tích động lực học sà lan giá búa có neo" tập trung nghiên cứu ứng xử động lực học của sà lan giá búa làm việc trên biển có được neo giữ. Một chương trình tính toán ghép nối tính toán sức căng của các dây neo và chương trình phân tích chuyển động của sà lan giá búa dưới tác động của tải trọng sóng được phát triển. Các kết quả phân tích cho mô hình sà lan giá búa 30T, cao 61m được trình bày trong báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 189/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 46/NQ-CP về báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng CAD/CAM/CNC - Phần 1: Tổng quan về CAD/CAM/CNC cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khái niệm về CAD/CAM/CNC; mối quan hệ giữa CAD/CAM và CNC; quá trình sản xuất và CAD/CAM; những thành tựu CAD/CAM trên thế giới; tình hình CAD/CAM/CNC ở Việt Nam; xu hướng phát triển sản xuất trên thế giới; tương lai của ngành Cơ khí chính xác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết phân tích tình hình hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm gợi ý cho các tổ chức, các doanh nghiệp để họ có thể nâng cao giá trị thương hiệu cho các dịch vụ phát triển thương mại XNK hàng hoá đường biển trong thời gian tới.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Các doanh nghiệp quân đội luôn phát huy năng lực, tiềm năng, lợi thế để triển khai SXKD trên nhiều lĩnh vực, như: viễn thông, công nghệ thông tin; tài chính, ngân hàng; xây dựng và kinh doanh bất động sản; khai thác cảng biển và logistic; sản xuất cung ứng các sản phẩm quốc phòng, sửa chữa thiết bị quân sự,... qua đó, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của đội quân lao động sản xuất trong thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên từng khu vực, địa bàn và cả nước.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Nội dung bài viết "Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới tại Việt Nam" khái quát tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2020-2023 và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2