Tờ khai khiếu nại

Xem 1-20 trên 32 kết quả Tờ khai khiếu nại
 • TỜ KHAI KHIẾU NẠI Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký sở hữu công nghiệp*

  doc3p quochung 08-07-2009 289 46   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai khiếu nại liên quan bảo hộ sở hữu công nghệ

  pdf2p demtichlieu 09-07-2010 78 14   Download

 • Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương III - Khiếu nại, Tố cáo giúp bạn đọc nắm được khái niệm về khiếu nại và khái niệm tố cáo, cơ sở pháp lý của khiếu nại; tố cáo. Khiếu nại và trình tự giải quyết; cách thức thực hiện; thành phần; số lượng hồ sơ khiếu nại.

  pdf19p missminh32 10-04-2014 69 14   Download

 • Đơn khiếu nại mẫu số 32. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty4 08-07-2010 880 93   Download

 • Đây là văn bản pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành. So với Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005 thì Luật Khiếu nại có khá nhiều điểm mới, cần được nghiên cứu tìm hiểu để thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện.

  pdf119p nuber_12 26-08-2013 154 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p titihaudau 12-06-2011 115 5   Download

 • Khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước Là tổng thể các phương tiện tổ chức - pháp lý do các CQNN, TCXH và công dân tiến hành nhằm chống các biểu hiện lạm quyền, vi phạm pháp luật từ phía các CQNN, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm và bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của NN và XH.

  doc37p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 386 116   Download

 • năm công ty cũng nên có tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu về các nghiệp vụ bảo hiểm mà thị trường đang có nhu cầu cho tập thể cán bộ nhân viên, khuyến khích và hỗ trợ họ tham gia vào khâu khai thác, giúp tăng doanh số thu nhập cho công ty. + Song song với việc đào tạo cán bộ, công ty cũng cần có những chương trình tập huấn riêng cho đội ngũ cộng tác viên, đại lý về bảo hiểm con người. Tuy nhiên công tác này rất khó thực hiện, do phần...

  pdf11p bichtram8510 05-05-2011 69 9   Download

 • Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền trẻ em được chế định chủ yếu trong Công ước về quyền trẻ em (CRC, năm 1989) và 2 nghị định thư không bắt buộc bổ sung CRC được thông qua năm 2000 (Nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, Nghị định thư về sự tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang). Trong đó khái niệm “Trẻ em” được xác định là những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, đây là một điều luật mở cho các...

  pdf111p lalan38 01-04-2013 46 8   Download

 • Nội dung chương trình đào tạo cố vấn dịch vụ gồm có các khái niệm liên quan đến cố vấn dịch vụ, quy trình 7 bước phục vụ khách hàng, kỹ năng sử dụng điện thoại, quy trình 7 bước giải quyết khiếu nại, năm yếu tố phục phục khách hàng. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf30p truongphuong170194 26-08-2015 271 104   Download

 • Phụ lục I: Mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

  pdf3p duahau0hat 07-02-2012 214 14   Download

 • Cần làm rõ khái niệm khiếu nại, khiếu kiện để giải quyết các quyền ấy của cá nhân cho đúng Toà án được tổ chức lại theo nguyên tắc thẩm cấp tố tụng kết hợp với nguyên tắc hành chính lãnh thổ. Theo đó hệ thống toà án Việt Nam có toà sơ thẩm cấp 1 tổ chức ở các huyện, quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh ở địa phương giải quyết các vụ án dân sự và hình sự nhỏ....

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 57 9   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Nhà nước cấp trên của cấp có thẩm quyền giải quyết lần đầu theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành; cán bộ thuộc quyền, người được cấp có thẩm quyền theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo giao cho tiến hành thẩm tra, xác minh.

  pdf4p jindo2000 06-08-2010 55 7   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật về Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp các ngành, cán bộ thuộc quyền, người được giao thẩm tra xác minh.

  pdf4p jindo2000 06-08-2010 64 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh, mã số hồ sơ 020460', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tieulaubau 14-06-2011 68 5   Download

 • Quyết định số: 341/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;...

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định Số 1278/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 10 0   Download

 • Mục tiêu của chương là: Trình bày hai nguyên nhân giải thích tại sao ước lượng số lại quan trọng trong đo lường rủi ro, sử dụng phương pháp triển khai tổn thất để lập dự án các khiếu nại bồi thường đã biết cho các khoản bồi thường trong tương lai.

  ppt33p depthat 13-03-2014 308 84   Download

 • Câu 1: Phân tích, so sánh các khái niệm quản lý, quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước. - KN QL: QL là sự điều khiển, chỉ đạo 1 hệ thống hay 1 quá trình, căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo đúng ý muốn của người quản lý nhằm đạt đc mục đích đã đặt ra từ trước.

  doc25p thanhpk18 02-06-2013 147 46   Download

 • Với bài giảng Vận tải và bảo hiểm chương 4: Chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức giúp người tham khảo biết được các kiến thức về khái quát vận tải đa phương thức, hiệu quả của vận tải đa phương thức, tổ chức chuyên chở hàng hoá bằng vận tải đa phương thức, các chứng từ vận tải đa phương thức.

  ppt41p lehanhtuyet 17-07-2014 126 22   Download

Đồng bộ tài khoản